Cách cài đặt Pgadmin trên Linux

Spread the love

Pgadmin là một công cụ quản trị và phát triển mã nguồn mở cho PostgreSQL, phần mềm cơ sở dữ liệu mở. Công cụ này rất cần thiết cho những ai làm việc nhiều với PostgreSQL. Đây là cách cài đặt ứng dụng trên Linux.

Cách cài đặt Pgadmin trên Ubuntu

PGAdmin có sẵn cho người dùng Ubuntu thông qua kho phần mềm Apt. Để bắt đầu cài đặt, trước tiên bạn cần mở một cửa sổ dòng lệnh. Để mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Ubuntu, hãy nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc, tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng và khởi chạy nó theo cách đó.

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, sử dụng lệnh apt install để cài đặt chương trình “Curl”. Chương trình này sẽ cần được cài đặt để lấy khóa Pgadmin.

sudo apt install curl

Sau khi ứng dụng Curl được cài đặt, hãy sử dụng nó trên Ubuntu để tải xuống khóa công khai Pgadmin cho kho lưu trữ. Khóa này là bắt buộc để tương tác với các cài đặt trong repo.

sudo curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add

Bây giờ khóa đã được thêm vào hệ thống Ubuntu của bạn, bạn sẽ cần thêm dòng kho lưu trữ Pgadmin vào nguồn phần mềm của mình. Cách dễ nhất để làm điều này là với lệnh dưới đây. Nó sẽ tự động ghi repo vào một tệp để bạn có thể sử dụng nó trên Ubuntu một cách dễ dàng.

sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list"

Bạn sẽ cần cập nhật hệ thống của mình để hoàn tất việc thiết lập repo.

sudo apt update

Sau khi repo được thiết lập trên hệ thống Ubuntu của bạn, quá trình cài đặt Pgadmin có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh apt install bên dưới, cài đặt phần mềm.

  Cách chơi Sega Games trên Linux bằng Gens

Đối với tất cả phần mềm Pgadmin, hãy thực hiện lệnh sau:

sudo apt install pgadmin4

Nếu bạn cần phiên bản Desktop của ứng dụng cho Ubuntu, hãy cài đặt gói “pgadmin4-desktop” vào máy tính của bạn bằng lệnh bên dưới.

sudo apt install pgadmin4-desktop

Cuối cùng, nếu bạn chỉ cần phiên bản web của Pgadmin trên hệ thống Ubuntu của mình, hãy sử dụng lệnh bên dưới để cài đặt gói “pgadmin4-web” bằng lệnh bên dưới.

sudo apt install pgadmin4-web

Cách cài đặt Pgadmin trên Debian

Trang web Pgadmin có logo Ubuntu, theo sau là từ “apt” trong phần tải xuống. Tuy nhiên, nó không chỉ dành cho Ubuntu mà mọi hệ điều hành Linux sử dụng Apt làm trình quản lý gói. Vì lý do này, chúng tôi biết nó sẽ hoạt động trên Debian.

  Cách ghi lại màn chơi trên Linux bằng trình ghi màn hình đơn giản

Để Pgadmin hoạt động trên PC Debian của bạn, trước tiên bạn cần mở một cửa sổ dòng lệnh. Để làm điều đó, hãy nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, sử dụng lệnh apt-get install để cài đặt công cụ Curl. Công cụ này được yêu cầu để tải xuống khóa repo Pgadmin.

sudo apt-get install curl

Tiếp theo, bạn phải tải khóa kho lưu trữ Pgadmin xuống Debian. Phím này giúp bạn có thể sử dụng repo Pgadmin, vì vậy đừng bỏ qua bước này.

sudo curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add

Bây giờ bạn sẽ cần sử dụng lệnh sudo sh bên dưới để ghi kho lưu trữ Pgadmin vào hệ thống Debian của bạn.

sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'

Chạy lệnh cập nhật để làm mới nguồn phần mềm Debian. Để làm điều đó, hãy sử dụng lệnh apt-get update.

sudo apt-get update

Cách cài đặt Pgadmin trên Arch Linux

Pgadmin không được hỗ trợ chính thức trên trang tải xuống trang web Pgadmin. Tuy nhiên, Arch Linux chính thức đóng gói chương trình này trong kho lưu trữ Arch Linux và người dùng có thể cài đặt nó và nhận các bản cập nhật thường xuyên, giống như bất kỳ hệ điều hành Linux nào khác.

Để bắt đầu cài đặt, hãy mở cửa sổ đầu cuối trên màn hình nền Arch Linux. Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, hãy sử dụng lệnh pacman bên dưới để cài đặt Pgadmin trên hệ thống của bạn.

sudo pacman -S pgadmin

Cách cài đặt Pgadmin trên Fedora

Pgadmin3 có sẵn trong kho phần mềm chính thức của Fedora Linux. Tuy nhiên, bản phát hành này đã lỗi thời và trong khi nó hoạt động tốt, trang web chính thức có Pgadmin4 cho Fedora và các bản phân phối dựa trên RPM khác.

  Cách chỉnh sửa tệp Máy chủ lưu trữ trên Linux

Để bắt đầu quá trình cài đặt, bạn phải thêm repo chính thức vào Fedora. Để làm điều đó, hãy tải xuống RPM repo chính thức bằng lệnh bên dưới.

sudo rpm -i https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/yum/pgadmin4-fedora-repo-2-1.noarch.rpm

Khi gói được cài đặt, bạn sẽ có thể cài đặt chương trình Pgadmin vào Fedora.

Đối với chế độ máy tính để bàn cho Fedora, hãy cài đặt gói “pgadmin4” bằng lệnh dnf bên dưới.

sudo dnf install pgadmin4-desktop

Đối với phiên bản web của Pgadmin, hãy cài đặt gói “pgadmin4-web”.

Cách cài đặt Pgadmin trên OpenSUSE

Bản phát hành mới nhất của Pgadmin (phiên bản 4) có sẵn để cài đặt trong kho lưu trữ OpenSUSE. Để làm cho nó hoạt động, bạn chỉ cần nhập lệnh cài đặt zypper sau xuống bên dưới.

sudo zypper install pgadmin4

Bạn sẽ thiết lập cả chế độ web và máy tính để bàn trên OpenSUSE Linux bằng cách cài đặt gói ở trên.

x