Cách giải nén tệp TarGZ trong Linux

Spread the love

Các kho lưu trữ TarGZ là một yếu tố quan trọng của Linux. Nhiều chương trình được phân phối ở định dạng tệp này, cũng như các tệp khác. Mặc dù vậy, nhiều người dùng Linux không biết cách giải nén các tệp TarGZ trong Linux.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy rằng việc giải nén các tệp TarGZ trên Linux thật dễ dàng. Để bắt đầu, hãy tải xuống tệp TarGZ yêu thích của bạn và làm theo!

Giải nén tệp TarGZ bằng trình quản lý tệp Gnome

Nếu bạn sử dụng môi trường máy tính để bàn Gnome, bạn cũng sử dụng trình quản lý tệp Gnome. Nó được gọi là “Tệp” và nó có khả năng tích hợp để giải nén và giải nén các tệp lưu trữ TarGZ. Đây là cách để làm điều đó.

Đầu tiên, khởi chạy trình quản lý tệp Gnome. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn phím Win trên bàn phím để mở vùng tìm kiếm. Bên trong hộp tìm kiếm, nhập “Tệp” và chọn biểu tượng trình quản lý tệp.

Khi ở bên trong tệp, hãy tìm tệp lưu trữ TarGZ mà bạn muốn giải nén. Trong ví dụ này, tệp TarGZ của chúng tôi nằm trong thư mục “chính”. Sau khi bạn tìm thấy tệp TarGZ của mình, hãy chọn tệp đó bằng chuột.

Với tệp lưu trữ TarGZ được chọn bằng chuột, hãy nhấp chuột phải vào tệp đó để mở menu nhấp chuột phải. Bên trong menu chuột phải, có nhiều tùy chọn để bạn lựa chọn. Xem qua tùy chọn “Trích xuất tại đây” và nhấp vào tùy chọn đó.

  3 cách tốt nhất để tìm tệp và thư mục với Linux Terminal

Khi nhấp vào nút “Giải nén tại đây”, trình quản lý tệp Gnome sẽ giải nén và sau đó giải nén tệp lưu trữ TarGZ của bạn trong cùng thư mục chứa tệp lưu trữ TarGZ.

Từ đây, bạn có thể truy cập nội dung của kho lưu trữ TarGZ khi chúng đã được giải nén. Đảm bảo lặp lại quá trình này khi bạn muốn giải nén tệp TarGZ trên màn hình Gnome.

Giải nén các tệp TarGZ bằng trình quản lý tệp Plasma KDE

Trên KDE Plasma 5, trình quản lý tệp Dolphin được sử dụng. Dolphin rất xuất sắc và một trong những lý do khiến nó được yêu thích trong cộng đồng là nó có đầy đủ các tính năng. Một trong những tính năng tuyệt vời mà nó bao gồm là khả năng trích xuất nội dung của các tệp lưu trữ TarGZ ngay từ trình quản lý tệp.

Nếu bạn muốn giải nén tệp TarGZ trong trình quản lý tệp Dolphin trong KDE Plasma 5, hãy bắt đầu bằng cách khởi chạy trình quản lý tệp. Bạn có thể khởi chạy trình quản lý tệp Dolphin bằng cách mở menu ứng dụng KDE và tìm kiếm “Dolphin”.

Khi trình quản lý tệp Dolphin được mở, hãy duyệt đến vị trí đặt tệp lưu trữ TarGZ trên máy tính của bạn. Trong ví dụ này, tệp TarGZ của chúng tôi nằm trong thư mục “chính”. Sau khi duyệt đến thư mục chứa tệp TarGZ, hãy chọn nó bằng chuột.

Khi chọn tệp lưu trữ TarGZ bằng chuột, hãy nhấp chuột phải vào tệp đó. Bằng cách nhấp chuột phải vào nó, bạn sẽ xuất hiện trình đơn nhấp chuột phải. Từ đây, xem qua menu chuột phải và tìm menu “Trích xuất” và chọn nó bằng chuột.

