Cách sử dụng PayPal với iPhone và Mac App Store của Apple

Spread the love

Trong khi mua ứng dụng hoặc nội dung đa phương tiện bằng Apple ID, hầu hết mọi người đều nhập thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng PayPal để mua ứng dụng từ Apple App Store hoặc Mac App Store, thì việc thiết lập trên iPhone, iPad hoặc Mac của bạn rất dễ dàng. Đây là cách thực hiện.

Cách thêm PayPal làm Phương thức thanh toán trên App Store trên iPhone và iPad

Trước khi bắt đầu, chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đã có ID Apple mà bạn sử dụng để mua ứng dụng. Nếu không, thật dễ dàng để tạo một cái. Apple ID là tài khoản dựa trên đám mây áp dụng cho các dịch vụ của Apple trên tất cả các thiết bị của Apple.

Trên iPhone hoặc iPad, thật dễ dàng thêm PayPal làm phương thức thanh toán Apple ID từ ứng dụng Cài đặt. Cần lưu ý rằng sau khi bạn thêm nó bằng iPhone hoặc iPad, phương thức thanh toán sẽ áp dụng cho Apple ID của bạn trên bất kỳ nền tảng nào, bao gồm cả máy Mac. Đây là cách thiết lập nó.

  Cách đặt Ảnh hồ sơ ở chế độ Phóng to

Đầu tiên, mở “Cài đặt” trên iPhone hoặc iPad của bạn.

Ở trên cùng của Cài đặt, hãy nhấn vào tên tài khoản Apple ID của bạn.

Trong cài đặt ID Apple của bạn, hãy nhấn vào “Thanh toán và giao hàng”.

Vô nhẹ

Trong cài đặt “Thanh toán và giao hàng”, hãy nhấn vào “Thêm phương thức thanh toán”.

Vô nhẹ

Trong danh sách các tùy chọn, hãy nhấn vào “PayPal”, sau đó nhấn vào “Đăng nhập vào PayPal”.

Vô nhẹ

Tiếp theo, đăng nhập vào PayPal bằng tài khoản PayPal của bạn. Bạn cũng có tùy chọn tạo tài khoản PayPal mới trong bước này. Khi bạn đã đăng nhập, hãy xem lại các tùy chọn thanh toán PayPal của bạn và nhấp vào “Đồng ý & Tiếp tục”.

Vô nhẹ

Sau đó, PayPal sẽ được thêm vào danh sách phương thức thanh toán trên Apple ID của bạn. Theo mặc định, Apple sẽ sử dụng nó để tính phí tài khoản của bạn khi bạn mua ứng dụng từ App Store.

Cách thêm PayPal làm Phương thức thanh toán trên App Store trên Mac

Bạn cũng có thể thêm PayPal làm phương thức thanh toán cho ID Apple của mình bằng máy Mac.

  Cách sử dụng Apple HomePod làm hệ thống liên lạc nội bộ

Cần lưu ý rằng nếu bạn chia sẻ ID Apple giữa tất cả các thiết bị của mình và bạn đã thêm PayPal làm phương thức thanh toán bằng iPhone hoặc iPad, thì bạn không phải thực hiện lại với máy Mac. Tùy chọn PayPal sẽ được thiết lập.

Cách dễ nhất để liên kết PayPal với ID Apple của bạn trên máy Mac là sử dụng Mac App Store, bạn có thể tìm thấy nhanh chóng bằng cách mở Spotlight bằng cách nhấp vào biểu tượng kính lúp trong thanh menu và nhập “App Store”.

Khởi chạy Spotlight và nhập

Đầu tiên, mở “App Store” trên máy Mac, sau đó nhấp vào tên Apple ID của bạn ở góc.

Trên trang tiếp theo, hãy nhấp vào “Xem thông tin”.

Nhấp chuột

Trên màn hình “Thông tin tài khoản”, hãy tìm phần “Tóm tắt ID Apple”. Sau đó, nhấp vào “Quản lý thanh toán”.

Nhấp chuột

Trên màn hình “Quản lý thanh toán”, hãy nhấp vào “Thêm thanh toán”.

Nhấp chuột

Khi màn hình “Thêm thanh toán” xuất hiện, hãy chọn biểu tượng “PayPal” từ danh sách các phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào “Đăng nhập vào PayPal”.

Lựa chọn

Thực hiện theo quy trình đăng nhập PayPal và chấp nhận các điều khoản. Khi bạn hoàn tất, PayPal sẽ được thêm vào làm tùy chọn thanh toán vào tài khoản Apple của bạn.

  Cách khắc phục Outlook tiếp tục gửi email đến Thư mục rác hoặc Thư rác

Cách xóa PayPal làm Phương thức thanh toán trên App Store

Nếu bạn thay đổi ý định và muốn xóa PayPal khỏi phương thức thanh toán Apple ID của mình, bạn có thể thực hiện việc đó thông qua bất kỳ giao diện nào mà bạn có thể quản lý tài khoản Apple ID của mình.

Trên iPhone hoặc iPad, điều hướng đến Cài đặt> ID Apple> Thanh toán & Giao hàng, sau đó nhấn vào phương thức “PayPal” từ danh sách và chọn “Xóa Phương thức Thanh toán”.

Vô nhẹ

Trên máy Mac, quy trình cũng tương tự. Mở App Store và truy cập Apple ID> Xem thông tin> Quản lý thanh toán, sau đó nhấp vào tùy chọn “PayPal” và nhấp vào “Xóa phương thức thanh toán”.

x