Cách tham gia cuộc họp Microsoft Teams mà không cần ứng dụng

Spread the love

Microsoft Teams có một ứng dụng cho tất cả các nền tảng di động và máy tính để bàn chính. Bất kể bạn sử dụng điện thoại nào hoặc sử dụng máy tính để bàn / PC nào, bạn sẽ có thể cài đặt ứng dụng cho máy tính để bàn.

Cài đặt Microsoft Teams không khó nhưng nếu bạn không sử dụng nó thường xuyên hoặc bạn không có thời gian cài đặt ứng dụng trước khi phải tham gia cuộc họp, bạn có thể làm việc mà không cần ứng dụng chính thức.

Tham gia cuộc họp Microsoft Teams mà không cần ứng dụng

Microsoft Teams có một ứng dụng web mà bạn có thể sử dụng từ bất kỳ trình duyệt máy tính để bàn hiện đại nào. Ứng dụng không hoạt động trong các trình duyệt dành cho thiết bị di động, vì vậy trong khi bạn có thể sử dụng ứng dụng web để tham gia các cuộc họp, bạn chỉ có thể làm như vậy từ máy tính để bàn. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại và bạn muốn tham gia cuộc họp Microsoft Teams mà không có ứng dụng, bạn sẽ phải quay số tham gia cuộc họp.

  Cách mở khóa vân tay chính xác hơn trên điện thoại

Tham gia cuộc họp Microsoft Teams mà không cần ứng dụng – Máy tính để bàn

Để tham gia cuộc họp Microsoft Teams mà không cần cài đặt ứng dụng, bạn cần có một trình duyệt hiện đại như Chrome (hoặc bất kỳ trình duyệt dựa trên Chromium nào khác), Firefox, Safari, v.v.

Mở trình duyệt trên màn hình của bạn.
Dán liên kết đến cuộc họp vào thanh URL (bạn có thể lấy liên kết từ lời mời họp hoặc yêu cầu người tổ chức cuộc họp cung cấp).
Đăng nhập nếu bạn có tài khoản Microsoft Teams.
Nhập tên để hiển thị trong cuộc họp nếu bạn không có tài khoản Microsoft Teams.

  Bạn nên làm gì nếu nhận được email lừa đảo?

Tham gia cuộc họp Microsoft Teams mà không cần ứng dụng – Điện thoại

Để tham gia cuộc họp Microsoft Teams mà không cần cài đặt ứng dụng chính thức trên điện thoại của bạn, bạn cần phải gọi điện tham gia cuộc họp. Điều này không phức tạp nhưng số bạn gọi có thể miễn phí hoặc không. Vì những lý do rõ ràng, bạn sẽ không thể xem video của bất kỳ người nào trong số những người tham gia.

Hỏi người tổ chức cuộc họp cho số Hội nghị và ID. Nếu bạn nhận được lời mời tham gia cuộc họp, thông tin này sẽ tự động được đưa vào lời mời.

Chia sẻ số điện thoại bạn sẽ gọi với quản trị viên để họ có thể nhận dạng bạn.
Trên điện thoại của bạn, hãy quay số cho cuộc họp.
Khi được hệ thống tự động trả lời, hãy nhập ID Hội nghị và nhấn dấu # (băm hoặc Pound).
Chờ để tham gia cuộc họp (quản trị viên sẽ phải cho phép bạn tham gia).
Sau khi được phép vào, bạn sẽ có thể nghe âm thanh cuộc họp và nói chuyện với mọi người trong cuộc họp.
Những người tham gia khác sẽ thấy bạn hiện diện và có thể nhận dạng được bằng số điện thoại của bạn.

  Cách thêm số trang trình bày trong PowerPoint

Sự kết luận

Microsoft Teams không hỗ trợ trình duyệt di động. Đây là một hạn chế mà Microsoft đã bỏ qua để giải quyết. Người ta cho rằng trình duyệt di động sẽ mang lại trải nghiệm Microsoft Teams kém hơn nhiều so với ứng dụng di động hoặc ứng dụng web dành cho máy tính để bàn nhưng đó không phải là sự đánh đổi mà công ty có vẻ sẵn sàng thực hiện. Nó có một giải pháp thay thế quay số khá tuyệt vời mà nó khuyến khích người dùng sử dụng thay thế.

x