Cách khắc phục lỗi “406 Not Acceptable” trên trang web WordPress của bạn

Spread the love

Việc gặp lỗi trong khi quản lý trang web WordPress là điều bình thường và lỗi “406 Not Acceptable” là một trong số đó. Mã lỗi này thường được gọi là phản hồi HTTP hoặc mã trạng thái mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải khi truy cập trang web.

Nó làm gián đoạn chức năng và khả năng truy cập của một trang web, gây ra sự thất vọng cho chủ sở hữu trang web và khách truy cập.

Điều cần thiết là phải hiểu lý do đằng sau lỗi “406 Not Acceptable” để phân tích và khắc phục nó một cách hiệu quả. Nếu không, nó sẽ khiến trang web của bạn trông thiếu chuyên nghiệp và không an toàn khi truy cập. Hơn nữa, bạn có thể mất lưu lượng truy cập hoặc doanh số bán hàng nếu lỗi vẫn còn trên trang web WordPress của bạn.

Trong bài viết này, trước tiên chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về lỗi “406 Not Acceptable”. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá những lý do đằng sau lỗi này. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn thích hợp để giải quyết nó. Vì vậy, hãy đi sâu vào và đưa trang web WordPress của bạn hoạt động trơn tru trở lại.

Lỗi “406 Not Acceptable” là gì?

Lỗi “406 Not Acceptable” là mã trạng thái HTTP xuất hiện khi máy chủ không thể xử lý yêu cầu của người dùng. Vì các tiêu đề yêu cầu của máy khách không hợp lệ, máy chủ sẽ trả về thông báo “406 Không được chấp nhận”.

Đó là lỗi phía máy khách, nghĩa là máy chủ không thể cung cấp nội dung được yêu cầu theo cách tuân thủ các thông số kỹ thuật được nêu trong yêu cầu của máy khách.

Lỗi 406 thường chỉ ra rằng người dùng không thể truy cập các trang cụ thể hoặc nội dung phương tiện trên trang web WordPress. Do đó, chúng được hiển thị thông báo lỗi thay vì tài liệu dự kiến. Bên cạnh đó, thông báo có thể thay đổi dựa trên trình duyệt đang được sử dụng.

Vì vậy, nguyên nhân chính của lỗi “406 Not Acceptable” là gì? Đó là quá trình đàm phán nội dung diễn ra giữa máy khách và máy chủ.

Đàm phán nội dung là quá trình mà qua đó máy chủ và máy khách trao đổi để quyết định cách tốt nhất để hiển thị tài nguyên. Một số ví dụ là tùy chọn ngôn ngữ, bộ ký tự và loại tệp phương tiện.

Nội dung và định dạng của thông báo lỗi 406 có thể khác nhau tùy thuộc vào trang web cụ thể, môi trường lưu trữ và trình duyệt được sử dụng để truy cập trang web.

Nhưng đôi khi, thông báo lỗi có thể bao gồm thông tin hữu ích có thể giúp xác định nguyên nhân gây ra lỗi. Tuy nhiên, có những lúc thông báo lỗi chỉ nói “406 Not Acceptable” mà không có bất kỳ chi tiết nào khác.

Bây giờ bạn đã biết lỗi “406 Not Acceptable” là gì và nó trông như thế nào trên WordPress. Hãy tìm hiểu một số lý do phổ biến đằng sau nó.

Lý do đằng sau lỗi “406 Not Acceptable” trong WordPress

Khi bạn truy cập một trang web thông qua trình duyệt của mình (Chrome, Edge, Brave, v.v.), nó sẽ tương tác với máy chủ để yêu cầu các tệp và nội dung cần thiết.

Với sự tương tác này, máy chủ có thể tìm hiểu những gì bạn muốn xem. Do đó, lý tưởng nhất là nó phản ứng bằng cách cung cấp thông tin thích hợp cho người dùng.

