Cách tạo kế hoạch 30-60-90 ngày cho nhân viên mới [+ Free Templates]

Spread the love

Một tuyển dụng tốt đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của công ty.

Và một người thuê tồi có thể tốn rất nhiều tiền.

Đúng?

Vì vậy, sau khi thực hiện các cuộc phỏng vấn và giới thiệu một cá nhân. Điều cần thiết là phải hiểu ứng viên và tìm hiểu xem ứng viên có tương thích với công ty hay không.

Đối với điều này, bạn cần một kế hoạch vững chắc tốt cho người sử dụng lao động và nhân viên. Đó là kế hoạch 30-60-90 ngày.

Kế hoạch 30-60-90 ngày nhằm mục đích cung cấp cho các thành viên trong nhóm một lộ trình cụ thể để bắt kịp tốc độ và đáp ứng các mục tiêu học tập của họ. Nó góp phần đảm bảo rằng mỗi nhân viên mới cảm thấy được chào đón vào tổ chức và hiểu trách nhiệm của vị trí của họ.

Kế hoạch 30-60-90 ngày mô tả 90 ngày làm việc đầu tiên của một thành viên mới trong nhóm và giới thiệu cho họ các quy định của công ty, tinh thần đồng đội và các mục tiêu.

Kế hoạch hành động này cho phép các thành viên trong nhóm của bạn gạch bỏ các mục khỏi danh sách việc cần làm của họ trong khi thích nghi với môi trường làm việc mới. Bài viết này sẽ đề cập đến các thành phần thiết yếu của kế hoạch 30-60-90 ngày và lý do tại sao việc có một kế hoạch lại đáng giá.

Kế hoạch 30-60-90 ngày là gì?

Kế hoạch 30-60-90 ngày là một chiến lược chỉ định các hành động cụ thể mà một cá nhân (hoặc người mới thuê) sẽ thực hiện trong ba tháng đầu tiên của vai trò công việc mới của họ. Nó bao gồm các mục tiêu ngắn hạn, các nhiệm vụ cụ thể và các cột mốc có thể đo lường được sẽ đạt được trong vòng 30, 60 và 90 ngày kể từ khi bắt đầu vị trí mới.

Mục đích của kế hoạch 30-60-90 ngày này là để chứng minh cách ứng viên hiểu vị trí và cách họ dự định đóng góp vào thành công của công ty trong cuộc phỏng vấn xin việc và tạo ra tác động tích cực.

Lợi ích của Kế hoạch 30-60-90 ngày

Kế hoạch 30-60-90 ngày có lợi cho cả hai; nhân viên và người sử dụng lao động vì nó giúp nhân viên hiểu rõ hơn về vai trò công việc và kỳ vọng của công ty. Còn đối với các nhà quản lý, nó giúp họ xác định được năng lực và mục tiêu của nhân viên. Ngoài ra, đây là một số lợi ích khác của gói 30-60-90 ngày.

Đối với nhân viên, kế hoạch 30-60-90 ngày có thể giúp họ theo những cách sau:

 • Nó giúp họ nhanh chóng hiểu được các yêu cầu và mục tiêu của vai trò mới của họ.
 • Họ ảnh hưởng tích cực đến năng lực mới của họ bằng cách tập trung vào các nhiệm vụ và cột mốc cụ thể sẽ giúp ích cho mục tiêu của tổ chức.
 • Xây dựng sự tự tin và lòng tin với người quản lý và nhóm của họ bằng cách thể hiện sự hiểu biết thấu đáo về vai trò và sự sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc.
 • Cải thiện cơ hội thành công của họ trong vai trò mới bằng cách cung cấp cho họ một kế hoạch và lộ trình rõ ràng.
 • Kế hoạch thúc đẩy trách nhiệm giải trình của cá nhân vì họ đã cam kết thực hiện các hành động và mục tiêu cụ thể.
 • Lập một kế hoạch chứng tỏ rằng một người chủ động và đưa ra sáng kiến, điều này có thể thu hút các nhà tuyển dụng hoặc người giám sát trong tương lai.
  Danh sách tất cả các phím tắt của máy tính

Đối với người sử dụng lao động, kế hoạch 30-60-90 ngày có thể giúp họ theo những cách sau:

 • Trước khi tuyển dụng một ứng viên, người quản lý có thể đánh giá mức độ hiểu biết của họ về vai trò và khả năng tạo ra sự khác biệt.
 • Trong giai đoạn đầu của công việc mới, hãy theo dõi sự phát triển của nhân viên và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Điều chỉnh hành động của nhân viên với mục tiêu và kỳ vọng của công ty.
 • Nâng cao quy trình giới thiệu bằng cách cung cấp cho nhân viên một kế hoạch và lộ trình rõ ràng.
 • Khuyến khích nhân viên chủ động và chịu trách nhiệm về vai trò của họ.

