Cách mở tài liệu Microsoft Word mà không cần Word

Spread the love

Microsoft Word là một phần của Microsoft Office và yêu cầu mua trả trước hoặc đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn đang sử dụng máy tính chưa cài đặt Word, có nhiều cách khác để xem tệp DOCX hoặc DOC đó.

Microsoft đã từng cung cấp một ứng dụng “Word Viewer” miễn phí cho phép bạn xem các tài liệu Word, nhưng đã ngừng cung cấp vào tháng 11 năm 2017.

Dưới đây là một số cách khác để bạn có thể xem tài liệu Word trên PC chạy Windows:

Tải xuống Word Mobile từ Store trên Windows 10. Phiên bản Word di động cho phép bạn xem (nhưng không chỉnh sửa) tài liệu Word. Bạn có thể cài đặt nó miễn phí. Nó dành cho máy tính bảng nhưng chạy trong Window trên PC để bàn Windows 10.
Tải tài liệu lên Microsoft OneDrive và mở nó từ Trang web OneDrive. Nó sẽ mở trong Microsoft Word Online, một phiên bản Word dựa trên web miễn phí. Bạn thậm chí có thể chỉnh sửa tài liệu trong Word Online — không cần mua. Bạn chỉ cần sử dụng trình duyệt của mình.
Cài đặt LibreOffice, một bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở miễn phí. Đây là một giải pháp thay thế cho Microsoft Office. LibreOffice Writer, được bao gồm, có thể mở và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word ở định dạng DOC và DOCX.
Tải tài liệu lên Google Drive và mở nó trong Google Docs, bộ ứng dụng văn phòng dựa trên web miễn phí của Google.
Nhận bản dùng thử Office 365 miễn phí kéo dài một tháng để có quyền truy cập đầy đủ vào Microsoft Word và phần còn lại của Microsoft Office miễn phí — trong thời gian giới hạn.

  Focus Stacking là gì?

Trên Android, iPhone và iPad, bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng Word miễn phí của Microsoft để xem tài liệu Word mà không cần mua hoặc đăng ký Office. Đến Word cho Android hoặc là Word cho iPhone và iPad.

Người dùng Mac cũng có thể sử dụng Bộ iWork miễn phí của Apple. Ứng dụng Pages có thể mở tài liệu Word.

x