Trong giai đoạn yêu cầu ban đầu, trình duyệt bao gồm tiêu đề “Chấp nhận” mô tả các loại tệp mà trình duyệt có thể chấp nhận. Vì vậy, chính tiêu đề sẽ thông báo cho máy chủ về các định dạng phân phối tệp ưa thích để tạo toàn bộ trang web hoặc ứng dụng web.

  Cách kiểm tra xem bộ xử lý của bạn là 32 bit hay 64 bit

Tuy nhiên, có những lúc máy chủ không tuân thủ các quy tắc do máy khách hoặc trình duyệt đặt ra. Do đó, nó không phân phối nội dung ở định dạng chính xác dẫn đến lỗi “406 Not Acceptable”. Nó chỉ ra rằng máy chủ không thể cung cấp phân phối dữ liệu như mong đợi.

Dưới đây là một số giải thích sâu đằng sau lỗi “406 Not Acceptable” trong WordPress:

Không khớp trong loại nội dung

Lỗi “406 Not Acceptable” xảy ra khi máy chủ không thể cung cấp nội dung được yêu cầu ở định dạng phù hợp. Định dạng phải tương thích với “Loại nội dung” đã được cung cấp trong tiêu đề yêu cầu.

Chẳng hạn, nếu máy khách yêu cầu và mong đợi câu trả lời HTML từ máy chủ, thì máy chủ chỉ có thể gửi JSON hoặc XML. Do đó, nó sẽ dẫn đến sự không phù hợp về kiểu nội dung và gây ra và hiển thị lỗi.

Yêu cầu của khách hàng bao gồm tiêu đề “Chấp nhận” liệt kê các loại phương tiện mà khách hàng sẵn sàng chấp nhận cho phản hồi. Do đó, một thông báo lỗi cho biết “406 Không được chấp nhận” sẽ xuất hiện nếu máy chủ không thể cung cấp nội dung ở bất kỳ định dạng phương tiện nào được liệt kê.

Thông báo lỗi cho biết “406 Không được chấp nhận” sẽ xuất hiện nếu máy chủ không thể cung cấp nội dung ở bất kỳ định dạng phương tiện nào được liệt kê. Hơn nữa, nó xảy ra khi máy chủ không chấp nhận các định dạng phương tiện được yêu cầu hoặc nếu tiêu đề “Chấp nhận” không có trong yêu cầu của máy khách.

Tùy chọn ngôn ngữ không hợp lệ

Ngôn ngữ ưa thích cho phản hồi được biểu thị bằng tiêu đề “Ngôn ngữ chấp nhận” trong yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, Lỗi “406 Không được chấp nhận” sẽ xuất hiện nếu máy chủ không có nội dung được yêu cầu có thể truy cập bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được liệt kê.

Điều này có thể xảy ra nếu máy chủ không hỗ trợ các ngôn ngữ được yêu cầu. Ngoài ra, nó xảy ra nếu ngôn ngữ ưa thích của khách hàng không khớp với nội dung có thể truy cập được.

Yêu cầu bộ ký tự chưa được đáp ứng

Các bộ ký tự mà yêu cầu của khách hàng có thể chấp nhận được liệt kê trong tiêu đề “Chấp nhận-Bộ ký tự”. Thông báo lỗi có mã “406 Không được chấp nhận” có thể bật lên nếu máy chủ không thể cung cấp nội dung được yêu cầu trong bất kỳ bộ ký tự nào được liệt kê.

Điều này xảy ra nếu máy chủ không hỗ trợ bộ ký tự được yêu cầu. Bên cạnh đó, nó xảy ra khi các lựa chọn bộ ký tự của khách hàng xung đột với nội dung có thể truy cập

Các quy tắc được thực thi bởi Mod_Security

Mod_security là một mô-đun máy chủ bổ sung thêm một lớp bảo mật bằng cách áp dụng các quy tắc nhất định. Trong khi đó, một số quy tắc mod_security có thể quá chặt chẽ và coi một số yêu cầu của khách hàng là nguy hiểm tiềm tàng.

Khi yêu cầu của khách hàng kích hoạt một trong những quy tắc đó, nó có thể dẫn đến việc tạo ra lỗi “406 Không được chấp nhận”.

