9 Công cụ mạnh mẽ để gỡ lỗi và giám sát các ứng dụng ASP.NET

Spread the love

Giám sát và gỡ lỗi là yếu tố quan trọng để phát triển ứng dụng thành công.

ASP.NET là một khung công tác mã nguồn mở dựa trên .NET. Các nhà phát triển sử dụng ASP.NET để xây dựng các trang web, ứng dụng và dịch vụ bằng cách sử dụng CSS, HTML và JavaScript. Họ thậm chí còn viết các API web cho phép JSON hoặc XML giao tiếp với các thiết bị được kết nối, bao gồm cả thiết bị di động.

Chức năng ASP.NET có thể được nâng cao với thư viện SignalR. SignalR sử dụng API WebSockets dựa trên HTML5 và các API khác để dễ dàng thiết lập giao tiếp đa chiều động giữa máy chủ và máy khách.

Microsoft cũng cung cấp các khung công tác khác để nâng cao hơn nữa chức năng của ASP.NET, bao gồm dữ liệu động, khung ứng dụng dữ liệu, chức năng AJAX và khung MVC (Model-View-Controller) để xây dựng các ứng dụng web.

Cần gỡ lỗi ứng dụng ASP.NET

Trong quá trình thiết kế và phát triển hoặc vòng đời phát triển chương trình (PDLC), các lỗi nhất định sẽ xảy ra. Điều cần thiết là phát hiện và sửa những lỗi này sớm để giảm thiểu giờ làm việc và tránh những tắc nghẽn phát triển lớn sau này.

Quá trình tìm kiếm và sửa lỗi cú pháp và logic trong PDLC được gọi là gỡ lỗi.

Quá trình gỡ lỗi là nơi lập trình viên hoặc nhà phát triển thêm các điểm ngắt vào ứng dụng ASP.NET. Điểm ngắt này được sử dụng để dừng việc thực hiện một chương trình đang chạy để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình từng bước. Nó giúp các nhà phát triển phân tích các phần mã trước khi hoàn thiện hoặc sửa mã.

Nhu cầu giám sát ứng dụng ASP.NET

Các hoạt động giám sát ứng dụng ASP.NET đảm bảo rằng các ứng dụng hoạt động theo các chỉ số xác định và nếu có khó khăn hoặc lỗi phát sinh, các nhà phát triển nên tìm hiểu nhau ngay lập tức trước khi trải nghiệm người dùng.

Các sự kiện giám sát là rất quan trọng để duy trì thời gian chạy của ứng dụng và khắc phục kịp thời trong trường hợp bị lỗi. Có một số lý do để giám sát các ứng dụng ASP.NET, chẳng hạn như:

 • Để kiểm tra tính khả dụng và việc sử dụng trang web
 • Ứng dụng ném ra một ngoại lệ mỗi khi tải trang
 • Ứng dụng đang hoạt động tốt, nhưng hóa đơn hoặc quy trình trên phụ trợ không chạy
 • Ứng dụng có thể chạy các quy trình khác, có thể tiêu tốn tài nguyên và làm chậm quy trình chính

Điều cần thiết đối với SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ) và các doanh nghiệp lớn là giám sát phản ứng của ứng dụng ASP.NET, tính khả dụng trực tuyến, phản hồi của khách hàng, quy trình phụ trợ, v.v., để đảm bảo trải nghiệm người dùng cuối tốt nhất và đảm bảo kết quả kinh doanh tốt hơn.

Ít nhất, công ty cần biết ứng dụng có trực tuyến hay không và nó hoạt động như thế nào ở cấp độ cao. Trang web nhanh hay chậm? Khách hàng có hài lòng không? Đây là một câu hỏi quan trọng mà bạn phải trả lời và theo dõi mọi lúc.

Trong phần phụ sau, chúng ta sẽ thảo luận về các công cụ được sử dụng để gỡ lỗi và giám sát các ứng dụng ASP.NET.

Di tích mới

Di tích mới cung cấp khả năng hiển thị của .NET Framework và lõi .NET cũng như các ngôn ngữ và thành phần khác ngoài Microsoft. Phần mềm giúp xác định các nút thắt cổ chai trong các ứng dụng và dịch vụ và khắc phục chúng trước khi khách hàng trải nghiệm.

