Cách cài đặt SpeedCrunch trên Linux

Spread the love

Bạn đang cần một máy tính khoa học cho PC Linux của mình? Không thể tìm thấy bất cứ điều gì tốt để sử dụng? Kiểm tra SpeedCrunch! Đó là một máy tính khoa học, có độ chính xác cao, có rất nhiều tính năng và giao diện điều khiển bằng bàn phím nhanh chóng. Đây là cách thiết lập nó trên hệ thống của bạn.

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu

SpeedCrunch có sẵn để cài đặt trên Ubuntu thông qua gói DEB có thể tải xuống. Để bắt đầu cài đặt, bạn cần tải gói DEB xuống máy tính của mình.

Để tải xuống bản phát hành SpeedCrunch mới nhất trên Ubuntu, hãy mở cửa sổ đầu cuối. Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Linux bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

Với cửa sổ đầu cuối đang mở và sẵn sàng sử dụng, hãy thực hiện lệnh wget để tải gói SpeedCrunch Ubuntu mới nhất về máy tính của bạn.

wget https://bitbucket.org/heldercorreia/speedcrunch/downloads/SpeedCrunch-0.12-linux64.deb

Khi bạn đã tải xong gói SpeedCrunch DEB xuống máy tính của mình, hãy sử dụng lệnh apt install bên dưới để cài đặt nó vào hệ thống Ubuntu của bạn.

sudo apt install ./SpeedCrunch-0.12-linux64.deb

Hướng dẫn cài đặt Debian

Nếu bạn cần để SpeedCrunch hoạt động trên hệ thống Debian Linux của mình, bạn sẽ phải tải gói DEB mới nhất xuống máy tính của mình. Mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Linux bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím để bắt đầu tải xuống.

  5 Dock tốt nhất để sử dụng trên Linux

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở và sẵn sàng sử dụng, hãy thực hiện lệnh tải xuống wget sau để tải gói DEB mới nhất vào máy tính của bạn.

wget https://bitbucket.org/heldercorreia/speedcrunch/downloads/SpeedCrunch-0.12-linux64.deb

Hoặc, nếu bạn cần bản phát hành 32-bit của SpeedCrunch:

wget https://bitbucket.org/heldercorreia/speedcrunch/downloads/SpeedCrunch-0.12-linux32.deb

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, quá trình cài đặt SpeedCrunch có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh dpkg bên dưới, thiết lập gói DEB trên máy tính của bạn.

sudo dpkg -i SpeedCrunch-0.12-linux64.deb

Nếu bạn đang cài đặt phiên bản 32-bit của SpeedCrunch trên Debian, hãy nhập lệnh xuống bên dưới để thay thế.

sudo dpkg -i SpeedCrunch-0.12-linux32.deb

Với gói DEB được cài đặt trên hệ thống của bạn, bạn sẽ cần chạy lệnh apt-get install -f bên dưới để khắc phục mọi sự cố phụ thuộc do quá trình cài đặt SpeedCrunch gây ra.

sudo apt-get install -f

Hướng dẫn cài đặt Arch Linux

SpeedCrunch có sẵn cho tất cả người dùng Arch Linux. Tuy nhiên, ứng dụng không có trên trang web SpeedCrunch chính thức. Thay vào đó, người dùng Arch Linux có thể làm cho nó hoạt động thông qua Kho lưu trữ người dùng Arch Linux.

  Cách xóa Wine khỏi Linux

Để bắt đầu cài đặt SpeedCrunch trên Arch Linux, bạn sẽ phải cài đặt gói “Git” và “Base-devel” trên hệ thống của mình bằng lệnh pacman.

sudo pacman -S git base-devel

Sau khi thiết lập hai gói trên máy tính của bạn, hãy cài đặt trình trợ giúp Trizen AUR. Chương trình này sẽ giúp cài đặt gói SpeedCrunch AUR trên hệ thống của bạn dễ dàng hơn nhiều.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git

cd trizen/
makepkg -sri

Với trình trợ giúp Trizen AUR được thiết lập trên máy tính Arch Linux của bạn, hãy sử dụng lệnh trizen -S để thiết lập SpeedCrunch.

trizen -S speedcrunch-git

Hướng dẫn cài đặt Fedora

SpeedCrunch có sẵn cho người dùng Fedora thông qua gói RPM chính thức. Để cài đặt phiên bản SpeedCrunch mới nhất trên máy tính Fedora của bạn, hãy mở cửa sổ đầu cuối trên màn hình Linux.

Mở cửa sổ thiết bị đầu cuối trên Fedora thật dễ dàng. Nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc, mở menu ứng dụng Fedora, tìm kiếm “Terminal” và khởi chạy nó theo cách đó.

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, hãy sử dụng lệnh tải xuống wget để lấy gói SpeedCrunch RPM mới nhất.

wget https://bitbucket.org/heldercorreia/speedcrunch/downloads/SpeedCrunch-0.12-linux64.rpm

Bây giờ tệp gói SpeedCrunch RPM đã được tải xuống, nó có thể được cài đặt bằng lệnh dnf install.

sudo dnf install SpeedCrunch-0.12-linux64.rpm

32-bit

Ngoài ra còn có một bản phát hành 32-bit của SpeedCrunch cho Fedora. Tuy nhiên, Fedora Linux đã ngừng hỗ trợ 32-bit một thời gian trước. Nếu bạn đang sử dụng một dẫn xuất của Fedora yêu cầu gói 32 bit, hãy nhấp vào ở đây.

  Cách Mã hóa Thư mục Trang chủ trên Linux

Hướng dẫn cài đặt OpenSUSE

OpenSUSE sử dụng các gói RPM giống như Fedora. Vì lý do này, bạn sẽ có thể khởi động và chạy ứng dụng SpeedCrunch tương đối nhanh chóng. Để bắt đầu cài đặt, bạn sẽ phải mở cửa sổ đầu cuối trên màn hình Linux.

Có thể thực hiện việc khởi chạy cửa sổ dòng lệnh trên màn hình OpenSUSE bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Ngoài ra, có thể khởi chạy thiết bị đầu cuối bằng cách tìm kiếm “Thiết bị đầu cuối” trong menu ứng dụng.

Với cửa sổ đầu cuối đang mở và sẵn sàng sử dụng, hãy chạy lệnh tải xuống wget để lấy tệp gói SpeedCrunch RPM.

wget https://bitbucket.org/heldercorreia/speedcrunch/downloads/SpeedCrunch-0.12-linux64.rpm

Quá trình tải xuống sẽ nhanh chóng vì nó là một tệp nhỏ. Khi quá trình hoàn tất, quá trình cài đặt có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh cài đặt zypper bên dưới, thiết lập SpeedCrunch.

sudo zypper install SpeedCrunch-0.12-linux64.rpm

32-bit

OpenSUSE hỗ trợ 32-bit, nhưng không rõ liệu nó có được hỗ trợ mãi mãi hay không. Nếu bạn là người dùng OpenSUSE và cần cài đặt bản phát hành 32-bit của SpeedCrunch, hãy nhấp vào đây.

x