Cách thiết lập và sử dụng trình duyệt web Qutebrowser trên Linux

Spread the love

Nếu bạn đã tìm kiếm một trình duyệt web cho máy tính để bàn Linux của mình mà bạn có thể sử dụng mà không cần chuột, thì ứng dụng này là dành cho bạn. Giới thiệu Qutebrowser, trình duyệt web dựa trên bàn phím. Với nó, người dùng có thể làm mọi thứ trên trình duyệt mà không cần rời bàn phím. Đây là cách làm cho nó hoạt động.

Cài đặt Qutebrowser trên Linux

Trước khi xem qua cách sử dụng Qutebrowser trên máy tính để bàn Linux của bạn, chúng ta cần cài đặt nó. Để bắt đầu cài đặt, hãy làm theo hướng dẫn dòng lệnh tương ứng với Hệ điều hành Linux bạn sử dụng.

Ubuntu

Để ứng dụng Qutebrowser hoạt động trên Ubuntu, bạn cần thiết lập ứng dụng thông qua kho phần mềm chính thức. Bắt đầu bằng cách mở một cửa sổ đầu cuối trên màn hình Linux. Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T hoặc tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

Sau khi cửa sổ đầu cuối mở và sẵn sàng sử dụng, hãy sử dụng lệnh apt install để thiết lập Qutebrowser.

sudo apt install qutebrowser

Sau khi nhập lệnh trên, Ubuntu sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của mình. Sau đó, sử dụng bàn phím, nhập mật khẩu của bạn và nhấn phím Enter trên bàn phím.

  Cách cài đặt Upterm trên Linux

Khi bạn đã nhập mật khẩu của mình, Ubuntu sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn cài đặt gói. Cuối cùng, nhấn phím Y trên bàn phím để kết thúc quá trình cài đặt Qutebrowser.

Debian

Debian có sẵn ứng dụng Qutebrowser cho tất cả người dùng sử dụng Debian Sid, Debian 11 và Debian 10. Nếu bạn sử dụng bất kỳ thứ gì cũ hơn Debian 10, bạn sẽ cần phải nâng cấp.

Để khởi động và chạy ứng dụng Qutebrowser trên Debian, hãy bắt đầu bằng cách khởi chạy cửa sổ dòng lệnh. Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Linux bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Hoặc tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở và sẵn sàng sử dụng, hãy nhập lệnh apt-get install bên dưới và cài đặt gói “qutebrowser” trên hệ thống của bạn.

sudo apt-get install qutebrowser

Khi nhập lệnh trên, Debian sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Sử dụng bàn phím, nhập mật khẩu của bạn và nhấn phím Enter để tiếp tục.

Sau khi nhập mật khẩu của bạn, Debian sẽ thu thập tất cả các gói mà nó cần để cài đặt. Sau đó, nó sẽ yêu cầu bạn nhấn Y để xác nhận. Sử dụng bàn phím, nhấn Y để kết thúc quá trình cài đặt.

Arch Linux

Qutebrowser có sẵn trên Arch Linux trong kho phần mềm “Cộng đồng”. Để bắt đầu cài đặt, hãy mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình nền. Sau đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật tệp /etc/pacman.conf của kho phần mềm “Cộng đồng”.

  Cách cài đặt Pgadmin trên Linux

Để bắt đầu cài đặt Qutebrowser trên Arch Linux, hãy sử dụng lệnh pacman sau ở bên dưới. Hãy chắc chắn nhập mật khẩu của bạn.

sudo pacman -S qutebrowser

Khi nhập lệnh trên, Arch Linux sẽ yêu cầu bạn nhấn nút Y để xác nhận bạn muốn tiếp tục cài đặt. Nhấn Y trên bàn phím. Sau khi bạn nhấn phím, Arch sẽ cài đặt Qutebrowser.

Fedora

Ứng dụng Qutebrowser có sẵn cho Fedora trong kho phần mềm mặc định. Để bắt đầu cài đặt, hãy mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T hoặc bằng cách tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, hãy sử dụng lệnh dnf install để tải gói “qutebrowser” lên.

sudo dnf install qutebrowser

Khi bạn viết lệnh trên, Fedora sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Sử dụng bàn phím, nhập mật khẩu của bạn và nhấn phím Enter để tiếp tục. Sau đó, nhấn nút Y để xác nhận bạn muốn cài đặt Qutebrowser.

OpenSUSE

Để khởi động và chạy ứng dụng Qutebrowser trên OpenSUSE Linux, trước tiên bạn cần mở một cửa sổ dòng lệnh trên màn hình nền. Bạn có thể khởi chạy cửa sổ dòng lệnh trên màn hình bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T hoặc bằng cách tìm kiếm “Terminal” trong menu ứng dụng.

  6 công cụ USB Linux để sửa chữa PC của bạn

Sau khi cửa sổ đầu cuối mở và sẵn sàng sử dụng, hãy nhập lệnh cài đặt zypper bên dưới để cài đặt ứng dụng Qutebrowser trên OpenSUSE Linux. Hãy chắc chắn nhập mật khẩu của bạn khi được yêu cầu.

sudo zypper install qutebrowser

Sử dụng Qutebrowser (Thông tin cơ bản)

Qutebrowser hoàn toàn dựa trên bàn phím, vì vậy bất kỳ thao tác nào bạn muốn gọi phải được thực hiện thông qua các lệnh trong trình duyệt. Để bắt đầu, hãy khởi chạy Qutebrowser bằng cách nhấp vào phím tắt của nó trong menu ứng dụng.

Khi ở trong trình duyệt, nhấn tổ hợp phím Shift +: để vào chế độ lệnh. Khi bạn đã vào chế độ lệnh trong trình duyệt, bạn sẽ thấy danh sách các lệnh nhanh mà bạn có thể sử dụng.

Sử dụng con lăn chuột, cuộn qua danh sách lệnh để tìm lệnh bạn muốn nhập. Khi bạn đã tìm thấy lệnh, hãy nhập lệnh đó bằng bàn phím và nhấn Enter. Ví dụ: để mở một URL, hãy nhập:

open https://my-url.com

Bạn có thể sử dụng Lên / Xuống trên bàn phím khi ở trên URL mới để đọc trang. Hoặc con lăn. Cần đánh dấu trang web? Sử dụng lệnh thêm dấu trang và danh sách dấu trang để xem các dấu trang của bạn.

x