Cách khởi động Windows 11 ở chế độ an toàn

Spread the love

Windows 11 là một phiên bản mới và theo thời gian, nó sẽ gặp phải các vấn đề thường xảy ra với hệ thống Windows. Các vấn đề với trình điều khiển, phần mềm ép xung, công cụ mạng và vô số các công cụ và ứng dụng khác mà người dùng Windows cài đặt cuối cùng sẽ dẫn đến một số loại bất ổn định của hệ thống. Một trong nhiều cách để khắc phục hoặc chẩn đoán sự cố là khởi động Windows ở chế độ An toàn.

Chế độ an toàn của Windows 11

Có một số cách khác nhau để khởi động Windows 11 vào chế độ an toàn. Một số dễ sử dụng hơn những phương pháp khác nhưng phương pháp bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào những gì đang và không hoạt động trên hệ thống của bạn.

  Cách tùy chỉnh ứng dụng tin tức của Windows 10

1. Ứng dụng cài đặt

Để khởi động Windows 11 vào chế độ an toàn từ ứng dụng Cài đặt.

Mở ứng dụng Cài đặt bằng phím tắt Win + I.
Đi tới Hệ thống.
Chọn Khôi phục.
Mở rộng các tùy chọn Khôi phục.
Nhấp vào Khởi động lại ngay bây giờ trên Khởi động nâng cao.
Bạn sẽ khởi động vào menu khắc phục sự cố.
Đi tới Tùy chọn nâng cao> Cài đặt khởi động> Khởi động lại.
Chọn tùy chọn Khởi động ở chế độ an toàn.
Cho phép hệ thống khởi động lại.

2. Menu Bắt đầu

Bạn có thể khởi động ở chế độ an toàn thông qua menu Bắt đầu. Bạn sẽ làm theo cùng một khóa học tức là thông qua menu khắc phục sự cố nhưng để đến được nó, bạn có thể sử dụng menu Bắt đầu. Nếu bạn không thể mở ứng dụng Cài đặt, đây là một cách thay thế tốt để thực hiện.

  Ngày phát hành Windows 11 được công bố: ngày 5 tháng 10 năm 2021

Mở Menu Bắt đầu.
Nhấp vào nút nguồn.
Giữ phím Shift và nhấp vào Khởi động lại từ các tùy chọn nguồn.
Hệ thống sẽ khởi động lại và khởi động vào menu khắc phục sự cố.
Đi tới Tùy chọn nâng cao> Cài đặt khởi động> Khởi động lại.
Chọn tùy chọn Khởi động ở chế độ an toàn.
Cho phép hệ thống khởi động lại.

3. Phương tiện cài đặt Windows

Nếu bạn không thể khởi động vào màn hình của mình, bạn vẫn có thể khởi động Windows 11 ở chế độ an toàn. Bạn cần một đĩa cài đặt Windows 11.

Khởi động máy tính của bạn trong BIOS.
Thay đổi thiết bị khởi động đầu tiên thành USB.
Kết nối đĩa cài đặt Windows 11 với hệ thống của bạn.
Khởi động lại hệ thống và nó sẽ khởi động từ đĩa cài đặt.
Chọn tùy chọn Sửa chữa.
Đi tới Khắc phục sự cố> Tùy chọn nâng cao> Cài đặt khởi động> Khởi động lại.
Chọn tùy chọn Khởi động ở chế độ an toàn.
Cho phép hệ thống khởi động lại.

  Thêm tiện ích có thể tùy chỉnh vào màn hình bắt đầu của Windows 8

Phần kết luận

Bạn có thể thoát khỏi chế độ an toàn trên Windows 11 bằng cách khởi động lại hệ thống. Chế độ an toàn có tùy chọn kết nối mạng và vô hiệu hóa mạng. Bạn có thể chọn cái mà bạn muốn khởi động từ menu khắc phục sự cố. Khi mạng bị tắt, hệ thống của bạn sẽ không thể kết nối với mạng WiFi hoặc mạng LAN. Nếu bạn đang khắc phục sự cố một ứng dụng cần kết nối internet, hãy đảm bảo rằng bạn khởi động vào chế độ an toàn có bật mạng. Nếu bạn đang cố khôi phục bản cập nhật trình điều khiển và / hoặc cố gắng giữ cho bản cập nhật không cài đặt, hãy sử dụng chế độ an toàn khi mạng bị tắt.

x