Đây là phần mềm có thể điều chỉnh để giám sát các ứng dụng đang chạy trong các trung tâm dữ liệu trên đám mây và các dịch vụ web từ Amazon, Microsoft Azure, Elastic Cloud của Amazon và các dịch vụ khác.

Phân tích chương trình động của nó chẩn đoán và giải quyết các vấn đề trong giai đoạn sản xuất. Cơ chế cảnh báo ngoại lệ của nó giúp khắc phục sự cố trước khi người dùng bị ảnh hưởng.

Nhìn chung, New Relic là một gói hoàn chỉnh để giới thiệu toàn bộ khung ASP.net về giám sát thời gian thực, theo dõi hoạt động, cảnh báo, chẩn đoán và khắc phục sự cố trong các ứng dụng.

Đặc trưng

 • So sánh hiệu suất trước và sau khi triển khai mã
 • Trực quan hóa bản đồ dịch vụ cho các ứng dụng phân tán và dịch vụ phụ thuộc
 • Bảng điều khiển tập trung để theo dõi tất cả các ứng dụng đang chạy và theo dõi sức khỏe
 • Thu thập dữ liệu thời gian thực để có ý tưởng về hiệu suất ứng dụng
  Cách chuyển đổi WAV sang MP3

Tính minh bạch, khả năng dự đoán và khả năng chi trả của phần mềm này là những lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó là miễn phí cho một người dùng sử dụng các tính năng cơ bản của nó. Giá của nó bắt đầu từ $ 99 cho mỗi người dùng thêm và các tính năng bổ sung.

ManageEngine

Giám sát ứng dụng của ManageEngine được Gartner trao tặng là Góc phần tư phép thuật chín lần. Nó cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu về hiệu suất của các loại ứng dụng web khác nhau và trải nghiệm người dùng chính của các ứng dụng doanh nghiệp của bạn để xác định và khắc phục sự cố trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng.

Từ trình tự mã hóa đến Bộ định vị tài nguyên hợp nhất (URL), toàn bộ ngăn xếp ứng dụng có thể được giám sát, theo dõi các vấn đề về hiệu suất và sửa lỗi trước khi xảy ra sự cố lớn.

Các chỉ số hiệu suất thu nhỏ như thời gian xem trang, thời gian tải xuống, thời gian khóa, v.v., cũng có thể được theo dõi từ nhiều vị trí khác nhau trên trang tổng quan. Các tổ chức thuộc mọi quy mô có thể sử dụng phần mềm để theo dõi thời gian chạy của ứng dụng, theo dõi hiệu suất thời gian thực và giải quyết các tắc nghẽn trước khi hiệu suất của người dùng bị ảnh hưởng.

Đặc trưng

 • Theo dõi và giám sát hành động của người dùng để biết thời gian phản hồi và lỗi
 • Xác định các giao dịch web dẫn đến trải nghiệm người dùng kém và sự hài lòng của người dùng với kết quả Apdex
 • Sử dụng biểu đồ thác nước để xác định các thành phần tải chậm
 • Ghi lại các đường dẫn web quan trọng và phát lại sau vài phút

Ngoài .NET framework, nó có thể được sử dụng cho nhiều loại ứng dụng web khác nhau, bao gồm Java, NodeJS, Ruby in Rails và PHP. Phần mềm có sẵn để sử dụng miễn phí trong 30 ngày, sau đó giá cho các phiên bản được cấp phép hàng năm và vĩnh viễn có sẵn theo yêu cầu.

Sentry

Sentry là một trong những phần mềm theo dõi lỗi và hiệu suất ASP.NET đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Nó được sử dụng bởi 80.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm Microsoft, Disney, Cloudfare, Reddit, Github và những tổ chức khác.

Toàn bộ ngăn xếp ứng dụng có thể được giám sát, bao gồm tên tệp và số dòng. Tất cả các trường hợp ngoại lệ, bao gồm nhật ký gỡ lỗi, truy vấn mạng, truy vấn cơ sở dữ liệu, các lỗi trong quá khứ, đều có thể được lọc và nhóm lại để phân tích.

