Cách khắc phục Trung tâm điều khiển AMD Catalyst sẽ không mở trong Windows 10

Spread the love

AMD Catalyst Control Center là một ứng dụng gần như thiết yếu được cài đặt nếu hệ thống của bạn có cạc đồ họa AMD. Chip có thể là card đồ họa tích hợp hoặc có thể là GPU nhưng ứng dụng sẽ được cài đặt khi trình điều khiển đồ họa mới nhất được cài đặt.

AMD Catalyst Control Center cho phép bạn tùy chỉnh cách hoạt động của GPU và cách nó xử lý các ứng dụng nhất định. Bạn cũng có thể sử dụng nó để tùy chỉnh cấu hình màu của màn hình, trong số những thứ khác.

Sửa lỗi AMD Catalyst Control Center không mở

AMD Catalyst Control Center là một ứng dụng phức tạp nhưng nó ổn định. Nếu nó không được cài đặt tự động, bạn có thể cài đặt ứng dụng theo cách thủ công. Bạn có thể truy cập Trung tâm điều khiển AMD Catalyst bằng cách nhấp chuột phải vào vùng trống trên màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ liệt kê Trung tâm điều khiển AMD Catalyst và bạn nhấp vào nó để mở.

  Cách đặt mức độ ưu tiên cho thông báo ứng dụng trong Windows 10

Nếu bạn nhấp vào Trung tâm điều khiển AMD Catalyst nhưng nó không mở, hãy thử các bản sửa lỗi bên dưới.

Chạy từ thư mục cài đặt

AMD Catalyst Control Center là một ứng dụng và giống như bất kỳ ứng dụng nào khác, nó có thể được chạy từ thư mục cài đặt của nó. Bí quyết là biết ứng dụng được cài đặt ở đâu.

Mở File Explorer.
Điều hướng đến (các) vị trí sau.

C:AMD
C:Program FilesAMD
C:Program Files (86)AMD

Chạy tệp EXE. Nó có thể ở bất kỳ vị trí nào ở trên vì vậy hãy kiểm tra tất cả.

Cập nhật trình điều khiển đồ họa

Thử cập nhật trình điều khiển đồ họa. Nếu trình điều khiển không được cập nhật, ứng dụng có thể không mở.

Mở Trình quản lý thiết bị.
Mở rộng Bộ điều hợp hiển thị.
Nhấp chuột phải vào chip AMD và chọn Cập nhật trình điều khiển.
Tìm kiếm trực tuyến các trình điều khiển và cài đặt những trình điều khiển có sẵn.
Khởi động lại hệ thống.

  Cách tải chế độ ban đêm trong Microsoft Edge trong Windows 10

Cài đặt các bản cập nhật Windows 10

Nếu Windows 10 không được cập nhật, nó có thể gây ra tất cả các loại vấn đề chẳng hạn như các ứng dụng hoạt động không chính xác.

Mở ứng dụng Cài đặt bằng phím tắt Win + I.
Đi tới Cập nhật và Bảo mật.
Chọn tab Windows Update.
Nhấp vào Kiểm tra các bản cập nhật.
Cài đặt các bản cập nhật có sẵn và khởi động lại hệ thống.

Kết thúc tất cả các quy trình của AMD Catalyst Control Center

Có thể bạn có quá nhiều quy trình Trung tâm điều khiển AMD Catalyst đang chạy. Ứng dụng thường chỉ có thể chạy một phiên bản và nhiều phiên bản sẽ ngăn ứng dụng chạy.

Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ và chọn Trình quản lý tác vụ từ trình đơn ngữ cảnh.
Chọn quy trình AMD Catalyst Control Center và nhấp vào Kết thúc tác vụ ở dưới cùng.
Lặp lại cho tất cả các quy trình của AMD Catalyst Control Center.
Mở Trung tâm điều khiển chất xúc tác AMD.

  Cách cài đặt và sử dụng Wget trong Windows 10

Chạy quét SFC

Trung tâm điều khiển AMD Catalyst có thể đã bị hỏng hoặc có thể có vấn đề gì đó với Windows 10 ngăn ứng dụng chạy.

Mở Command Prompt với quyền quản trị.
Chạy lệnh này: sfc / scannow.
Cho phép lệnh chạy và sửa chữa tệp.
Khởi động lại hệ thống và mở AMD Catalyst Control Center.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Trung tâm điều khiển AMD Catalyst

AMD Catalyst Control Center có thể bị hỏng. Đây là một sự cố dễ khắc phục vì bạn có thể tải xuống ứng dụng trực tiếp từ trang web của AMD.

Mở Bảng điều khiển.
Đi tới Chương trình> Gỡ cài đặt chương trình.
Chọn Trung tâm điều khiển xúc tác AMD.
Nhấp vào nút Thay đổi ở trên cùng.
Nhấp vào Tiếp theo và chọn tùy chọn Gỡ cài đặt.
Khởi động lại hệ thống sau khi ứng dụng đã được gỡ cài đặt.
Tải xuống AMD Catalyst Control Center từ trang web chính thức của AMD và cài đặt nó.

Có thể sửa được lỗi của trung tâm điều khiển AMD Catalyst

AMD Catalyst Control Center không phải là một ứng dụng không ổn định nhưng các vấn đề với Windows 10 có thể gây ra sự cố với nó. Nếu vẫn không thành công, việc cài đặt lại ứng dụng sẽ khắc phục được sự cố với nó.

x