Cách bảo vệ dữ liệu hiệu quả

Spread the love

Phân loại dữ liệu giúp các tổ chức xác định và phân loại dữ liệu theo độ nhạy cảm, giá trị và tác động tiềm ẩn nếu dữ liệu bị xâm phạm.

Bằng cách phân loại dữ liệu, các tổ chức có thể phát triển các biện pháp và kiểm soát bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn có liên quan.

Điều quan trọng là phải hiểu các loại dữ liệu khác nhau mà bạn có và cách chúng được sử dụng, vì điều này sẽ giúp bạn xác định mức độ bảo vệ phù hợp cần thiết.

Trước tiên, hãy xem phân loại dữ liệu là gì và lý do dữ liệu được phân loại.

Phân loại dữ liệu là gì?

Phân loại dữ liệu là quá trình tổ chức dữ liệu thành các danh mục hoặc lớp dựa trên các đặc điểm hoặc thuộc tính nhất định. Các tiêu chí cụ thể được sử dụng để phân loại dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của tổ chức.

Mục tiêu chính của phân loại dữ liệu là làm cho dữ liệu có tổ chức hơn và dễ sử dụng hơn đồng thời bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép.

Bằng cách phân loại dữ liệu, có thể xác định các loại dữ liệu khác nhau có liên quan đến một tổ chức và gán nhãn hoặc thẻ thích hợp cho chúng. Điều này có thể hữu ích cho mục đích quản lý dữ liệu, bảo mật và quyền riêng tư.

Việc phân loại dữ liệu có thể được thực hiện thủ công hoặc với sự trợ giúp của các công cụ tự động, tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp của tập dữ liệu.

Có một số lý do tại sao dữ liệu cần phải được phân loại:

 • Tổ chức dữ liệu: Phân loại dữ liệu giúp tổ chức và cấu trúc dữ liệu theo cách có ý nghĩa, giúp dễ hiểu và phân tích hơn.
 • Cải thiện việc ra quyết định: Bằng cách phân loại dữ liệu thành các danh mục khác nhau, có thể hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên các đặc điểm của dữ liệu.
 • Bảo mật nâng cao: Phân loại dữ liệu có thể được sử dụng để bảo vệ thông tin nhạy cảm bằng cách phân loại thông tin đó là bí mật, công khai hoặc hạn chế. Điều này giúp đảm bảo rằng mức độ bảo mật thích hợp được áp dụng cho dữ liệu.
 • Tăng hiệu quả: Bằng cách phân loại dữ liệu, việc định vị và truy xuất các mẩu thông tin cụ thể khi cần sẽ dễ dàng hơn. Điều này có thể cải thiện hiệu quả và giảm thời gian và công sức cần thiết để tìm và sử dụng dữ liệu.
 • Cải thiện độ chính xác: Việc phân loại dữ liệu có thể giúp cải thiện độ chính xác của các mô hình máy học bằng cách đảm bảo rằng mô hình được đào tạo dựa trên dữ liệu có liên quan và phù hợp.

Phân loại dữ liệu tăng cường bảo mật như thế nào?

Phân loại dữ liệu có thể là một cách hiệu quả để cải thiện bảo mật dữ liệu bằng cách xác định và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật. Dưới đây là một số cách phân loại dữ liệu có thể được sử dụng để cải thiện bảo mật dữ liệu:

 • Xác định dữ liệu nhạy cảm: Bằng cách phân loại dữ liệu theo độ nhạy cảm, các tổ chức có thể xác định dữ liệu cần mức độ bảo vệ cao nhất. Điều này có thể giúp ưu tiên các nỗ lực bảo mật và phân bổ nguồn lực cho các khu vực quan trọng nhất.
 • Bảo vệ dữ liệu bí mật: Bằng cách gán nhãn phân loại phù hợp cho dữ liệu bí mật, các tổ chức có thể đảm bảo rằng dữ liệu này chỉ được truy cập bởi những cá nhân được ủy quyền. Điều này có thể giúp ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm.
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát: Dựa trên phân loại dữ liệu, các tổ chức có thể triển khai các biện pháp kiểm soát thích hợp để bảo vệ dữ liệu. Ví dụ: dữ liệu nhạy cảm có thể yêu cầu các biện pháp xác thực mạnh hơn hoặc mã hóa bổ sung.
 • Tăng cường quản trị dữ liệu: Bằng cách thiết lập các chính sách và thủ tục rõ ràng để phân loại dữ liệu, các tổ chức có thể cải thiện việc quản trị dữ liệu và đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý một cách nhất quán và an toàn.
 • Giám sát và kiểm tra quyền truy cập dữ liệu: Bằng cách giám sát và kiểm tra quyền truy cập dữ liệu, các tổ chức có thể theo dõi ai đang truy cập dữ liệu được phân loại và đảm bảo rằng dữ liệu đó đang được truy cập một cách thích hợp. Điều này có thể giúp phát hiện mọi truy cập trái phép hoặc lạm dụng dữ liệu.
  Cách tính giá trị trung bình có trọng số trong Excel

Các loại phân loại dữ liệu

Để tổ chức và xử lý dữ liệu đúng cách, dữ liệu có thể được dán nhãn hoặc phân loại dựa trên các đặc điểm khác nhau. Đây là bốn phương pháp điển hình nhất mà các doanh nghiệp sử dụng để sắp xếp dữ liệu thô trước khi xác định cách phân loại nó.

Phân loại dựa trên người dùng: Nó liên quan đến việc gán dữ liệu cho các danh mục dựa trên vai trò hoặc trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức. Ví dụ: quyền truy cập dữ liệu của nhân viên có thể bị hạn chế dựa trên chức năng công việc hoặc mức độ giải phóng mặt bằng của họ.

Phân loại dựa trên nội dung: Tổ chức dữ liệu dựa trên nội dung thực tế của dữ liệu. Điều này có thể bao gồm chủ đề, định dạng hoặc các đặc điểm khác của dữ liệu.

Phân loại tự động: Phụ thuộc vào phần mềm hoặc thuật toán để phân tích và phân loại dữ liệu dựa trên các tiêu chí định sẵn. Điều này có thể dựa trên chính nội dung của dữ liệu, chẳng hạn như từ khóa hoặc mẫu hoặc siêu dữ liệu được liên kết với dữ liệu, chẳng hạn như tên tệp hoặc vị trí.

Phân loại dựa trên ngữ cảnh: Phân loại dựa trên ngữ cảnh liên quan đến việc phân loại dữ liệu dựa trên ngữ cảnh mà nó được sử dụng hoặc mục đích mà nó được tạo ra.

Phân loại dữ liệu Mức độ nhạy cảm

Nói chung, các loại dữ liệu khác nhau yêu cầu các mức phân loại khác nhau. Bạn có thể phân loại dữ liệu của mình chính xác hơn khi xem xét các cấp độ này. Có bốn mức độ nhạy cảm chủ yếu trong phân loại dữ liệu.

Công khai: Dữ liệu công khai đề cập đến dữ liệu có sẵn cho công chúng và bất kỳ ai cũng có thể truy cập. Điều này có thể bao gồm dữ liệu được thu thập và biên soạn bởi các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận hoặc công ty tư nhân và được cung cấp cho mục đích sử dụng công cộng.

Nội bộ: Dữ liệu nội bộ đề cập đến dữ liệu được thu thập và sử dụng trong một tổ chức hoặc công ty. Loại dữ liệu này thường không được chia sẻ với công chúng và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như ra quyết định, lập kế hoạch và phân tích. Dữ liệu này thường được lưu trữ và quản lý trong các hệ thống nội bộ của tổ chức và chỉ những cá nhân được ủy quyền trong tổ chức mới có thể truy cập được.

