Cách thay đổi tên của bạn trên Google Meet

Spread the love

Google Meet có thể được sử dụng khi có hoặc không có tài khoản. Nếu bạn chọn sử dụng Google Meet bằng một tài khoản, bạn sẽ sử dụng một tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tài khoản cá nhân của mình hoặc tài khoản Google Apps.

Khi tham gia cuộc họp Google Meet, bạn phải tham gia bằng một cái tên. Nếu bạn đã đăng nhập, tên của bạn sẽ tự động được điền và tên của bạn giống với tên bạn đã đặt cho tài khoản Google. Nếu bạn chọn không ký, bạn có thể đặt tên cho mình trước khi tham gia cuộc họp.

Thay đổi tên trong Google Meet

Nếu bạn cần thay đổi tên mà bạn sử dụng trong cuộc họp trên Google Meet, bạn nên biết rằng điều đó không thể được thực hiện khi bạn đang tham gia cuộc họp. Nếu bạn là người chủ trì cuộc họp, bạn chắc chắn nên làm điều này trước khi cuộc họp bắt đầu.

  Cách tạo Memojis trên iPhone 13

Vì người tổ chức cuộc họp phải đăng nhập vào tài khoản Google, nên việc thay đổi tên của bạn trong cuộc họp có nghĩa là bạn phải đổi tên cho tài khoản Google của mình.

Thay đổi tên tài khoản Google

Bạn có thể thay đổi tên Tài khoản Google của mình bất cứ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, nó sẽ không thay đổi địa chỉ email của bạn, nó có thể sẽ thay đổi tên của bạn trong Danh bạ và đối với những người liên hệ mà bạn nhắn tin hoặc gửi email bằng các Dịch vụ của Google.

Truy cập trang Tài khoản Google của bạn bằng cách nhấp vào liên kết này.
Đăng nhập lại nếu bạn được nhắc.
Chọn tab Thông tin cá nhân từ cột bên phải.
Nhấp vào tên của bạn (đăng nhập lại nếu được nhắc).
Thay đổi tên của bạn và nhấp vào Lưu.
Khi bạn tham gia cuộc họp Google Meet tiếp theo, những người tham gia khác sẽ thấy bạn với tên mới của bạn.

  Cách tạo danh sách đa cấp trong Google Documents

Thay đổi tên ẩn danh trong Google Meet

Nếu bạn tham gia cuộc họp Google Meet ẩn danh, tức là bạn không đăng nhập vào tài khoản Google, bạn phải nhập tên trước khi có thể yêu cầu tham gia cuộc họp. Không thể thay đổi tên này khi bạn vẫn tham gia cuộc họp. Nếu bạn muốn thay đổi nó, bạn sẽ cần phải rời đi, và tham gia lại.

Quá trình này đi kèm với một sự phức tạp; khi bạn tham gia cuộc họp một lần nữa sau khi đổi tên, bạn sẽ phải được người tổ chức cho phép trở lại Tháng Chín không phù hợp hay không tùy theo bối cảnh của cuộc họp.

  Cách thiết lập và sử dụng Siri trên iPhone

Thoát khỏi cuộc họp bằng cách nhấp vào nút gác máy.
Bạn sẽ thấy một trang có nút Tham gia lại.
Nhấp vào nút Tham gia lại.
Nhập tên bạn muốn sử dụng.
Nhấp vào Yêu cầu tham gia.
Chờ người chủ trì cuộc họp cho phép bạn trở lại cuộc họp.
Bạn sẽ xuất hiện với tên mới.

Phần kết luận

Tên trong cuộc họp là thông tin quan trọng liên quan đến người dùng. Máy chủ Tháng Chín chọn ẩn người dùng mà họ xác định bằng tên của họ, trong số những thứ khác. Nếu người dùng có thể thay đổi tên của họ giữa cuộc họp, thì máy chủ sẽ khó quản lý tên đó hơn. Đảm bảo rằng bạn có lý do chính đáng để thay đổi tên của mình và cho người dẫn chương trình biết qua trò chuyện khi bạn định thực hiện việc đó.

x