Cách thiết lập RStudio IDE trên Linux

Spread the love

Rstudio IDE là một công cụ cho phép người dùng làm việc hiệu quả hơn với R cũng như Python. Nó bao gồm vô số tính năng hữu ích, từ tô sáng cú pháp, thực thi mã trực tiếp, v.v. Đây là cách cài đặt Rstudio IDE trên Linux.

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu

Để cài đặt Rstudio IDE trên Ubuntu Linux, bạn sẽ cần thực hiện thông qua gói DEB có thể tải xuống. Hiện tại, Rstudio có hai gói DEB có thể tải xuống. Một gói dành cho Ubuntu 16.04 và gói còn lại là Ubuntu 18.04+.

Để có được gói DEB, hãy mở cửa sổ thiết bị đầu cuối. Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc, tìm kiếm cửa sổ dòng lệnh trong menu ứng dụng và khởi chạy nó theo cách đó.

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, hãy sử dụng lệnh wget bên dưới để tải xuống gói Ubuntu DEB trực tiếp vào thư mục “Tải xuống” của bạn. Hoặc, nếu bạn muốn tải xuống qua trình duyệt, hãy nhấp vào liên kết này nơi đây.

Ubuntu 18.04+

wget https://download1.rstudio.org/desktop/bionic/amd64/rstudio-1.4.1106-amd64.deb -O ~/Downloads/rstudio-1.4.1106-amd64.deb

Ubuntu 16.04

wget https://download1.rstudio.org/desktop/xenial/amd64/rstudio-1.4.1106-amd64.deb -O ~/Downloads/rstudio-1.4.1106-amd64.deb

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, quá trình cài đặt Rstudio trên Ubuntu có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh CD, di chuyển vào thư mục “Tải xuống” nơi gói DEB đã được tải xuống.

cd ~/Downloads/

Từ đây, hãy cài đặt gói Rstudio DEB trên Ubuntu bằng lệnh apt install bên dưới. Việc sử dụng apt install thay vì công cụ dpkg sẽ cho phép Ubuntu sửa lỗi phụ thuộc một cách nhanh chóng hơn là sau thực tế.

sudo apt install ./rstudio-1.4.1106-amd64.deb

Hướng dẫn cài đặt Debian

Để cài đặt Rstudio IDE trên Debian Linux, bạn cần tải xuống gói DEB từ trang web của họ. Hiện tại, Rstudio đã hỗ trợ cho cả Debian 10 cũng như Debian 9.

  Cách chơi Warhammer 40.000: Space Marine trên Linux

Để bắt đầu tải xuống Rstudio trên Debian, bạn cần khởi chạy một cửa sổ đầu cuối. Để khởi chạy cửa sổ dòng lệnh trên màn hình, hãy nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc sử dụng menu ứng dụng để khởi chạy cửa sổ đầu cuối.

Bên trong cửa sổ đầu cuối, sử dụng lệnh tải xuống wget để lấy gói Rstudio DEB mới nhất. Hoặc, nếu bạn muốn tải xuống qua trình duyệt web, hãy nhấp vào liên kết này ở đây và lấy gói Debian 9 hoặc 10.

Debian 10

wget https://download1.rstudio.org/desktop/bionic/amd64/rstudio-1.4.1106-amd64.deb -O ~/Downloads/rstudio-1.4.1106-amd64.deb

Debian 9

wget https://download1.rstudio.org/desktop/debian9/x86_64/rstudio-1.4.1106-amd64.deb ~/Downloads/rstudio-1.4.1106-amd64.deb

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy sử dụng lệnh CD để chuyển vào thư mục “Tải xuống” nơi chứa gói DEB.

cd ~/Downloads/

Khi ở bên trong thư mục “Tải xuống”, quá trình cài đặt có thể bắt đầu. Sử dụng lệnh dpkg bên dưới, thiết lập gói Rstudio DEB trên máy tính của bạn.

sudo dpkg -i rstudio-1.4.1106-amd64.deb

Sau khi cài đặt gói Rstudio DEB, bạn sẽ cần sửa các vấn đề phụ thuộc trong quá trình cài đặt. Để khắc phục những sự cố này, hãy sử dụng lệnh apt-get install -f dưới đây.

sudo apt-get install -f

Hướng dẫn cài đặt Arch Linux

Để cài đặt Rstudio trên Arch Linux, bạn chỉ cần xem Arch Linux AUR. Có một gói Rstudio chuyên dụng và mọi thứ được thiết lập độc đáo mà không cần nỗ lực nhiều.

  Cách tạo bản sao lưu ổ cứng từ xa trên Linux

Để bắt đầu cài đặt, hãy mở cửa sổ dòng lệnh. Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Arch bằng Ctrl + Alt + T trên bàn phím hoặc tìm kiếm “terminal” trong menu ứng dụng.

Sử dụng lệnh pacman, cài đặt cả gói git và base-devel. Các gói này là bắt buộc để tương tác với AUR, vì vậy đừng bỏ qua nó!

sudo pacman -S git base-devel

Từ đây, hãy thiết lập trình trợ giúp Trizen AUR. Ứng dụng này làm cho nó để bạn không cần phải gặp rắc rối với gói Rstudio AUR. Nó làm mọi thứ tự động và khá đáng yêu.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git

cd trizen/

makepkg -sri

Từ đây, hãy cài đặt gói Rstudio AUR bằng cách sử dụng lệnh trizen -S bên dưới.

trizen -S rstudio-desktop-bin

Hướng dẫn cài đặt Fedora

Bạn có thể cài đặt Rstudio trên Fedora Linux bằng cách tải xuống bản phát hành gói RPM chính thức. Để bắt đầu, hãy mở cửa sổ dòng lệnh bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím hoặc bằng cách tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng và khởi chạy nó theo cách đó.

  Cách cài đặt chủ đề biểu tượng Captiva trên Linux

Với cửa sổ đầu cuối đang mở và sẵn sàng sử dụng, hãy chạy lệnh dnf install để tải xuống và cài đặt gói Rstudio RPM mới nhất vào PC Fedora Linux của bạn trực tiếp từ internet.

sudo dnf install https://download1.rstudio.org/desktop/centos8/x86_64/rstudio-1.4.1106-x86_64.rpm

Hướng dẫn cài đặt OpenSUSE

Nếu bạn cần cài đặt Rstudio trên OpenSUSE Linux, bạn phải thiết lập nó thông qua gói OpenSUSE RPM mà họ có trên trang tải xuống. Để bắt đầu quá trình cài đặt, hãy khởi chạy cửa sổ dòng lệnh bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T hoặc bằng cách tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, hãy sử dụng lệnh wget để tải gói Rstudio RPM trực tiếp xuống máy tính của bạn. Quá trình tải xuống này sẽ không mất nhiều thời gian, vì nó chỉ có dung lượng vài megabyte.

wget https://download1.rstudio.org/desktop/opensuse15/x86_64/rstudio-1.4.1106-x86_64.rpm

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn có thể cài đặt Rstudio trên OpenSUSE bằng cách sử dụng lệnh cài đặt zypper sau.

x