Khi Nào Lập Kế Hoạch Ngày 30-60-90?

Kế hoạch 30-60-90 ngày thường được thiết lập trong cuộc phỏng vấn việc làm để chứng minh sự hiểu biết của ứng viên về vai trò và khả năng bắt đầu thành công. Nó cũng có thể được tạo sau khi ai đó bắt đầu một công việc mới để xác định những kỳ vọng và mục tiêu rõ ràng trong ba tháng đầu tiên.

Nếu nhà tuyển dụng hoặc cấp quản lý không thiết lập kế hoạch 30-60-90 ngày, nhân viên mới có thể đặt mục tiêu để hiểu văn hóa làm việc của công ty và cố gắng hết sức.

Nó cũng có thể được sử dụng khi một cá nhân đang khởi động một doanh nghiệp mới, ra mắt sản phẩm hoặc chức năng trong một tổ chức. Trong những trường hợp như vậy, việc tạo ra một chiến lược phác thảo các biện pháp chính xác để đạt được mục tiêu trong vài tháng đầu tiên có thể là một lợi thế.

Vì vậy, khi một cá nhân bắt đầu một doanh nghiệp hoặc vai trò mới, kế hoạch 30-60-90 ngày có thể được chuẩn bị bất cứ lúc nào để đưa ra những kỳ vọng, mục tiêu rõ ràng và lộ trình để đạt được chúng.

Kế hoạch 30-60-90 ngày bao gồm những gì?

Đầu tiên, kế hoạch 30-60-90 ngày nên được cá nhân hóa theo vai trò công việc. Nó có thể khác với kế hoạch cho cấp độ mới hơn, điều hành hoặc quản lý. Nhưng một số yếu tố cụ thể nên có trong kế hoạch 30-60-90 ngày để làm cho nó hiệu quả và mang lại kết quả mong muốn. Sau đây là những yếu tố mà bất kỳ người quản lý hoặc chủ lao động nào cũng nên thực hiện:

#1. Mục tiêu ngắn hạn

Những mục tiêu này phải cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn và phải được hoàn thành trong vòng 30, 60 và 90 ngày đầu tiên ở vai trò mới. Nó hỗ trợ trong việc xác định hiệu suất của nhân viên.

#2. Nhiệm vụ và mục hành động

Các nhiệm vụ và hành động cụ thể phải được hoàn thành để đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn.

#3. số liệu

Đo lường thành công bằng số liệu thống kê hoặc số liệu là rất quan trọng để hiểu rõ ràng. Hơn nữa, hãy nhớ rằng kế hoạch 30-60-90 ngày là tài liệu một lần cần được xem xét và sửa đổi khi cần.

#4. Tài nguyên

Khi nhân viên mới gia nhập công ty, họ có thể cần được đào tạo, cố vấn hoặc hỗ trợ để đạt được mục tiêu và hiểu được phong cách làm việc cũng như kỳ vọng của tổ chức.

#5. Liên lạc

Trong kế hoạch 30-60-90 ngày, người quản lý nên theo dõi tiến độ và liên lạc để người tuyển dụng có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi.

#6. Uyển chuyển

Một chiến lược phải đủ linh hoạt để đối phó với những thay đổi hoặc thách thức không lường trước được.

#7.Căn chỉnh

Kế hoạch phải phù hợp với các mục tiêu và kỳ vọng của công ty đối với vai trò và cho thấy các hoạt động của cá nhân sẽ giúp công ty thành công như thế nào.

Làm thế nào để lập kế hoạch từng bước trong 30-60-90 ngày?

Bước 1: Bước đầu tiên là xác định mục đích và mục tiêu của kế hoạch. Nó nên bao gồm cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Khi bạn xác định mục tiêu và mục tiêu của mình, hãy chia chúng thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

  Cách xóa vĩnh viễn tài khoản Crunchyroll của bạn

Bước 2: Bước tiếp theo là ấn định thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Nó nên bao gồm thời hạn 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày cho mỗi nhiệm vụ.

