Cách sử dụng bash để tạo thư mục trong Linux [Guide]

Spread the love

Nếu bạn cần sử dụng bash terminal để tạo thư mục trên Linux, cách tốt nhất là sử dụng lệnh mkdir. “Mkdir là gì?” Nó là viết tắt của “tạo thư mục” và là một trong những công cụ có giá trị nhất trên Linux. Với nó, bạn có thể tạo thư mục ở mọi nơi trên Linux.

Không cần cài đặt “mkdir” để sử dụng nó trên máy tính của bạn. Trên thực tế, nó được cài đặt sẵn trên mọi hệ điều hành Linux hiện nay. Hệ điều hành Linux có lẽ không thể hoạt động nếu không có nó!

Sử dụng bash để tạo thư mục – Mkdir

Để tạo một thư mục trên PC Linux của bạn bằng lệnh mkdir, bạn sẽ cần mở một cửa sổ đầu cuối. Để mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Linux, hãy nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

Khi cửa sổ đầu cuối đã mở và sẵn sàng sử dụng, hãy thực hiện lệnh mkdir bên dưới để tạo một thư mục mới. Ví dụ: để tạo một thư mục mới trong thư mục “home” (~ /), bạn thực hiện như sau.

  Cách bật hỗ trợ gói Snap trên Linux Mint

Lưu ý: vui lòng thay đổi (~ /) thành bất kỳ nơi nào bạn muốn tạo thư mục mới.

mkdir ~/my_new_folder

Cũng có thể sử dụng mkdir để tạo nhiều thư mục cùng lúc trong bash. Ví dụ: để tạo 4 thư mục với các tên “folder_1,” “folder_2,” “folder_3” và “folder_4”, bạn sẽ thực hiện lệnh sau.

mkdir folder_1 folder_2 folder_3 folder_4

Để chỉ định vị trí của từng thư mục mới, chỉ cần thêm vào các đường dẫn. Ví dụ: để tạo folder_1 trong ~ /, folder_2 trong ~ / Documents, folder_3 trong ~ / Desktop và folder_4 trong ~ / Videos, hãy làm như sau.

Lưu ý: hãy đảm bảo thay đổi từng vị trí của các thư mục để phù hợp với nhu cầu của riêng bạn nếu bạn muốn tạo nhiều thư mục ở các khu vực khác nhau bằng một lệnh duy nhất. Ngoài ra, hãy đảm bảo thay đổi tên của các thư mục trong lệnh, vì chúng chỉ là tên ví dụ.

mkdir ~/folder_1 ~/Documents/folder_2 ~/Desktop/folder_3 ~/Videos/folder_4

Để xóa bất kỳ thư mục nào mới tạo của bạn, bạn có thể sử dụng lệnh rm. Ví dụ: để xóa “folder_1” khỏi thư mục chính (~ /), hãy nhập lệnh sau.

rm -rf ~/folder_1

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng lệnh mkdir để tạo thư mục bằng terminal Linux bash, hãy thực hiện lệnh man mkdir bên dưới.

  TTY trên Linux là gì? (và Cách sử dụng lệnh tty)

man mkdir

Sử dụng bash để tạo thư mục – NNN

Mặc dù lệnh mkdir rất tuyệt vời, nhưng nó không phải là cách duy nhất người dùng Linux có thể tạo các thư mục mới bằng cách sử dụng bash terminal. Có thể tạo các thư mục mới bằng trình quản lý tệp dựa trên thiết bị đầu cuối NNN. Đây là cách thực hiện.

Đầu tiên, bạn phải cài đặt trình quản lý tệp đầu cuối NNN. Để cài đặt nó, hãy mở cửa sổ dòng lệnh bằng cách sử dụng tổ hợp bàn phím Ctrl + Alt + T hoặc bằng cách tìm kiếm “terminal” trong menu ứng dụng.

Sau khi cửa sổ đầu cuối mở và sẵn sàng sử dụng, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt bên dưới để NNN hoạt động.

Ubuntu

Để tải NNN trên Ubuntu, hãy sử dụng lệnh Apt.

sudo apt install nnn

Debian

Để tải NNN trên Debian, hãy sử dụng Apt-get.

sudo apt-get install nnn

Arch Linux

Trên Arch Linux, cài đặt NNN với Pacman.

sudo pacman -S nnn

Fedora

Để NNN hoạt động trên Fedora, hãy sử dụng Dnf.

sudo dnf install nnn

OpenSUSE

Trên OpenSUSE, NNN có thể cài đặt được thông qua Zypper.

sudo zypper install nnn

Sau khi ứng dụng NNN được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy sử dụng lệnh nnn để khởi động trình duyệt tệp. Sau đó, sử dụng hướng dẫn từng bước bên dưới để sử dụng NNN để tạo các thư mục mới.

  Cách sử dụng lệnh Pinky trên Linux

Bước 1: Trong NNN, chọn thư mục bạn muốn tạo thư mục bên trong. Ví dụ: để tạo một thư mục (với NNN) trong thư mục “Tài liệu”, bạn sẽ chọn “Tài liệu” trong NNN bằng cách sử dụng các phím Mũi tên và phím Enter để chọn.

Bước 2: Khi vào bên trong thư mục mà bạn đang tạo một thư mục, hãy nhấn phím N trên bàn phím. Bằng cách nhấn N trên bàn phím, bạn sẽ thấy thông báo sau.

‘f’ile /’ d ‘ir /’ s’ym / ‘h’ ard

Thông báo này cho bạn biết lựa chọn của mình khi nhấn phím N trên bàn phím. “F” cho tệp, “d” cho dir (thư mục AKA), “s” cho liên kết biểu tượng và “h” cho một liên kết cứng.

Bước 3: Nhấn phím D trên bàn phím để cho trình quản lý tệp NNN biết bạn muốn tạo thư mục mới bằng trình quản lý tệp NNN. Sau khi nhấn phím D, bạn sẽ thấy một thông báo khác trong NNN.

[path/]Tên

Nhập tên của thư mục vào hộp văn bản. Sau đó, nhấn phím Enter trên bàn phím để xác nhận. Sau khi nhấn Enter, bạn sẽ thấy thư mục mới tạo của mình trong NNN.

x