  Mã RPG Disgaea mới: Đổi ngay

Bí mật: Dữ liệu bí mật đề cập đến thông tin được giữ bí mật hoặc riêng tư trong một tổ chức. Loại dữ liệu này thường không được chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài tổ chức và có thể phải tuân theo các biện pháp bảo mật đặc biệt để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu đó.

Hạn chế: Loại dữ liệu này rất nhạy cảm và yêu cầu mức độ bảo vệ cao nhất. Vi phạm dữ liệu ở cấp độ này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho một tổ chức và thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia. Ví dụ có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, tài liệu pháp lý và bí mật thương mại.

Các bước trong phân loại dữ liệu

Có một số bước liên quan đến quá trình phân loại dữ liệu này:

 • Xác định mục đích của việc phân loại dữ liệu: Điều quan trọng là phải hiểu lý do phân loại dữ liệu và mục tiêu mà quá trình phân loại nhằm đạt được. Điều này có thể bao gồm đảm bảo tuân thủ các quy định, bảo vệ thông tin nhạy cảm hoặc cải thiện quy trình quản lý dữ liệu.
 • Xác định các danh mục phân loại: Xác định các danh mục mà dữ liệu sẽ được phân loại, chẳng hạn như công khai, bí mật hoặc hạn chế. Điều quan trọng là phải xác định rõ các đặc điểm của từng danh mục và các loại dữ liệu nên được đặt trong mỗi danh mục.
 • Chỉ định quyền sở hữu dữ liệu: Xác định ai chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ dữ liệu cũng như đưa ra quyết định về phân loại dữ liệu. Đây có thể là một cá nhân hoặc bộ phận cụ thể trong tổ chức.
 • Xây dựng chính sách phân loại dữ liệu: Tạo một chính sách rõ ràng, ngắn gọn, phác thảo các danh mục phân loại, trách nhiệm của chủ sở hữu dữ liệu và quy trình phân loại và xử lý dữ liệu.
 • Truyền đạt chính sách phân loại dữ liệu: Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan trong tổ chức đều biết về chính sách phân loại dữ liệu và trách nhiệm của họ liên quan đến chính sách đó. Điều này có thể bao gồm cung cấp đào tạo hoặc cung cấp tài nguyên cho nhân viên tham khảo.
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát để xử lý dữ liệu: Thiết lập các quy trình và biện pháp kiểm soát để xử lý dữ liệu dựa trên mức độ phân loại của nó. Điều này có thể bao gồm các biện pháp kiểm soát như kiểm soát truy cập, mã hóa cũng như sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Theo dõi và xem xét quá trình phân loại dữ liệu: Thường xuyên xem xét và đánh giá hiệu quả của quá trình phân loại dữ liệu để đảm bảo rằng nó đáp ứng các mục tiêu của tổ chức và dữ liệu đó đang được xử lý một cách thích hợp. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện quy trình.
 • Các phương pháp hay nhất để phân loại dữ liệu

  Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để phân loại dữ liệu:

  • Giữ cho nó đơn giản: Điều quan trọng là phải có một hệ thống phân loại rõ ràng và dễ hiểu để nhân viên dễ hiểu và làm theo. Các hệ thống phân loại phức tạp có thể khó quản lý và có thể không hiệu quả trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm.
  • Phân loại dữ liệu tại thời điểm tạo: Dữ liệu nên được phân loại ngay khi được tạo hơn là đợi cho đến khi cần hoặc truy cập. Điều này đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm được bảo vệ đúng cách ngay từ đầu.
  • Sử dụng nhãn rõ ràng: Sử dụng nhãn rõ ràng và ngắn gọn để xác định mức độ phân loại của dữ liệu. Điều này giúp nhân viên hiểu được mức độ nhạy cảm và khả năng bảo vệ cần thiết cho từng phần dữ liệu.
  • Thiết lập một sơ đồ phân loại tiêu chuẩn: Xây dựng một sơ đồ phân loại tiêu chuẩn được sử dụng nhất quán trong toàn tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu được phân loại nhất quán và chính xác.
  • Ghi lại quá trình phân loại của bạn: Lưu giữ hồ sơ về quá trình phân loại của bạn, bao gồm các danh mục và tiêu chí được sử dụng, để đảm bảo rằng những người khác có thể dễ dàng hiểu và sao chép.
    Cách tạo văn bản cuộn trong Star Wars trong PowerPoint

