Cách khắc phục “IM và cuộc gọi của bạn sẽ đến Microsoft Teams”

Spread the love

Skype có hai phiên bản; một phiên bản sử dụng chung mà bất kỳ ai cũng có thể tải xuống và cài đặt từ Microsoft Store và Skype for Business. Skype for Business chỉ khả dụng cho người dùng có giấy phép doanh nghiệp cho Microsoft 365. Nó được bao gồm nếu bạn mua giấy phép doanh nghiệp của Microsoft Teams.

Giấy phép doanh nghiệp của Microsoft Teams sẽ cấp cho người dùng quyền truy cập vào Skype for Business nhưng nó sẽ đi kèm với một số cài đặt đặt trước nhất định sẽ thay đổi cách hoạt động của Skype for Business. Nếu bạn có giấy phép Microsoft 365 đi kèm với cả Microsoft Teams và Skype dành cho doanh nghiệp, các giá trị đặt trước tương tự sẽ được áp dụng.

  Cách sử dụng Siri để tạo ghi chú trong Evernote

Khắc phục “IM và cuộc gọi của bạn sẽ đến Microsoft Teams”

Nếu bạn đang sử dụng cùng một tài khoản trong Microsoft Teams và trong Skype for Business, bạn sẽ thấy thông báo “IM và cuộc gọi của bạn sẽ đến Microsoft Teams” trong Skype for Business. Thông báo này xuất hiện vì Microsoft Teams cũng có thể được sử dụng để thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn. Nó được thiết lập làm ứng dụng mặc định để làm như vậy.

Để loại bỏ thông báo “IM và cuộc gọi của bạn sẽ đến Microsoft Teams”, bạn cần thay đổi cài đặt cho Microsoft Teams. Cụ thể, chúng ta phải thay đổi cài đặt Coexistence.

  3 công cụ để tạo và nhúng đồ thị hoặc biểu đồ trực tuyến

Thay đổi cài đặt Microsoft Teams Coexistence

Để thay đổi cài đặt cùng tồn tại cho Microsoft Teams, bạn phải sử dụng tài khoản quản trị Microsoft Teams.

Truy cập trung tâm quản trị Microsoft Teams trong trình duyệt của bạn.
Đăng nhập bằng tài khoản quản trị.
Trong cột bên trái, hãy mở rộng Cài đặt toàn tổ chức.
Đi tới Nâng cấp đội.
Mở menu thả xuống Chế độ cùng tồn tại.
Nếu bạn muốn sử dụng Skype for Business cho các cuộc gọi và tin nhắn, đồng thời muốn loại trừ Microsoft Teams, hãy chọn tùy chọn chỉ Skype for Business.
Nếu bạn muốn sử dụng cả Skype for Business và Microsoft Teams, hãy chọn Islands.
Nhấp vào để lưu.
Khởi động lại Skype for Business.
Thông báo “IM và cuộc gọi của bạn sẽ đến Microsoft Teams” sẽ biến mất.
Bạn sẽ có thể thực hiện cuộc gọi từ Skype for Business.

  Cách bắt đầu một blog bằng Google Blogger

Sự kết luận

Skype for Business vẫn hoạt động và nhiều tổ chức sử dụng nó thay vì sử dụng Skype thông thường. Tuy nhiên, nó không miễn phí và Microsoft Teams cung cấp một bộ điều khiển cuộc gọi và nhắn tin phức tạp hơn nhiều. Lựa chọn sử dụng Skype hay Microsoft Teams cho các cuộc gọi và tin nhắn phụ thuộc vào cách bạn muốn thiết lập giải pháp gọi điện của mình. Microsoft Teams có thể đi kèm với nhiều hạn chế hơn, khiến việc thực hiện các cuộc gọi bên ngoài trở nên phức tạp nhưng Skype for Business linh hoạt hơn nhiều.

x