Cách tắt IPv6 trên Ubuntu

Spread the love

Mặc dù IPv6 rất cần thiết cho sự phát triển lâu dài của Internet nhưng có những trường hợp bạn có thể cần phải tắt nó trên hệ thống Ubuntu của mình.

Dưới đây là cách tắt IPv6 trên Ubuntu để giúp bạn giải quyết các vấn đề tương thích, cấu hình mạng hoặc các trường hợp sử dụng cụ thể yêu cầu hủy kích hoạt IPv6.

Cách tắt IPv6 vĩnh viễn trên Ubuntu

Theo mặc định, IPv6 được bật và sử dụng song song với IPv4.

  Cách dễ nhất để tìm lỗ hổng trong hình ảnh Docker bằng Snyk

Để tắt IPv6 trên hệ thống Ubuntu của bạn, hãy mở terminal bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T và sử dụng trình chỉnh sửa nano để mở tệp cấu hình sysctl:

 sudo nano /etc/sysctl.conf 

Bây giờ, thêm mã sau vào tệp cấu hình để tắt dịch vụ IPv6:

 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Trong đoạn mã trên:

  • Dòng đầu tiên vô hiệu hóa IPv6 cho tất cả các giao diện mạng trên hệ thống
  • Dòng thứ hai nhắm mục tiêu cụ thể vào giao diện mặc định và vô hiệu hóa nó
  • Dòng thứ ba vô hiệu hóa IPv6 trên giao diện loopback, nghĩa là máy sẽ không sử dụng IPV6 cho liên lạc nội bộ
  Cách ghi lại các cuộc họp nhóm để tham khảo trong tương lai [+6 Tools]

Sau khi thêm mã đã cho, nhấn Ctrl + O để lưu thay đổi và thoát khỏi trình chỉnh sửa. Bây giờ, áp dụng các thay đổi cho hệ thống với:

 sudo sysctl -p 

Khởi động lại dịch vụ mạng của bạn với:

 sudo systemctl restart systemd-networkd 

Xác minh trạng thái của các dịch vụ IPv6 bị vô hiệu hóa bằng cách chạy:

 cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 

Nếu đầu ra hiển thị trạng thái là “1”, điều đó có nghĩa là IPv6 đã được tắt thành công trên Ubuntu.

Cách tắt tạm thời IPv6 trên Ubuntu

Để tạm thời tắt IPv6 trên Ubuntu, hãy chạy lệnh systemctl sau với tùy chọn -w:

 sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 

Bây giờ, khởi động lại dịch vụ mạng với:

 sudo systemctl restart systemd-networkd 

Do đó, tất cả các phần phụ thuộc sẽ được cấu hình để tạm thời vô hiệu hóa các dịch vụ IPv6.

  Cách kiểm tra cường độ tín hiệu Wi-Fi của bạn

Chịu trách nhiệm về cấu hình mạng của PC Ubuntu của bạn

Ubuntu giúp việc kiểm soát cài đặt IPv6 tương đối đơn giản, đảm bảo rằng bạn có thể định cấu hình hoạt động mạng của hệ thống theo nhu cầu cụ thể của mình. Hãy nhớ sử dụng kiến ​​thức này một cách cẩn thận vì IPv6 sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng internet toàn cầu.

x