Cách cài đặt JetBrains DataGrip trên Linux

Spread the love

JetBrains DataGrip là một IDE dựa trên IntelliJ (môi trường phát triển tích hợp) cho cơ sở dữ liệu. Nó hỗ trợ mọi thứ từ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure, Oracle, Amazon Redshift, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache Derby và H2.

Ứng dụng này đa nền tảng và hoạt động trên Mac OS, Windows và Linux. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập và chạy JetBrains DataGrip trên Linux. Để biết thêm thông tin về DataGrip, hãy nhấp vào nơi đây.

Hướng dẫn gói Snap

JetBrains DataGrip có sẵn cho tất cả người dùng Linux thông qua cửa hàng gói Snap. Phiên bản này của ứng dụng là một trong những phiên bản tốt nhất, vì Snap không cần phải được định cấu hình và cài đặt thông qua kho lưu trữ TarXZ như trình cài đặt Linux chung DataGrip được cung cấp trên trang web JetBrains.

Để bắt đầu quá trình cài đặt, bạn cần sử dụng hệ điều hành Linux hỗ trợ Snapd, hệ thống thời gian chạy gói Snap. Rất may, hầu hết các hệ điều hành Linux hiện đại đều hỗ trợ Snapd.

Bạn có thể bật thời gian chạy Snapd trên PC Linux của mình bằng cách cài đặt gói “snapd” và bật tệp “snapd.socket” với Systemd. Nếu bạn không thể tìm ra cách bật thời gian chạy Snap, vui lòng đọc hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi về chủ đề này.

  6 bản phân phối Linux tốt nhất cho Raspberry Pi

Sau khi bạn đã có thời gian chạy và chạy trên PC Linux của mình, hãy nhập lệnh cài đặt nhanh sau đây bên dưới để cài đặt phiên bản JetBrains DataGrip mới nhất trên PC Linux của bạn.

sudo snap install datagrip --classic

Hãy nhớ rằng bản phát hành Snap của JetBrains DataGrip chỉ hoạt động trên các phiên bản Linux hỗ trợ Snap “Classic Confinement”. Nếu Snapd của bạn không hoạt động với “Cổ điển”, hãy làm theo hướng dẫn của Flatpak.

Hướng dẫn Flatpak

Ứng dụng JetBrains DataGrip, ngoài việc có sẵn trong Snap Store, còn có sẵn dưới dạng Flatpak trong cửa hàng ứng dụng Flathub. Để bắt đầu cài đặt DataGrip, bạn cần kích hoạt thời gian chạy Flatpak.

Kích hoạt thời gian chạy Flatpak trên Linux rất dễ dàng. Để thực hiện, bạn phải cài đặt gói “flatpak” trên máy tính của mình thông qua trình quản lý gói của bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố khi thiết lập thời gian chạy Flatpak trên máy tính của mình, hãy làm theo hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi về chủ đề này.

Khi bạn đã định cấu hình thời gian chạy Flatpak trên hệ thống của mình, bạn sẽ cần kích hoạt cửa hàng ứng dụng Flathub làm nguồn trong Flatpak. Nếu không có Flathub, ứng dụng JetBrains DataGrip không cài đặt được.

  Cách sử dụng lệnh FTP trên Linux

Để bật cửa hàng ứng dụng Flathub trong Flatpak, hãy sử dụng lệnh bổ trợ từ xa flatpak dưới đây.

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Sau khi bật thời gian chạy Flathub, ứng dụng JetBrains DataGrip có thể được cài đặt trên PC Linux của bạn. Sử dụng lệnh cài đặt flatpak bên dưới để DataGrip hoạt động.

sudo flatpak install flatpak install flathub com.jetbrains.DataGrip

Hướng dẫn Arch Linux AUR

JetBrains DataGrip, giống như tất cả các ứng dụng JetBrains, có sẵn gói Arch Linux AUR không chính thức. Các gói này không bao giờ được nhà phát triển hỗ trợ chính thức, nhưng các tệp cài đặt tự lấy trực tiếp từ trang web, tự động hóa trình cài đặt Linux chung.

Để bắt đầu cài đặt, bạn phải cài đặt gói “Git” và “Base-devel”. Các gói này được yêu cầu để tương tác với AUR. Bạn sẽ không thể cài đặt DataGrip nếu không có nó.

sudo pacman -S git base-devel

Sau khi cài đặt hai gói, sử dụng lệnh git clone để tải xuống trình trợ giúp Trizen AUR. Chương trình này sẽ làm cho việc cài đặt DataGrip trở nên đơn giản hơn nhiều, thay vì cần phải thực hiện mọi thứ bằng tay.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git

Với gói Trizen AUR được sao chép vào PC Arch Linux của bạn, hãy sử dụng lệnh makepkg bên dưới để cài đặt chương trình vào hệ thống của bạn.

cd trizen

makepkg -sri

Cuối cùng, cài đặt chương trình JetBrains DataGrip từ AUR dưới dạng gói Arch Linux bản địa. Ghi nhớ; quá trình cài đặt này có thể mất vài phút vì các gói bên ngoài cần tải xuống.

trizen -S datagrip

Hướng dẫn chung cho Linux

Nếu bạn thích phiên bản Linux chung của JetBrains DataGrip, đây là cách làm cho nó hoạt động. Đầu tiên, hãy đi đến Trang DataGrip trên trang web JetBrains. Từ đó, nhấp vào nút “Tải xuống” màu xanh lam để tải xuống tệp lưu trữ TarGZ mới nhất.

  Cách sử dụng lệnh history trên Linux

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy sử dụng lệnh CD để chuyển vào thư mục “Tải xuống”. Sau đó, giải nén tệp DataGrip TarGZ bằng lệnh tar.

cd ~/Downloads
tar xvf datagrip-*.tar.gz

Khi tệp lưu trữ được giải nén, hãy sử dụng lệnh CD để di chuyển vào thư mục “DataGrip – * /”. Sau đó, một lần nữa CD vào thư mục “bin”, nơi chứa tệp “datagrip.sh”.

cd DataGrip-*/
cd bin/

Thực thi tệp script “datagrip.sh” dưới dạng chương trình bằng cách sử dụng lệnh sh. Đảm bảo không sử dụng lệnh sudo trừ khi bạn biết mình đang làm gì với DataGrip.

sh datagrip.sh

Sau khi thực thi tệp “datagrip.sh”, JetBrains DataGrip đã được cài đặt và sẵn sàng sử dụng. Vui thích!

x