Chủ đề hoặc Plugin xung đột

Xung đột giữa các chủ đề hoặc plugin đã được cài đặt cũng có thể gây ra thông báo lỗi “406 Not Acceptable”. Tính không tương thích hoặc mã thiếu sót của các thành phần này có thể ngăn cản việc tạo nội dung thích hợp, dẫn đến lỗi.

Do đó, điều quan trọng là phải tìm và sửa bất kỳ plugin hoặc chủ đề nào gây ra sự cố tương thích.

Cấu hình máy chủ xấu

Cấu hình máy chủ sai hoặc không phù hợp có thể góp phần gây ra lỗi “406 Not Acceptable”. Các loại MIME không chính xác hoặc cài đặt thương lượng nội dung sai là những ví dụ về điều này.

Định kỳ, trình duyệt có thể yêu cầu một loại MIME nhất định từ máy chủ. Ví dụ về các loại MIME bao gồm hình ảnh JPEG, định dạng video nhất định và văn bản đơn giản. Nếu máy chủ không thể cung cấp loại MIME được yêu cầu, chẳng hạn như ảnh JPEG, bạn sẽ gặp lỗi 406.

  Các Dịch vụ Phiên âm Trực tuyến có An toàn và Riêng tư không?

Các vấn đề về bộ nhớ đệm

Bằng cách lưu các bản sao của các phản hồi được tạo trước đó, bộ nhớ đệm có thể tăng tốc độ của trang web. Tuy nhiên, các câu trả lời được lưu trong bộ nhớ đệm có thể dẫn đến “lỗi 406 nếu câu trả lời đã lỗi thời, bị lỗi hoặc bị xóa không đúng cách.

Bạn cần đảm bảo rằng các plugin bộ nhớ đệm và bộ nhớ đệm phía máy chủ không cản trở việc phân phối nội dung. Vì vậy, bạn cần kiểm tra và xóa bộ nhớ cache định kỳ để ngăn chặn lỗi này.

Đã đến lúc khắc phục lỗi vì bạn đã tìm hiểu về các nguyên nhân tiềm ẩn gây ra lỗi “406 Not Acceptable”.

Có nhiều cách khác nhau để sửa lỗi “406 Not Acceptable” trong WordPress. Nhưng chúng tôi sẽ đi qua những cách dễ nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với trang web của mình, bạn phải sao lưu toàn bộ trang web và cơ sở dữ liệu của nó.

Sử dụng một Plugin

Bạn có thể dễ dàng sửa lỗi “406 Not Acceptable” bằng cách truy cập vào tệp .htaccess của trang web của bạn. Đơn giản chỉ cần đi qua các bước sau:

 • Đăng nhập vào bảng điều khiển trang web WordPress của bạn.
 • Đi tới Plugin> Thêm mới và nhập Trình quản lý tệp WP vào hộp tìm kiếm
 • Sau đó cài đặt và kích hoạt plugin
 • Nhấp vào Trình quản lý tệp rồi nhấp chuột phải vào tệp .htaccess nằm trong thư mục public_html của bạn.
 • Bây giờ hãy nhấp vào trình chỉnh sửa mã và chỉnh sửa tệp .htaccess
 • Đặt đoạn mã sau vào trình chỉnh sửa mã của bạn. Đặt mã ở vị trí chính xác nằm trong hình ảnh.
 • <IfModule mod_security.c>
    SecFilterEngineOff
    SecFilterScanPOSTOff
    </IfModule>

  Bây giờ, hãy chuyển sang một quy trình khác để sửa lỗi 406 từ WordPress.

  Trong khi khắc phục lỗi “406 Not Acceptable” trong WordPress, bạn có thể xem lại các tiêu đề yêu cầu. Đây là một cách tiếp cận từng bước:

 • Đảm bảo rằng tiêu đề “Chấp nhận” được định dạng chính xác và liệt kê phù hợp các định dạng phương tiện được phép.
 • Xóa mọi giá trị xung đột hoặc không được hỗ trợ khỏi tiêu đề “Chấp nhận”.
 • Xác minh rằng tiêu đề “Ngôn ngữ chấp nhận” và “Bộ ký tự chấp nhận” là chính xác.
 • Bạn có thể thăm
 • Xác minh tính tương thích của plugin & chủ đề

  Để khắc phục lỗi “406 Not Acceptable”, bạn cũng cần kiểm tra vấn đề tương thích của chủ đề và plugin.