  Cách tạo thư mục được mã hóa trên máy tính để bàn KDE Linux có Vault

Bên trong menu “Giải nén”, bạn có thể chọn từ “Giải nén kho lưu trữ tại đây”, “Giải nén kho lưu trữ vào” hoặc “Giải nén kho lưu trữ tại đây, tự động phát hiện thư mục con.” Chọn một trong các tùy chọn phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn để giải nén tệp lưu trữ TarGZ.

Khi tệp lưu trữ TarGZ được giải nén, bạn sẽ có thể sử dụng nội dung của tệp lưu trữ TarGZ của mình trong KDE Plasma 5. Hãy nhớ lặp lại quy trình này mỗi khi bạn cần giải nén tệp TarGZ trên KDE.

Giải nén tệp TarGZ trong XFCE

Nếu bạn đang sử dụng XFCE và cần giải nén tệp lưu trữ TarGZ, bạn sẽ cần xử lý trình quản lý tệp Thunar. Để bắt đầu, hãy mở trình quản lý tệp Thunar trên màn hình XFCE. Để làm điều đó, hãy nhấp vào thư mục chính trên màn hình hoặc tìm kiếm “Thunar” trong menu ứng dụng.

Khi nó được mở, hãy chuyển đến vị trí của tệp lưu trữ TarGZ của bạn. Trong ví dụ này, tệp lưu trữ TarGZ nằm trong thư mục “chính”. Từ đây, chọn kho lưu trữ bằng chuột. Sau đó, nhấp chuột phải vào nó để mở menu chuột phải.

Bên trong menu chuột phải, chọn tùy chọn “Trích xuất tại đây”. Chọn tùy chọn này sẽ cho phép trình quản lý tệp Thunar giải nén ngay lập tức nội dung của tệp lưu trữ TarGZ của bạn vào thư mục chứa tệp.

Khi quá trình giải nén kết thúc, bạn sẽ có thể truy cập vào các tệp đã được giải nén. Đảm bảo lặp lại quá trình này trên XFCE mỗi khi bạn cần giải nén tệp lưu trữ TarGZ.

  Last Light Redux trên Linux

Giải nén tệp TarGZ trong MATE

Những người trên máy tính để bàn Mate cần giải nén tệp TarGZ sẽ cần sử dụng trình quản lý tệp Caja. Trình quản lý tệp này, giống như tất cả các trình quản lý tệp Linux, có hỗ trợ giải nén các tệp lưu trữ Tar được tích hợp sẵn. Đây là cách để làm điều đó.

Để bắt đầu, hãy mở trình quản lý tệp Caja. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào thư mục chính trên màn hình hoặc bằng cách tìm kiếm trình quản lý tệp trong menu ứng dụng. Từ đây, hãy chuyển đến thư mục chứa tệp TarGZ. Trong ví dụ này, nó là thư mục “home”.

Khi ở vị trí của kho lưu trữ TarGZ, hãy chọn nó bằng chuột. Sau đó, nhấp chuột phải vào nó bằng chuột để mở menu chuột phải. Trong menu này, tìm tùy chọn “Trích xuất tại đây” và chọn nó. Khi bạn chọn tùy chọn này, kho lưu trữ TarGZ sẽ được giải nén.

Sau khi mọi thứ được giải nén, bạn sẽ có quyền truy cập vào nội dung bên trong tệp TarGZ trong Mate. Đảm bảo lặp lại quá trình này mỗi khi bạn muốn trích xuất kho lưu trữ TarGZ trong Mate.

Giải nén các tệp TarGZ bằng thiết bị đầu cuối

Nếu bạn không muốn xử lý trình quản lý tệp, bạn cũng có thể giải nén thông qua dòng lệnh. Để bắt đầu, hãy mở cửa sổ dòng lệnh bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím.

Khi thiết bị đầu cuối đang mở, hãy sử dụng lệnh bên dưới để giải nén nó.

tar xvf /home/USERNAME/location/of/tar/archive/my-archive.tar.gz

x