Cách tạo ghi chú cuộc họp Microsoft Teams

Spread the love

Microsoft Teams có một hệ thống phụ đề đóng phức tạp và nó cũng là một tính năng chép lời hoạt động nếu bạn đã bật Microsoft Voice cho một nhóm. Giữa hai tính năng, bạn không nhất thiết phải ghi lại thủ công những gì được nói trong cuộc họp, tuy nhiên, bản ghi không giống như ghi chú.

Ghi chú cuộc họp Microsoft Teams

Ghi chú cuộc họp là điểm nổi bật của cuộc họp. Phụ đề chi tiết và bản ghi rất hữu ích, đặc biệt nếu bạn cần quay lại và kiểm tra những gì đã hoặc chưa được nói trong một cuộc họp, nhưng chúng không thể được sử dụng làm tài liệu dự phòng cho các cuộc họp dài. Chúng là một công cụ tuyệt vời để giúp người dùng viết các ghi chú tốt hơn, chính xác hơn cho cuộc họp nhưng ghi chú cuộc họp vẫn hữu ích hơn.

  Cách tạo hình nền động đẹp cho iPhone của bạn

Microsoft Teams có tính năng ghi chú cuộc họp. Bạn có thể sử dụng nó khi đã lên lịch họp và thêm chương trình làm việc hoặc các điểm thảo luận vào cuộc họp. Bạn cũng có thể sử dụng nó khi đang họp. Bất cứ khi nào một mục quan trọng được thảo luận hoặc điều gì đó quan trọng được quyết định, bạn có thể ghi chú trực tiếp trong Microsoft Teams. Sau đó, ghi chú sẽ có sẵn cho tất cả những người đã tham dự cuộc họp.

Tạo ghi chú cuộc họp Microsoft Teams

Để tạo ghi chú cuộc họp Microsoft Teams sau khi cuộc họp đã bắt đầu, hãy làm theo các bước sau.

  Cách tạo thêm dung lượng cho bản cập nhật iPhone hoặc iPad

Tham gia hoặc bắt đầu một cuộc họp.
Nhấp vào nút tùy chọn khác trên thanh trên cùng.
Chọn Ghi chú cuộc họp.

Trong cột bên phải, nhấp vào Ghi chú.
Bạn sẽ chuyển sang cửa sổ Microsoft Teams chính và tab Ghi chú cuộc họp cho kênh cuộc họp sẽ được chọn.
Nhấp vào Thêm phần mới và bắt đầu nhập.

Lưu ý: Nếu bạn đã bật trải nghiệm cuộc họp mới, ghi chú sẽ mở trong cửa sổ Microsoft Teams chính nhưng nếu bạn chưa bật trải nghiệm cuộc họp mới, ghi chú sẽ mở trong bảng điều khiển bên phải.

Ghi chú cuộc họp Microsoft Teams – Cuộc họp đã lên lịch

Để thêm ghi chú vào cuộc họp đã lên lịch, tức là cuộc họp chưa bắt đầu, hãy làm theo các bước sau.

Mở Microsoft Teams.
Đi tới Lịch.
Chọn cuộc họp và nhấp vào ‘Trò chuyện với người tham gia’.
Bắt đầu thêm ghi chú.

  Nhận thông báo khi trò chơi Nintendo Switch được bán

Lưu ý: nếu bạn đã lên lịch cuộc họp trực tiếp trong một kênh, bạn sẽ không thấy tùy chọn ‘Trò chuyện với người tham gia’.

Sự kết luận

Ghi chú cuộc họp được hiển thị cho mọi người và sau khi cuộc họp kết thúc, chúng sẽ tự động được đăng dưới dạng liên kết đến kênh mà cuộc họp đã tham gia. Bạn có thể truy cập ghi chú từ tab Ghi chú cuộc họp. Nếu bạn có các cuộc họp định kỳ trong một kênh, tất cả các ghi chú sẽ được thêm vào một ghi chú. Mỗi cuộc họp sẽ có phần riêng nhưng người dùng có thể tự do thêm các phần bổ sung bất cứ khi nào họ cần.

x