Bước 3: Duy trì ‘Lập danh sách kiểm tra hoặc phác thảo lịch’ các nhiệm vụ cần thực hiện cùng với thời hạn của chúng. Nó nên được thông báo cho nhân viên và xem xét thường xuyên.

Bước 4: Trong suốt chiến lược, cung cấp phản hồi và hỗ trợ thường xuyên cho nhân viên. Khi cần thiết, điều này có thể bao gồm huấn luyện, đào tạo hoặc cố vấn.

Bước 5: Thường xuyên đánh giá sự thành công của nhân viên và kế hoạch. Nó nên bao gồm các đánh giá chính thức và không chính thức và được sử dụng để thực hiện các cải tiến cần thiết. Bởi vì tại nơi làm việc, những lời chỉ trích mang tính xây dựng là rất quan trọng.

Cuối cùng, người quản lý hoặc người sử dụng lao động có thể chúc mừng nhân viên về những nỗ lực và thành công của họ và đánh giá cao thành tích của họ.

Mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày

Rất nhiều mẫu kế hoạch 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày có sẵn trực tuyến và có thể được sử dụng cũng như truyền cảm hứng cho các kế hoạch 30-60-90 ngày. Các mẫu này thường có các khu vực để thiết lập mục đích và mục tiêu, nhiệm vụ và thời hạn cũng như kế hoạch theo dõi tiến độ.

Chúng chủ yếu bao gồm những điều sau đây:

 • Tổng quan về tổ chức, nhiệm vụ và mô tả công việc của nó.
 • Một tập hợp các mục tiêu và mục tiêu chi tiết, có thể đo lường được để nhân viên đáp ứng trong vòng 30, 60 và 90 ngày đầu tiên kể từ vị trí mới của họ.
 • Một thời gian biểu để theo dõi tiến độ và cung cấp thông tin phản hồi thường xuyên cho nhân viên.
 • Một phần để phác thảo bất kỳ vấn đề hoặc rào cản nào mà nhân viên có thể gặp phải, cũng như chiến lược giải quyết chúng.

Định dạng mẫu kế hoạch ngày 30-60-90

Ví dụ về mẫu kế hoạch ngày 30-60-90

Người quản lý hoặc người sử dụng lao động có thể tuân theo quy tắc 30-60-90 như sau:

Trong 1-30 ngày

Các mục tiêu trong 30 ngày đầu tiên của kế hoạch thường bao gồm tìm hiểu về công ty, làm quen với nhóm và làm quen với các hệ thống và quy trình của công ty. Nó có thể bao gồm:

 • Hiểu sứ mệnh và mục tiêu của công ty.
 • Tạo một kế hoạch hành động.
 • Liên tục theo dõi tiến độ.

Trong 30-60 ngày

Các mục tiêu trong 30-60 ngày trong kế hoạch 30-60-90 ngày thường tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ, tác động tích cực đến nhóm và tổ chức cũng như thực hiện các bài học. Nó có thể bao gồm:

 • Thiết lập mối quan hệ làm việc vững chắc với các bên liên quan chính như thành viên nhóm, khách hàng và các bộ phận khác.
 • Xác định các khu vực để cải thiện.
 • Nâng cao hiểu biết của bạn về công ty.
 • Khuyến khích hợp tác và làm việc theo nhóm.
 • Đặt mục tiêu ngắn hạn.
 • Truyền đạt mục tiêu của bạn.

Trong 60-90 ngày

Trong kế hoạch 30-60-90 ngày, các mục tiêu trong 60-90 ngày thường tập trung vào việc cung cấp các kết quả có thể đo lường được và tiến độ đạt được các mục tiêu tổng thể của dự án hoặc công việc. Quản lý có thể đặt mục tiêu trong thời gian này bằng cách làm như sau:

 • Kiểm tra tiến độ hướng tới các mục tiêu được thiết lập trong 60 ngày đầu tiên.
 • Đặt mục tiêu dài hạn.
 • Cải thiện hiệu quả và sản xuất bằng cách sử dụng các phương pháp và quy trình tốt nhất.
 • Kết quả nên được làm nổi bật.
 • Xác định các khu vực tiềm năng để mở rộng.
 • Theo dõi tiến độ và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

mẫu

Dưới đây là một số trang web bạn có thể nhờ trợ giúp để tạo kế hoạch 30-60-90 ngày:

thứ hai.com

Monday.com là một trang web miễn phí và đáng tin cậy giúp bạn tạo kế hoạch 30-60-90 ngày mà không mất phí.