Khả năng độc đáo của nó để tạo các thẻ môi trường tùy chỉnh cho các trường hợp ngoại lệ giúp phân loại các ứng dụng, các vấn đề kinh doanh và lỗi người dùng. Xử lý ngoại lệ ASP.NET dựa trên các tham số cụ thể như yêu cầu HTTP, giai đoạn dòng công việc và tên máy chủ cho từng vấn đề.

Đặc trưng

 • Theo dõi end-to-end được phân phối để phát hiện các lệnh gọi API không chính xác và đúng
 • Xử lý hiệu quả các lỗi và sửa lỗi ASP.NET bằng cách tự động gửi email đến các chủ sở hữu / nhóm được kết nối
 • Khả năng hợp nhất các lỗi trùng lặp theo phiên bản và tìm hiểu xem liệu có ảnh hưởng đến các phiên bản trong tương lai hay không

Phiên bản miễn phí của nó có sẵn cho các nhà phát triển để theo dõi hiệu suất cơ bản. Giá của nó bắt đầu từ $ 26 mỗi tháng.

DotTrace

Các DotTrace Profiler giúp doanh nghiệp tìm ra điểm nghẽn hiệu suất trong tất cả các loại ứng dụng .net, bao gồm ứng dụng máy tính để bàn, Windows Communication Foundation và các dịch vụ Windows Universal Platform, ứng dụng ASP.NET được lưu trữ trên máy chủ web IIS, kiểm tra đơn vị, ứng dụng Mono và Unity.

Một trong những điểm độc đáo của nó là nó cho phép lập hồ sơ tức thì của bất kỳ phương thức tĩnh nào trong mã, giúp lập hồ sơ từng đoạn mã ngay sau khi mã hóa. Không cần phải xây dựng một giải pháp, chạy nó trong một bộ hồ sơ hoặc chạy một tập lệnh triển khai chạy mã mới.

  Mô hình kiến ​​trúc giao thức TCP / IP - Nó hoạt động như thế nào?

Tất cả các liên kết SQL có thể được theo dõi để xác định các truy vấn SQL chậm và thống kê hiệu suất. Điều này có thể được liên kết với các ứng dụng đang chạy để điều tra các vấn đề về hiệu suất trong môi trường sản xuất.

Đặc trưng

 • Nhanh chóng phân tích mã không đồng bộ ở một nơi.
 • Cho phép các ứng dụng cấu hình từ xa mà không cần cài đặt.
 • Phân tích các yêu cầu HTTP đến chậm để xác định nguyên nhân chính xác
 • Cải thiện hiệu suất ước tính theo thời gian được tính toán lại của tất cả các chức năng trong ảnh chụp nhanh dựa trên điều chỉnh thời gian

DotTrace cung cấp một plugin TeamCity chuyên dụng có thể được sử dụng để lập hồ sơ kiểm tra tích hợp máy chủ CI và ngăn chặn sự suy giảm hiệu suất. Phần mềm dấu vết Dot là một phần của gói phần mềm dotUltim, bao gồm sáu công cụ bổ sung. DotUltim có giá 399 đô la cho một người dùng trong năm đầu tiên.

Dynatrace

Dynatrace là một gói .NET hoàn chỉnh để giám sát các ứng dụng trình duyệt, IIS, cơ sở dữ liệu, dịch vụ và hoạt động. Nó sử dụng Công nghệ PurePath độc quyền để nắm bắt thời gian và mức mã ngữ cảnh cho mỗi giao dịch ở mọi cấp độ mà không có khoảng trống hoặc điểm mù trong môi trường ứng dụng .NET.

Trang tổng quan được định cấu hình trước giám sát tất cả các chỉ số hiệu suất theo thời gian thực, bao gồm các giao dịch riêng lẻ, câu lệnh SQL, cấp mã và hơn thế nữa. Nó hiển thị các số liệu theo dõi lỗi khác nhau như thu thập rác, kích thước yêu cầu web, chuỗi hoạt động và không hoạt động, bộ nhớ .NET, khởi động lại, tỷ lệ lỗi, băng thông, v.v.

