Cách sử dụng RustDesk trên Linux

Spread the love

RustDesk là một ứng dụng máy tính từ xa mã nguồn mở tuyệt vời. Nó tương tự như Teamviewer và Anydesk. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn vì nó cho phép người dùng lưu trữ máy chủ kết nối của riêng họ nếu họ chọn (tuy nhiên, nó không bắt buộc). Đây là cách sử dụng RustDesk trên Linux.

Cài đặt RustDesk trên Linux

Trước khi sử dụng RustDesk để kết nối với các máy tính từ xa, trước tiên bạn sẽ phải cài đặt ứng dụng trên PC Linux của mình. Để bắt đầu quá trình cài đặt, hãy mở cửa sổ đầu cuối trên màn hình Linux.

Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Linux bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc, tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng và khởi chạy nó theo cách đó. Sau khi cửa sổ đầu cuối mở, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt bên dưới tương ứng với Hệ điều hành Linux bạn sử dụng.

Ubuntu

Ứng dụng RustDesk hỗ trợ hệ điều hành Ubuntu chính thức có trên trang web. Tuy nhiên, bạn sẽ cần tải xuống gói DEB mới nhất từ ​​trang RustDesk GitHub để bắt đầu cài đặt.

  Cách cài đặt Solus Linux

Để bắt đầu tải xuống gói DEB vào máy tính của bạn, hãy sử dụng lệnh wget sau ở bên dưới. Lệnh wget bên dưới sẽ tải gói DEB vào thư mục chính của bạn.

wget https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.1.6/rustdesk-1.1.6-ubuntu16.deb

Sau khi tải gói DEB xuống máy tính của bạn bằng wget, quá trình cài đặt RustDesk trên Ubuntu có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh apt install bên dưới để thiết lập ứng dụng.

sudo apt install ./rustdesk-1.1.6-ubuntu16.deb

Debian

Để thiết lập và chạy RustDesk trên Debian, bạn sẽ phải tải gói DEB RustDesk xuống máy tính của mình. Sử dụng lệnh wget bên dưới, lấy gói DEB mới nhất.

wget https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.1.6/rustdesk-1.1.6.deb

Sau khi tải xuống bản phát hành DEB mới nhất của RustDesk xuống PC Debian Linux, bạn có thể bắt đầu quá trình cài đặt. Sử dụng lệnh dpkg, cài đặt gói RustDesk DEB vào máy tính của bạn.

sudo dpkg -i rustdesk-1.1.6.deb

Sau khi cài đặt RustDesk, bạn sẽ phải dọn dẹp các phần phụ thuộc có thể chưa được cài đặt đầy đủ với gói.

sudo apt-get install -f

Arch Linux

RustDesk không được liệt kê trên trang phát hành GitHub cho ứng dụng, nhưng nó nằm trong Arch Linux AUR. Vì vậy, nếu bạn muốn nó hoạt động trên hệ thống của mình, bạn sẽ phải làm cho nó hoạt động với trình trợ giúp Trizen AUR.

  Cách sử dụng curl để tải tệp xuống từ dòng lệnh Linux

Sử dụng lệnh pacman, thiết lập gói “Git” và “Base-devel” trên hệ thống của bạn. Hai gói này là bắt buộc để trình trợ giúp Trizen hoạt động.

sudo pacman -S base-devel git

Với hai gói được thiết lập, hãy nhập liên tiếp các lệnh bên dưới để trình trợ giúp Trizen hoạt động.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git

cd trizen/
makepkg -sri

Cuối cùng, bạn sẽ có thể cài đặt ứng dụng RustDesk bằng lệnh trizen -S.

trizen -S rustdesk-bin

Fedora

Fedora được hỗ trợ với RustDesk thông qua tệp gói RPM trên trang GitHub chính thức. Để làm cho nó hoạt động, hãy sử dụng lệnh tải xuống wget sau bên dưới. Nó sẽ đặt tệp gói RPM trong thư mục chính của bạn.

wget https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.1.6/rustdesk-1.1.6-fedora28-centos8.rpm

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, quá trình cài đặt có thể bắt đầu. Từ đây, sử dụng lệnh dnf install bên dưới để cài đặt chương trình.

sudo dnf install rustdesk-1.1.6-fedora28-centos8.rpm

OpenSUSE

RustDesk có thể được sử dụng trên OpenSUSE vì họ phân phối tệp gói RPM trên trang RustDesk GitHub. Để bắt đầu cài đặt, hãy sử dụng lệnh wget downloader bên dưới để lấy tệp gói RPM.

wget https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.1.6/rustdesk-1.1.6-fedora28-centos8.rpm

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy sử dụng lệnh zypper install để thiết lập ứng dụng RustDesk trên OpenSUSE.

sudo zypper install rustdesk-1.1.6-fedora28-centos8.rpm

Cách sử dụng RustDesk trên Linux

  Cách nghe YouTube Music trên Linux bằng Ytmdesktop

Để sử dụng RustDesk, hãy mở ứng dụng trên màn hình nền. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây.

Bước 1: Đảm bảo rằng ứng dụng RustDesk được cài đặt trên cả máy tính bạn muốn kết nối cũng như máy tính truy cập từ xa.

Khi ứng dụng đang mở trên cả hai máy, hãy tìm mã ID và mật khẩu và chia sẻ nó với máy tính khác muốn kết nối với bạn.

Bước 2: Dán mã ID kết nối vào hộp văn bản. Sau khi bạn làm điều đó, hãy nhấp vào nút “Kết nối” bằng chuột. Khi bạn nhấp vào nút “Kết nối”, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu kết nối do người dùng khác cung cấp cho bạn.

Bước 3: Khi nhập mật khẩu, bạn sẽ có thể truy cập vào máy từ xa trong RustDesk. Từ đây, bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào màn hình từ xa: truy cập bàn phím, truy cập chuột và thậm chí cả khay nhớ tạm.

Bạn cần ngắt kết nối từ xa trong RustDesk? Tìm nút “Ngắt kết nối” màu đỏ và chọn nó bằng chuột. Khi bạn chọn nút này, kết nối từ xa RustDesk sẽ kết thúc.

x