  7 Phần mềm quản lý và giám sát từ xa (RMM) tốt nhất cho SMB

Thứ Hai cung cấp các mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày có thể được điều chỉnh để tích hợp liền mạch vào các tài liệu giới thiệu hiện có. Nó sẽ hỗ trợ bạn bắt đầu bằng cách tạo lịch trình 30-60-90 ngày hiệu quả để đảm bảo thời gian học hỏi khi bạn làm nhân viên.

Bản mẫu.net

Nó cung cấp hàng ngàn mẫu cũng có thể tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng những thứ này trên Mac, IOS và thậm chí cả Android. Ngoài ra, nó có sẵn ở các định dạng tệp khác nhau.

Template.net cung cấp một nền tảng chỉnh sửa đơn giản, nơi bạn có thể thay đổi định dạng, tính thẩm mỹ và toàn bộ nội dung. Với một mẫu đã sẵn sàng, việc tạo một kế hoạch khởi động giờ đây trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, nó miễn phí nếu bạn chỉ tải xuống ba mẫu mỗi ngày, nhưng các tính năng cao cấp của nó có thể tính phí từ 2,04 đô la đến 5,12 đô la.

Slidemodel.com

SlideModel là trang web cung cấp nhiều mẫu bản trình bày có thể tùy chỉnh, bao gồm các mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày. Các mẫu này nhằm hỗ trợ các chuyên gia phát triển các bản trình bày hấp dẫn và hấp dẫn trực quan cho các chiến lược kinh doanh, tiếp thị hoặc bán hàng của họ.

Hơn nữa, nó có hai gói giá; cho các doanh nghiệp và cá nhân. Đối với cá nhân, chi phí bắt đầu từ $24 đến $199, tương ứng cung cấp năm lượt tải xuống để tải xuống không giới hạn. Đối với các doanh nghiệp, chi phí bắt đầu từ $199 đến $1599, với một số tính năng nâng cao.

TrượtLênLift

SlideUpLift là một nền tảng giúp các chuyên gia tạo bản trình bày mạnh mẽ trong vài giây và cung cấp sự hiểu biết dễ dàng về các mẫu 30-60-90 ngày. Bạn cũng có thể lưu các mẫu yêu thích của mình để sử dụng trong tương lai. Để tải xuống các mẫu, bạn cần đăng ký trên trang web của họ.

Ngoài ra, đối với gói cá nhân, họ tính phí từ 24 đô la đến 150 đô la và đối với việc sử dụng doanh nghiệp, nó có thể có giá từ 199 đô la đến 499 đô la (khoảng 500 đô la); chi phí này phụ thuộc vào số lượng thành viên được thêm vào kế hoạch.

Từ cuối cùng

Việc phát triển kế hoạch 30-60-90 ngày là điều cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ cho nhân viên mới và quy trình giới thiệu thành công. Người sử dụng lao động có thể giúp nhân viên mới thành công trong vai trò mới của họ bằng cách vạch ra các mục tiêu và mục tiêu cụ thể và chia nhỏ chúng thành các nhiệm vụ nhỏ hơn.

Chiến lược này cũng hỗ trợ nhân viên hiểu được kỳ vọng và mục tiêu của công ty và trở nên hiệu quả nhanh nhất có thể. Nó cũng có thể được sử dụng cho các chương trình khuyến mãi nội bộ hoặc thay đổi vai trò khác bên cạnh những nhân viên mới. Các mẫu bản đồ hành trình trải nghiệm của nhân viên cũng sẽ giúp bạn cải thiện năng suất của nhân viên và nâng cao trải nghiệm của nhân viên.

Ý tưởng là sử dụng chiến lược này như một hướng dẫn và sửa đổi nó khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của công ty và cá nhân của bạn. Kế hoạch 30-60-90 ngày, khi được tiếp cận đúng cách, có thể là một tài sản quan trọng giúp nhân viên mới nhanh chóng trở thành thành viên thiết yếu trong nhóm của bạn.

Tiếp theo, bạn có thể xem các mẫu lập bản đồ tài năng để cải thiện quy trình tuyển dụng của mình.

x