Đặc trưng

 • Có thể quan sát các số liệu hiệu suất như sử dụng CPU và bộ nhớ, lưu lượng mạng, truyền lại TCP.
 • Khả năng truy tìm ngược của nó giúp hiểu tác động của các biểu thức cơ sở dữ liệu đối với trải nghiệm người dùng.
 • Tự động xác định và ánh xạ tất cả các ứng dụng và luồng giao dịch kinh doanh trong các ứng dụng .NET.
 • Có thể theo dõi các số liệu hiệu suất máy chủ web như quy trình, lưu lượng truy cập và truy vấn.

Chi phí của phần mềm giám sát toàn bộ ngăn xếp là 69 đô la. Nếu bạn đang tìm kiếm một mô-đun cụ thể, chúng có cấu trúc giá khác.

AppDynamics

Các AppDynamics nền tảng đã được tiếp quản bởi công ty mạng nổi tiếng thế giới Cisco. Phần mềm này cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để giám sát và quản lý hiệu suất của các ứng dụng .NET.

Nó có thiết kế dễ mở rộng nhất trong ngành. Nó hỗ trợ hầu hết các khuôn khổ giám sát .NET, bao gồm ADO, ASP, IIS, Giám sát không đồng bộ, Ứng dụng độc lập, Dịch vụ Windows, Azure, Máy chủ Sharepoint, Dịch vụ từ xa, MVC5, và nhiều hơn nữa.

Nó có một Ban quản lý giao dịch kinh doanh chuyên dụng, theo dõi và theo dõi hiệu quả đầy đủ của các giao dịch kinh doanh về trạng thái giao dịch, số liệu thống kê quan trọng như cuộc gọi mỗi phút, giao dịch chậm và nhiều hơn nữa.

Nó hiển thị các số liệu chi tiết như thời gian thực hiện mã khôi phục giao dịch ASP.NET.

Đặc trưng

 • Ảnh chụp nhanh tự động của các giao dịch chậm hoặc đang chờ xử lý để phân tích và khắc phục sự cố nhanh chóng với ASP.NET
 • Biểu diễn thống kê hiệu suất bằng đồ thị
 • Cơ chế lắp ráp nhanh chóng của nó cho phép triển khai nhanh chóng

Phần mềm đi kèm với giai đoạn thử nghiệm 15 ngày. Cấu trúc giá dựa trên lõi CPU và bắt đầu từ $ 6 mỗi tháng cho Phiên bản giám sát cơ sở hạ tầng. Nó có ba phiên bản khác: Premium ($ 60 / m), Enterprise ($ 90 / m) và Giám sát người dùng theo thời gian thực (0,06 / m trên 1000 mã thông báo).

Hồ sơ hiệu suất ANTS

Các Hồ sơ hiệu suất ANTS được thiết kế để tìm các vấn đề về hiệu suất trong tiêu chuẩn .NET và khuôn khổ bên thứ ba và lõi .NET, truy vấn SQL, v.v. Nó được sử dụng cho các ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng ASP.NET và ASP.NET Model-View-Controller.

Phần mềm này cung cấp dữ liệu hiệu suất ASP.NET hoàn chỉnh cho các truy vấn cơ sở dữ liệu và mã .NET. Chẩn đoán chính xác của nó cho phép đi sâu vào các đường chậm để phát hiện các vấn đề.

  Cách tạo hình ảnh cuộn qua cho email và trang sản phẩm

Cấu trúc cây cuộc gọi của nó xác định và hiển thị trực tiếp các phương thức đắt tiền, truy vấn DB và truy vấn web để khắc phục sự cố hoạt động chậm. Phiên bản Professional hỗ trợ hai cơ sở dữ liệu chính – SQL và Oracle – để kiểm tra mức độ hiệu quả của mã .NET truy vấn cơ sở dữ liệu.