  Bằng cách tuân theo các phương pháp tiêu chuẩn này, bạn có thể đảm bảo rằng dữ liệu của mình được phân loại chính xác và hiệu quả, điều này có thể giúp việc quản trị và đánh giá dữ liệu dễ dàng hơn.

  Phân loại dữ liệu Tài nguyên học tập

  Bất kỳ ai cũng có thể học cách thiết kế các mô hình phân loại để kiểm soát dữ liệu hiệu quả với mức độ cống hiến và cam kết phù hợp, đồng thời có sẵn một số tài nguyên để bạn tự học phân loại dữ liệu. Để mở rộng kiến ​​thức của bạn về phân loại dữ liệu, hãy xem tuyển tập sách cần thiết này.

  #1. Phân loại dữ liệu: Thuật toán và ứng dụng

  Cuốn sách này dạy các nguyên tắc cơ bản của phân loại dữ liệu đồng thời nhấn mạnh đến việc phát triển mô hình và bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến phân loại dữ liệu, chẳng hạn như các loại thuật toán và kỹ thuật khác nhau được sử dụng, các ứng dụng phân loại dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau và các phương pháp hay nhất để triển khai phân loại dữ liệu trong các tình huống thực tế.

  Cuốn sách này cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc phân loại dữ liệu và những lợi ích khác nhau mà nó có thể mang lại, chẳng hạn như cải thiện chất lượng dữ liệu và cho phép đưa ra quyết định tốt hơn.

  #2. Phân loại dữ liệu: Hướng dẫn đầy đủ

  Trong cuốn sách này, tác giả giới thiệu với người đọc các phương pháp phân loại dữ liệu và cách tiếp cận để xác định, thiết kế, tạo và triển khai quy trình phân loại nhằm tăng cường bảo mật và quản lý dữ liệu hiệu quả.

  Ngoài ra, nó cung cấp một số hướng dẫn để áp dụng những phát triển mới nhất trong kỹ thuật phân loại dữ liệu và thiết kế quy trình làm việc theo các tiêu chuẩn phân loại tốt nhất.

  #3. Phân loại dữ liệu: Tài liệu tham khảo rõ ràng và súc tích

  Cuốn sách này chủ yếu thảo luận về các mối quan hệ Phân loại dữ liệu bên trong và bên ngoài. Nó thậm chí còn giới thiệu các chỉ số hiệu suất chính phân loại khác nhau và cũng cung cấp khung thiết kế tốt nhất cho Phân loại dữ liệu.

  Kiến thức trước là cần thiết để hiểu các nguyên tắc và chủ đề trong cuốn sách này.

  Suy nghĩ cuối cùng

  Phân loại dữ liệu có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi quy mô. Bằng cách tổ chức và gắn nhãn dữ liệu theo cách có cấu trúc, bạn có thể hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình, xác định các mẫu và xu hướng cũng như đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

  Ngoài ra, việc phân loại dữ liệu có thể giúp cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách giúp việc tìm kiếm và truy cập thông tin liên quan trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng có thể giúp bảo mật dữ liệu bằng cách cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm.

  Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích trong việc học phân loại dữ liệu để cải thiện bảo mật. Bạn cũng có thể muốn tìm hiểu về các dịch vụ bảo mật tốt nhất để theo dõi các vi phạm dữ liệu cá nhân.

  x