Cách nhận liên kết tải xuống trực tiếp cho tệp trong tài liệu Office 365

Spread the love

Office 365 dành cho doanh nghiệp cho phép người dùng theo một gói đăng ký chia sẻ tài liệu với bất kỳ ai không có cùng giấy phép với bạn. Tính năng này được xây dựng để chia sẻ tài liệu với ai đó bên ngoài công ty của bạn và được gọi là chia sẻ với tư cách khách. Mặc dù có thể chia sẻ với tư cách khách nhưng nó chỉ cho phép người dùng xem tài liệu chứ không cho phép tải xuống. Người dùng chắc chắn không thể mở nó trong ứng dụng Office trên máy tính của họ. Các hạn chế ở đó để doanh nghiệp của bạn có quyền kiểm soát những ai có thể truy cập và xem tài liệu. Tuy nhiên, chia sẻ liên kết trực tiếp cho phép người dùng chỉ cần tải xuống bản sao của tệp là không thể. Nếu bạn muốn chia sẻ liên kết tải xuống trực tiếp đến tài liệu Office 365, bạn sẽ phải thực hiện một chút thay đổi đối với URL chia sẻ với tư cách khách mà bạn nhận được. Đây là những gì bạn cần làm.

  Cách đăng xuất iCloud từ xa

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện web Office 365 và điều hướng đến tài liệu bạn muốn có liên kết chia sẻ trực tiếp.

Bước 2: Sao chép liên kết chia sẻ đến tài liệu đó và dán vào một trình soạn thảo văn bản đơn giản để bạn có thể chỉnh sửa. Bạn cũng có thể tiếp tục và dán nó vào thanh URL của trình duyệt và chỉnh sửa nó ở đó. Làm những gì phù hợp với bạn nhất.

Bước 3: Liên kết chia sẻ của bạn sẽ giống như thế này;

https://at.sharepoint.com/personal/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=[token]

Trong liên kết chia sẻ [Token] sẽ là một giá trị số sẽ khác nhau trên cơ sở mỗi tệp. Nó không quan trọng trong trường hợp này. Tất cả những gì bạn cần làm là thay thế ‘guesstaccess.aspx’ bằng ‘download.aspx’ để liên kết của bạn trông giống như thế này;

https://at.sharepoint.com/personal/_layouts/15/download.aspx?guestaccesstoken=[token]

Bước 4: Chia sẻ liên kết này với bất kỳ ai và khi họ nhấp vào nó, nó sẽ tải xuống một bản sao của tệp vào ổ đĩa cục bộ của họ.

  Bạn có thực sự cần Antivirus cho TV thông minh của mình không?

Chúng tôi nên đề cập rằng chia sẻ bên ngoài nên được bật trong Office 365, nếu không bạn sẽ không thể nhận được liên kết chia sẻ với tư cách khách. Mã thông báo được tạo bằng liên kết này là điều cần thiết để liên kết tải xuống hoạt động. Nếu một tệp bị hạn chế chia sẻ với người ngoài tức là không có tùy chọn chia sẻ với tư cách khách, thủ thuật này sẽ không hoạt động.

x