 • Vô hiệu hóa từng plugin trên trang web WordPress của bạn.
 • Kích hoạt một chủ đề mặc định chẳng hạn như Twenty Twenty One
 • Bây giờ hãy xem lỗi “406 Not Acceptable” của bạn có biến mất không
 • Nếu không, hãy hoán đổi từng chủ đề một và kích hoạt lại plugin để tìm chủ đề xung đột
 • Cập nhật hoặc thay thế mọi plugin hoặc chủ đề lỗi thời hoặc không tương thích đang gây ra sự cố.
 • Kiểm tra cấu hình máy chủ của bạn

  Bạn cần đảm bảo rằng máy chủ của bạn được định cấu hình để đáp ứng các yêu cầu của trang web WordPress của bạn. Đơn giản chỉ cần làm theo quy trình sau:

 • Kiểm tra cài đặt đàm phán nội dung, loại MIME và quy tắc mod_security của máy chủ của bạn
 • Làm cho các cài đặt đó phù hợp với trang web WordPress của bạn.
 • Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy nói chuyện với quản trị viên máy chủ hoặc công ty lưu trữ của bạn.
 • Xóa bộ nhớ cache của trang web của bạn

  Xóa bộ nhớ cache là một bước cần thiết để khắc phục lỗi “406 Not Acceptable”. Dưới đây là các bước mà bạn có thể làm theo:

 • Xóa bộ nhớ cache của trang web WordPress của bạn bằng cách sử dụng bất kỳ plugin lưu trữ nào, chẳng hạn như W3 Total Cache hoặc WP Super cache.
 • Xóa mọi bộ nhớ đệm phía máy chủ có thể chứa các phản hồi lỗi thời hoặc bị hỏng, chẳng hạn như bộ nhớ đệm Varnish hoặc Redis.
 • Mối quan tâm về mạng phân phối nội dung

  Nếu bạn đang sử dụng CDN để tăng hiệu suất trang web của mình, hãy xác minh cấu hình của nó. Bạn cần đảm bảo rằng nó đang phục vụ các phiên bản mới nhất của các tệp trên trang web của bạn. Đây là các bước bạn có thể làm theo:

  • Xóa bộ đệm CDN của bạn để đảm bảo rằng nó đang phục vụ phiên bản mới nhất của trang web WordPress của bạn.
  • Xác minh rằng CDN được định cấu hình chính xác để phân phối nội dung mong muốn.
  • Kiểm tra mọi xung đột giữa trang web WordPress của bạn và CDN.
    6 Phần mềm phân tích Wi-Fi tốt nhất cho mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Kiểm tra một số thiết bị và trình duyệt

  Nếu bất kỳ sự cố cụ thể nào của trình duyệt gây ra lỗi “406 Not Acceptable”, hãy làm theo các bước sau để giải quyết:

 • Kiểm tra trang web của bạn trên một số trình duyệt và nền tảng (máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng), bao gồm Safari, Firefox, Chrome và các trình duyệt khác.
 • Kiểm tra xem liệu một trình duyệt hoặc thiết bị nhất định có phải là nguyên nhân gây ra sự cố “406 Not Acceptable” hay không.
 • Tìm kiếm bất kỳ sự cố CSS hoặc JavaScript nào dành riêng cho trình duyệt và thực hiện hành động thích hợp.
 • Tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia

  Nếu bạn đã thử tất cả các phương pháp nêu trên mà vẫn không thể khắc phục lỗi, hãy làm theo các bước sau:

 • Tham khảo ý kiến ​​​​của nhà phát triển WordPress để giải quyết vấn đề
 • Liên lạc với nhân viên hỗ trợ của công ty lưu trữ của bạn
 • Thông báo chi tiết cho họ về vấn đề và các hành động bạn đã thử trước đó.
 • Các biện pháp phòng ngừa tốt nhất đối với lỗi “406 Not Acceptable”

  Lỗi 406 có thể xảy ra trong một số trường hợp nhưng bạn có thể khắc phục bằng một số biện pháp phòng ngừa nhỏ. Vì vậy, bạn cần áp dụng một cách tiếp cận chủ động để duy trì trang web của mình và thực hiện tối ưu hóa.