Đặc trưng

 • Cung cấp hiệu suất I / O trên phạm vi rộng khi các ứng dụng có hoạt động trên đĩa
 • Theo dõi các yêu cầu HTTP gửi đi để tìm hiểu nguyên nhân gây ra yêu cầu
 • Kết hợp thời gian mỗi hàng với truy vấn SQL để tìm các truy vấn chậm
 • Giám sát hiệu suất dành riêng cho CPU của các ứng dụng .NET hoặc ASP.NET để bạn chỉ có thể tập trung vào dữ liệu quan trọng

Thời gian dùng thử là 14 ngày. Phần mềm này có sẵn trong 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và Chuyên nghiệp. Giá tiêu chuẩn bắt đầu từ $ 545 cho mỗi người dùng.

Retrace

Stackify Retrace là một phần mềm giám sát ASP.NET và Java Ứng dụng Java và ASP.NET dựa trên SaaS dễ sử dụng. Nó cung cấp các giải pháp đầu cuối hoàn chỉnh, bao gồm giám sát ứng dụng, theo dõi giao dịch, ghi nhật ký số liệu, lỗi và báo cáo cũng như cảnh báo mạnh mẽ.

Ứng dụng được thiết kế trong nhà của nó “Điểm ứng dụng” cung cấp thông tin chi tiết sau đó là điểm Apdex. Trang tổng quan cung cấp thông tin về tất cả các chỉ số mà bạn có thể sử dụng để giám sát chặt chẽ ứng dụng của mình, bao gồm các truy vấn web tốt nhất, hiệu suất truy vấn SQL, truy vấn web chậm và hơn thế nữa.

Nền tảng web của nó cho thấy hiệu suất của máy chủ và ứng dụng về mức sử dụng CPU và bộ nhớ, các tín hiệu liên quan đến các giao dịch quan trọng mỗi phút, lỗi mỗi phút, điểm hài lòng và hơn thế nữa.

Đặc trưng

 • Tự động hóa theo dõi triển khai với bất kỳ công cụ Tích hợp liên tục / phân phối liên tục (CI / CD) nào
 • Khả năng nhanh chóng xác định các thay đổi về hiệu suất hoặc tỷ lệ lỗi
 • Có thể nhận ra mã xử lý yêu cầu web mất bao lâu
 • Sửa lỗi nhanh chóng và nhận ra các cách để tối ưu hóa mã của bạn

Phần mềm này có sẵn miễn phí trong 14 ngày. Chi phí bắt đầu từ $ 10 / tháng cho tiền sản xuất và hoặc $ 25 / tháng cho sản xuất.

MiniProfiler

MiniProfiler là một nền tảng mã nguồn mở cho .NET, ASP.NET, ASP.NET Core và ASP.NET MVC và được tạo ra bởi các thành viên của nhóm Stack Overflow.

MiniProfiler giúp gỡ lỗi và tối ưu hóa hiệu suất của từng trang bằng cách theo dõi thời gian xử lý từng phần của ứng dụng và thời gian xử lý các yêu cầu cơ sở dữ liệu.

Nền tảng này được sử dụng để tìm ra phần nào của khu vực ứng dụng đang gây ra độ trễ để nhà phát triển có thể xem xét điểm nghẽn và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết và đưa ứng dụng về tốc độ mong muốn.

Các tính năng tốt nhất của nó bao gồm lưu trữ, ngăn xếp cuộc gọi và cấu hình cơ sở dữ liệu.

Sự kết luận

Tạo một ứng dụng mạnh mẽ là một hoạt động phức tạp bao gồm nhiều giờ người để thực hiện mã hóa phức tạp, bao gồm HTML, CSS và JS. Việc xây dựng một ứng dụng bao gồm các thực thể ánh xạ, các thư viện khác nhau, kết nối cơ sở dữ liệu và thời gian phản hồi của máy chủ, v.v.

Trong quá trình này, thật khó để hiểu được nguyên nhân chính xác làm chậm ứng dụng, vì vậy các công cụ và phần mềm được đề cập ở trên rất hữu ích để giúp quá trình gỡ lỗi, giám sát và tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Chúng tôi hy vọng bài đăng này đã giúp bạn gỡ lỗi và tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng ASP.NET. Bạn cũng có thể muốn biết về Nền tảng lưu trữ ASP.NET.

x