Cách mời ai đó tham gia cuộc họp Zoom

Spread the love

Zoom cho phép người dùng bắt đầu một cuộc họp đột xuất và nó có tùy chọn lên lịch cuộc họp trước ngày, tuần và thậm chí cả tháng. Đối với các cuộc họp định kỳ, phòng họp đã tạo sẽ được lưu giữ cho đến khi cuộc họp không cần tổ chức nữa.

Mời ai đó tham gia cuộc họp Zoom

Thu phóng không giống như Microsoft Teams; nó không giới hạn người dùng trong một nhóm nhỏ người dùng là thành viên của cùng một tổ chức. Nó cho phép người dùng công khai mời bất kỳ ai tham gia cuộc họp.

  Cách thêm hoặc xóa tài khoản email trong Mail dành cho Mac

1. Mời ai đó tham gia cuộc họp Thu phóng – Cuộc họp đang diễn ra

Người dùng có thể được mời tham gia cuộc họp bất kỳ lúc nào, tức là trước khi cuộc họp bắt đầu hoặc sau khi cuộc họp bắt đầu. Để mời người dùng tham gia cuộc họp sau khi cuộc họp bắt đầu, hãy làm theo các bước sau.

Trên Windows 10, macOS và giao diện người dùng web;

Nhấp vào nút Người tham gia trên thanh dưới cùng.
Trong bảng điều khiển mở ra, hãy nhấp vào nút Mời.
Sao chép thông tin cuộc họp và chia sẻ nó với người dùng.

Để mời người dùng tham gia cuộc họp trên iOS hoặc Android, hãy làm theo các bước sau.

Nhấn vào nút Người tham gia ở dưới cùng.
Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào nút Mời ở dưới cùng bên trái.
Chọn một phương pháp để chia sẻ lời mời / liên kết đến cuộc họp.

  Cách khắc phục “Mặt hàng này không có sẵn ở quốc gia của bạn” trên Google Play

2. Mời ai đó tham gia cuộc họp Thu phóng – Cuộc họp đã lên lịch

Bạn có thể mời ai đó tham gia cuộc họp Thu phóng đã được lên lịch trước khi cuộc họp bắt đầu. Bạn cũng có thể mời người dùng sau khi cuộc họp bắt đầu bằng cách làm theo các bước trong phần trước.

Để mời ai đó tham gia cuộc họp Thu phóng đã được lên lịch nhưng chưa bắt đầu từ giao diện người dùng web, hãy làm theo các bước sau.

Truy cập Thu phóng và chọn Cuộc họp trong cột bên trái.
Chuyển đến tab Sắp tới.
Nhấp vào cuộc họp bạn muốn gửi lời mời.
Nhấp vào Sao chép lời mời.
Chia sẻ nó với những người dùng bạn muốn mời tham gia cuộc họp.

Để mời người dùng tham gia cuộc họp Thu phóng đã lên lịch trước khi cuộc họp bắt đầu từ ứng dụng máy tính để bàn Windows 10 và macOS, hãy làm theo các bước sau.

  Cách thêm các trang web đáng tin cậy vào trình duyệt

Mở ứng dụng và chuyển đến Cuộc họp ở trên cùng bên phải.
Bấm vào cuộc họp bạn muốn mời người dùng.
Trong ngăn bên phải, nhấp vào Sao chép lời mời.
Chia sẻ lời mời với người dùng.

Để mời người dùng tham gia cuộc họp Thu phóng đã lên lịch từ iOS hoặc Android, hãy làm theo các bước sau.

Mở ứng dụng Thu phóng.
Chuyển đến tab Cuộc họp.
Chọn một cuộc họp.
Nhấn vào Thêm người được mời.
Chọn một phương pháp để chia sẻ lời mời họp.

Phần kết luận

Lời mời họp có thể được gửi bất kỳ lúc nào miễn là cuộc họp chưa kết thúc. Nếu bạn thực hiện các thay đổi đối với cuộc họp, chẳng hạn như ngày và giờ, thì lời mời tương tự sẽ vẫn có hiệu lực, tuy nhiên, bạn nên cho mọi người biết ngày / giờ đã thay đổi.

x