  Dưới đây là các biện pháp phòng ngừa mà bạn có thể thực hiện để giảm khả năng gặp phải lỗi “406 Not Acceptable”:

 • Cập nhật WordPress Core, Plugin và chủ đề thường xuyên. Hầu hết, các bản cập nhật bao gồm các cải tiến về khả năng tương thích và sửa lỗi, giúp giảm khả năng xảy ra lỗi “406 Not Acceptable”.
 • Xác minh rằng các plugin và chủ đề mới tương thích với phiên bản WordPress hiện tại trước khi cài đặt chúng. Ngoài ra, đừng quên xem lại phản hồi, xếp hạng và diễn đàn hỗ trợ của người dùng để đánh giá độ tin cậy của plugin hoặc chủ đề.
 • Tối ưu hóa các loại tệp thiết yếu như hình ảnh, tập lệnh và biểu định kiểu của trang web WordPress của bạn. Bạn có thể giảm khả năng xảy ra lỗi liên quan đến máy chủ bằng cách giảm tệp thông qua nén.
 • Đảm bảo rằng máy chủ của bạn được thiết lập đúng cách để xử lý các định dạng tệp và loại nội dung khác nhau. Ngoài ra, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để đảm bảo rằng các loại MIME và cài đặt đàm phán nội dung được thực hiện đúng cách.
 • Sử dụng CDN đáng tin cậy để phân phối nội dung trang web của bạn trên các máy chủ khác nhau trên toàn cầu. Nó hỗ trợ giảm tải máy chủ, tăng tốc độ trang web và giảm khả năng gặp phải các sự cố liên quan đến máy chủ.
 • Triển khai các cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm, chẳng hạn như bộ nhớ đệm phía máy chủ hoặc plugin lưu vào bộ nhớ đệm, để lưu trữ và phân phối nội dung được truy cập thường xuyên.
 • Tiến hành kiểm tra bảo mật thường xuyên để tìm lỗ hổng và đảm bảo trang web của bạn an toàn trước những kẻ tấn công.
 • Kiểm tra nhật ký máy chủ thường xuyên để tìm bất kỳ sự cố kỳ lạ hoặc lặp lại nào, chẳng hạn như lỗi “406 Not Acceptable”. Nhật ký có thể giúp bạn nhanh chóng phát hiện và khắc phục sự cố bằng cách tiết lộ nguồn gốc của lỗi.
 • Suy nghĩ cuối cùng

  Trong khi duyệt một trang web, việc đối mặt với “406 Not Acceptable” có thể thực sự gây khó chịu cho khách truy cập. Hơn nữa, nó có thể đặc biệt gây khó chịu cho chủ sở hữu trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, chúng tôi đã cung cấp các phương pháp tốt nhất trong hướng dẫn này để giải quyết lỗi “406 Not Acceptable”.

  Mặc dù thực tế là lỗi 406 không phải là một trong những sự cố thường gặp nhất của WordPress, nhưng bạn nên thận trọng với nó.

  Lỗi này có thể tránh được bằng cách giải quyết các vấn đề mà chúng tôi đã đề cập. Bằng cách khắc phục lỗi, bạn sẽ có thể cung cấp cho người dùng của mình trải nghiệm duyệt web hợp lý hơn và không bao giờ mất khách truy cập.

  Bạn cũng có thể khám phá cách khắc phục lỗi “Không thể mở luồng Không có tệp hoặc thư mục như vậy” trong WordPress.

  x