Cách thêm Loại trừ trong Bộ bảo vệ Windows trên Windows 10

Spread the love

Windows Defender, được tích hợp vào Windows 10, chạy trong nền và quét các tệp của bạn để tìm phần mềm độc hại. Để cải thiện hiệu suất cho các tác vụ như biên dịch mã hoặc chạy máy ảo, bạn có thể thêm một loại trừ và Bộ bảo vệ Windows sẽ không bao giờ quét các tệp đó.

Loại trừ cũng có thể hữu ích nếu bạn gặp phải trường hợp dương tính giả trong đó Bộ bảo vệ Windows đánh dấu các tệp hợp pháp là phần mềm độc hại.

Cảnh báo: Hãy cẩn thận về những gì bạn loại trừ. Windows Defender sẽ không quét các tệp và thư mục bị loại trừ của bạn để tìm phần mềm độc hại. Ví dụ: bạn sẽ không muốn loại trừ mọi thứ trong thư mục Tải xuống của mình!

Đầu tiên, chúng ta cần khởi chạy Bảo mật Windows để thay đổi một số cài đặt. Mở menu Bắt đầu và nhập “Bảo mật Windows”. Sau đó, chọn ứng dụng “Bảo mật Windows”.

  Cách sử dụng lịch của bạn từ thanh tác vụ của Windows 10

Trong Bảo mật Windows, điều hướng đến “Bảo vệ chống vi-rút & mối đe dọa”. Sau đó, nhấp vào “Quản lý cài đặt”.

Trong “Cài đặt bảo vệ chống vi-rút & mối đe dọa”, hãy cuộn xuống cuối trang và nhấp vào “Thêm hoặc xóa loại trừ”.

Trên trang Loại trừ, bạn có thể thêm hoặc xóa các tệp mà bạn muốn loại trừ khỏi quá trình quét của Bộ bảo vệ Windows. Để thêm một loại trừ, hãy nhấp vào nút “Thêm một loại trừ” bên cạnh biểu tượng dấu cộng lớn (+).

Một menu nhỏ sẽ bật lên cho phép bạn xác định loại trừ của mình theo Tệp, Thư mục, Loại tệp hoặc Quy trình.

Những gì bạn chọn phụ thuộc vào loại loại trừ bạn đang cố gắng thực hiện. Đây là những gì mỗi lựa chọn làm.

Tệp: Nếu bạn chọn mục này, một hộp sẽ bật lên cho phép bạn duyệt máy tính của mình để chọn một tệp duy nhất sẽ bị loại trừ khỏi các lần quét trong tương lai. Chọn tệp bạn muốn, sau đó nhấp vào “Mở”.
Thư mục: Giống như tùy chọn Tệp, tùy chọn này sẽ cho phép bạn duyệt qua máy tính của mình để tìm một thư mục cụ thể để loại trừ khỏi quá trình quét. Nội dung của thư mục và các thư mục con cũng sẽ bị loại trừ.
Loại tệp: Một hộp sẽ bật lên yêu cầu bạn nhập phần mở rộng tệp (ví dụ: “.MID”) đại diện cho loại tệp mà bạn muốn loại trừ. Tất cả các tệp thuộc loại đó sẽ bị loại trừ khỏi các lần quét trong tương lai. Điều này rất nguy hiểm vì bạn có thể vô tình loại trừ một lượng lớn các tệp có khả năng nguy hiểm, chẳng hạn như tệp PDF hoặc DOC.
Quy trình: Một cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu bạn nhập tên của một quy trình (một chương trình đang chạy, tức là “explorer.exe”) để loại trừ khỏi quá trình quét. Nếu một chương trình nào đó mà bạn biết là an toàn vẫn bị Defender gắn cờ, bạn có thể nhập chương trình đó tại đây.

  Cách tạo Menu Start & Thanh tác vụ tối với các thanh tiêu đề màu trong Windows 10

Chọn một trong các tùy chọn này và thực hiện các lựa chọn cần thiết trong hộp thoại bật lên sau đó.

Sau khi bạn thêm một loại trừ, nó sẽ hiển thị trong danh sách trên trang Loại trừ.

Nếu bạn muốn xóa một loại trừ mà bạn đã xác định, hãy di con trỏ chuột qua mục đó cho đến khi mũi tên carat trỏ xuống xuất hiện, sau đó nhấp vào nút “Xóa” bật lên.

Khi bạn hoàn tất, hãy đóng Bảo mật Windows và cài đặt của bạn sẽ được lưu. Lần tiếp theo hệ thống của bạn quét Defender, các mục bạn đã thêm vào danh sách loại trừ sẽ không còn gây ra sự cố nữa.

  Cách làm cho thanh tác vụ Windows 10 trong mờ

x