Cách sử dụng hàm VLOOKUP trên một dải giá trị

Spread the love

VLOOKUP là một trong những hàm nổi tiếng nhất của Excel. Thông thường, bạn sẽ sử dụng nó để tra cứu các kết quả phù hợp chính xác, chẳng hạn như ID của sản phẩm hoặc khách hàng, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng hàm VLOOKUP với một loạt giá trị.

Ví dụ một: Sử dụng hàm VLOOKUP để chỉ định điểm chữ cái cho điểm thi

Ví dụ: giả sử chúng tôi có một danh sách các điểm thi và chúng tôi muốn ấn định điểm cho mỗi điểm. Trong bảng của chúng tôi, cột A hiển thị điểm thi thực tế và cột B sẽ được sử dụng để hiển thị điểm chữ cái mà chúng tôi tính toán. Chúng tôi cũng đã tạo một bảng ở bên phải (cột D và E) hiển thị điểm số cần thiết để đạt được mỗi loại chữ cái.

  Fix Zoom là không thể phát hiện máy ảnh

Với hàm VLOOKUP, chúng ta có thể sử dụng các giá trị phạm vi trong cột D để gán điểm chữ cái trong cột E cho tất cả các điểm thi thực tế.

Công thức VLOOKUP

Trước khi chúng ta bắt đầu áp dụng công thức cho ví dụ của mình, hãy nhắc lại nhanh về cú pháp VLOOKUP:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)

Trong công thức đó, các biến hoạt động như sau:

lookup_value: Đây là giá trị mà bạn đang tìm kiếm. Đối với chúng tôi, đây là điểm trong cột A, bắt đầu bằng ô A2.
table_array: Đây thường được gọi một cách không chính thức là bảng tra cứu. Đối với chúng tôi, đây là bảng chứa điểm số và điểm liên quan (phạm vi D2: E7).
col_index_num: Đây là số cột nơi kết quả sẽ được đặt. Trong ví dụ của chúng tôi, đây là cột B, nhưng vì lệnh VLOOKUP yêu cầu một số nên đó là cột 2.
range_lookup> Đây là một câu hỏi giá trị logic, vì vậy câu trả lời là đúng hoặc sai. Bạn có đang thực hiện tra cứu phạm vi không? Đối với chúng tôi, câu trả lời là có (hoặc “ĐÚNG” trong thuật ngữ VLOOKUP).

  Theo dõi các thói quen như lượng calo để phát triển và củng cố chúng [Giveaway]

Công thức hoàn chỉnh cho ví dụ của chúng tôi được hiển thị bên dưới:

=VLOOKUP(A2,$D$2:$E$7,2,TRUE)

Mảng bảng đã được sửa để ngăn nó thay đổi khi công thức được sao chép xuống các ô của cột B.

Một cái gì đó cần phải cẩn thận về

Khi tìm kiếm trong phạm vi bằng hàm VLOOKUP, điều cần thiết là cột đầu tiên của mảng bảng (cột D trong trường hợp này) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Công thức dựa vào thứ tự này để đặt giá trị tra cứu trong phạm vi chính xác.

Dưới đây là hình ảnh kết quả mà chúng tôi nhận được nếu chúng tôi sắp xếp mảng bảng theo chữ cái thay vì điểm số.

Điều quan trọng là phải rõ ràng rằng thứ tự chỉ cần thiết khi tra cứu phạm vi. Khi bạn đặt False ở cuối hàm VLOOKUP, thứ tự không quá quan trọng.

Ví dụ hai: Cung cấp chiết khấu dựa trên mức chi tiêu của khách hàng

Trong ví dụ này, chúng tôi có một số dữ liệu bán hàng. Chúng tôi muốn cung cấp chiết khấu trên số tiền bán hàng và tỷ lệ phần trăm chiết khấu đó phụ thuộc vào số tiền đã chi tiêu.

  Cách làm giường trong Minecraft

Bảng tra cứu (cột D và E) chứa các khoản chiết khấu ở mỗi khung chi tiêu.

Công thức VLOOKUP dưới đây có thể được sử dụng để trả về chiết khấu chính xác từ bảng.

=VLOOKUP(A2,$D$2:$E$7,2,TRUE)

Ví dụ này rất thú vị vì chúng ta có thể sử dụng nó trong một công thức để trừ chiết khấu.

Bạn sẽ thường thấy người dùng Excel viết các công thức phức tạp cho loại logic có điều kiện này, nhưng hàm VLOOKUP này cung cấp một cách ngắn gọn để đạt được nó.

Dưới đây, hàm VLOOKUP được thêm vào công thức để trừ chiết khấu được trả lại từ số tiền bán hàng trong cột A.

=A2-A2*VLOOKUP(A2,$D$2:$E$7,2,TRUE)

VLOOKUP không chỉ hữu ích khi tìm kiếm các bản ghi cụ thể như nhân viên và sản phẩm. Nó linh hoạt hơn nhiều người biết và việc nó trả về từ một loạt giá trị là một ví dụ về điều đó. Bạn cũng có thể sử dụng nó để thay thế cho các công thức phức tạp khác.

x