Cách bật và sử dụng Telnet trên Windows 10

Spread the love

Telnet là một giao thức truy cập từ xa thường được sử dụng trên hệ thống Windows nhưng cũng có thể được cài đặt trên máy Mac và hệ thống Linux bằng Homebrew. Giao thức này đã khá cũ và không còn được sử dụng nữa. Giao thức được sử dụng qua dòng lệnh. Có những công cụ tốt hơn đã được phát triển kể từ khi Telnet ra đời và chúng có GUI trực quan hơn.

Telnet trên Windows 10

Telnet không phải là lỗi thời. Nó vẫn hoạt động nhưng không có nhiều người sử dụng. Có những ứng dụng khách GUI sử dụng Telnet và điều đó làm cho nó dễ sử dụng hơn vô cùng nhưng mặc dù vậy, bạn sẽ thấy có những giải pháp truy cập từ xa tốt hơn. Điều đó nói rằng, bạn vẫn có thể kích hoạt và sử dụng Telnet trên Windows 10.

  Cách thay đổi hình nền màn hình khóa trong Windows 11

Bật Telnet trên Windows 10 – Bảng điều khiển

Để bật Telnet trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau;

Mở Bảng điều khiển.
Đi tới Chương trình.
Chọn Bật hoặc tắt các tính năng của Windows.
Trong cửa sổ mở ra, chọn Telnet Client.
Nhấp vào Ok và tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ứng dụng khách.

Bật Telnet trên Windows 10 – Command Prompt

Bạn có thể kích hoạt Telnet trên Windows 10 thông qua Command Prompt.

Mở Command Prompt với quyền quản trị.
Chạy lệnh này: dism / online / Enable-Feature / FeatureName: TelnetClient
Khi lệnh hoàn tất, ứng dụng Telnet sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn.

  Mở ổ đĩa quang của bạn bằng phím tắt [Windows]

Bật Telnet trên Windows 10 – PowerShell

Để bật Telnet từ PowerShell, hãy làm theo các bước sau.

Mở PowerShell với quyền quản trị.
Chạy lệnh này: Install-WindowsFeature -name Telnet-Client
Ứng dụng khách Telnet sẽ được cài đặt.

Xác nhận cài đặt Telnet

Để kiểm tra xem Telnet đã được cài đặt trên hệ thống của bạn chưa hoặc để xác nhận rằng quá trình cài đặt đã thành công, hãy làm theo các bước sau.

Mở Command Prompt với quyền quản trị.
Chạy lệnh này: telnet
Bạn sẽ thấy một thông báo có nội dung ‘Microsoft Telnet’. Nếu lệnh không được nhận dạng, Telnet chưa được cài đặt.

Cách sử dụng Telnet trên Windows 10

Máy khách Telnet là một công cụ dòng lệnh. Nó sẽ không cài đặt dưới dạng ứng dụng GUI và bạn sẽ sử dụng nó qua Command Prompt. bạn phải quen thuộc với các lệnh để kết nối với một hệ thống từ xa. Mở Command Prompt với quyền quản trị.

  Cách đồng bộ hóa hình nền của bạn trên các màn hình trên Windows 10

Kết nối với máy chủ

telnet hostname port

Phần kết luận

Nếu bạn phải truy cập từ xa một hệ thống không phải Windows, telnet có thể là một giải pháp hợp lý, tuy nhiên, bạn phải biết cổng và địa chỉ IP, cũng như tên người dùng và mật khẩu cho hệ thống mà bạn đang kết nối. Hệ thống cũng phải được thiết lập để chấp nhận và cho phép kết nối từ Telnet. Tất cả trở nên hơi tẻ nhạt, đó là lý do tại sao có những công cụ dễ sử dụng hơn nhiều và đa nền tảng.

x