Cách cài đặt trình chỉnh sửa đánh dấu Zettlr trên Linux

Spread the love

Zettlr là một trình soạn thảo đánh dấu tuyệt vời dành cho Linux, Mac và Windows. Nó có rất nhiều tính năng thực sự hữu ích, chẳng hạn như hỗ trợ YAML, trích dẫn, hỗ trợ LaTeX, v.v. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách thiết lập Zettlr trên Linux.

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu

Trình chỉnh sửa đánh dấu Zettlr hoạt động tốt trên Ubuntu, tuy nhiên, nó không có trong kho phần mềm chính thức của Ubuntu. Thay vào đó, nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng trên hệ thống Ubuntu của mình, bạn sẽ phải tải xuống gói DEB chính thức và cài đặt theo cách thủ công.

Để tải gói Zettlr DEB mới nhất, truy cập trang tải xuống chính thức. Khi bạn đang ở trang tải xuống chính thức cho Zettlr, hãy tìm biểu trưng Debian và dùng chuột bấm vào biểu trưng đó. Khi bạn chọn nút này, gói DEB sẽ tải xuống máy tính của bạn.

Sau khi tải xuống gói Zettlr DEB mới nhất về máy tính của bạn, hãy sử dụng lệnh CD và chuyển vào thư mục “Tải xuống”.

cd ~/Downloads

Khi ở trong thư mục “Tải xuống”, quá trình cài đặt gói DEB có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh apt install bên dưới, cài đặt Zettlr.

sudo apt install ./Zettlr-*.deb

Hướng dẫn cài đặt Debian

Zettlr hỗ trợ Debian thông qua gói DEB, vì vậy bạn có thể làm cho ứng dụng hoạt động trên máy tính của mình khá dễ dàng. Để bắt đầu cài đặt, hãy chuyển đến phần Trang web tải xuống Zettlr.

  Cách chơi Doom: Eternal trên Linux

Khi ở trên trang web chính thức, hãy tìm biểu trưng “Debian” và dùng chuột bấm vào biểu trưng đó. Khi bạn chọn nút này, gói Zettlr DEB sẽ tải xuống máy tính của bạn. Từ đây, sử dụng lệnh CD và chuyển vào thư mục “Tải xuống”.

cd ~/Downloads

Sau khi vào thư mục “Tải xuống”, sử dụng lệnh dpkg -i để cài đặt gói Zettlr DEB vào PC Debian của bạn.

sudo dpkg -i Zettlr-*.deb

Bây giờ gói Zettlr DEB đã được cài đặt, bạn sẽ cần sửa bất kỳ vấn đề phụ thuộc nào xảy ra trong quá trình cài đặt. Bạn có thể sửa các phần phụ thuộc bằng cách sử dụng apt-get install -f.

sudo apt-get install -f

Hướng dẫn cài đặt Arch Linux

Ứng dụng Zettlr có sẵn cho Arch Linux trong AUR. Để bắt đầu quá trình cài đặt, hãy sử dụng lệnh pacman và cài đặt gói “git” và “base-devel”.

sudo pacman -S git base-devel

Bây giờ hai gói đã được cài đặt, bạn sẽ cần thiết lập trình trợ giúp Trizen AUR. Chương trình này giúp cài đặt ứng dụng Zettlr trên máy tính của bạn dễ dàng hơn nhiều. Để ứng dụng Trizen hoạt động, hãy nhập các lệnh bên dưới.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git
cd trizen/
makepkg -sri

Cuối cùng, sau khi thiết lập trình trợ giúp Trizen AUR, hãy sử dụng lệnh trizen -S để cài đặt phiên bản Zettlr mới nhất trên máy tính của bạn.

trizen -S zettlr

Hướng dẫn cài đặt Fedora

Zettlr hỗ trợ Fedora Linux thông qua tệp gói RPM có thể tải xuống. Nếu bạn đang sử dụng Fedora và bạn muốn cài đặt ứng dụng trên hệ thống của mình, hãy bắt đầu bằng cách chuyển đến trang tải xuống. Khi đó, hãy chọn biểu trưng Fedora để tải xuống tệp gói RPM.

  Cách lưu trữ chia sẻ NFS trên Linux

Sau khi tải xuống tệp gói Zettlr RPM mới nhất vào máy tính của bạn, quá trình cài đặt có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh CD, di chuyển thiết bị đầu cuối vào thư mục “Tải xuống”. Sau đó, cài đặt Zettlr bằng lệnh dnf install bên dưới.

cd ~/Downloads

sudo dnf install Zettlr-*-x86_64.rpm

Hướng dẫn cài đặt OpenSUSE

Zettlr hoạt động trên OpenSUSE thông qua tệp gói RPM có thể tải xuống. Nếu bạn đang sử dụng Suse và cần ứng dụng hoạt động, hãy làm như sau. Ngày thứ nhất, truy cập trang tải xuống Zettlr chính thức. Khi ở trên trang, hãy nhấp vào biểu trưng Fedora để tải tệp xuống.

  Cách ghi lại màn chơi trên Linux bằng trình ghi màn hình đơn giản

Sau khi tải xong tệp gói Fedora RPM, quá trình cài đặt có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh CD, chuyển vào thư mục “Tải xuống”. Sau đó, sử dụng lệnh zypper install để cài đặt gói Zettlr RPM.

cd ~/Downloads

sudo zypper install Zettlr-*-x86_64.rpm

Hướng dẫn cài đặt AppImage

Zettlr có bản phát hành AppImage. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng trên hệ thống Linux của mình nhưng không sử dụng Ubuntu, Debian, Arch Linux hoặc các hệ điều hành Linux khác được đề cập trong hướng dẫn này, bạn vẫn có thể sử dụng.

Để bắt đầu cài đặt, hãy chuyển đến phần trang tải xuống Zettlr chính thức. Khi ở trên trang, hãy tìm biểu tượng AppImage và tải bản phát hành 64-bit mới nhất xuống máy tính của bạn.

Khi tải xong tệp AppImage, hãy sử dụng lệnh makedir để tạo một thư mục có tên là “AppImages”. Thư mục này sẽ chứa tệp Zettlr AppImage.

mkdir -p ~/AppImages/

Sau khi tạo thư mục mới, sử dụng lệnh mv và đặt Zettlr AppImage vào thư mục.

mv Zettlr-*-x86_64.AppImage ~/AppImages/

Sử dụng lệnh cd để di chuyển vào thư mục “AppImages”.

cd ~/AppImages/

Cập nhật quyền của tệp AppImage bằng chmod.

sudo chmod +x Zettlr-*-x86_64.AppImage

Cuối cùng, chạy chương trình bằng lệnh ./Zettlr-*-x86_64.AppImage.

./Zettlr-*-x86_64.AppImage

x