Cách tìm kiếm văn bản trong nhiều tệp PDF mà không cần mở chúng

Spread the love

Tệp PDF là định dạng tiêu chuẩn được sử dụng để xuất bản tài liệu trực tuyến. Bạn sẽ tìm thấy các tài liệu như báo cáo thường niên, hướng dẫn sử dụng, tài liệu nghiên cứu, nghiên cứu học thuật và thậm chí cả các biểu mẫu đều được phân phối ở định dạng này. Nếu bạn thường thấy mình có một số lượng lớn tệp PDF và không thể nhớ tệp nào có chủ đề cụ thể thì bạn có thể phải mở từng tệp và sử dụng chức năng ‘tìm trong’ để tìm kiếm. Nếu quá nhiều tệp để duyệt, bạn sẽ cần một cách nhanh hơn để làm điều đó, tốt hơn là một cách không yêu cầu mở từng tệp. Giải pháp nằm ở Foxit Reader. Đây là một trình đọc PDF cực kỳ phổ biến cho phép bạn chọn một thư mục và quét mọi tệp PDF bên trong nó để tìm một từ hoặc cụm từ cụ thể. Điều tốt hơn nữa là nó hỗ trợ tìm kiếm thư mục lồng nhau.

  Thêm các điểm nổi bật kiểu trung bình từ một bài báo khi bạn chia sẻ nó

Cài đặt Foxit Reader và tìm thanh tìm kiếm ở trên cùng bên phải. Có một biểu tượng nhỏ bên cạnh thanh tìm kiếm với một thư mục và kính lúp trên đó. Nhấp vào nó để mở bảng điều khiển bên Tìm kiếm. Nhấp vào bên trong menu thả xuống thứ hai, nơi có thể sẽ chọn trước thư mục Tài liệu của tôi. Duyệt và chọn thư mục PDF bạn muốn tìm kiếm. Nhập cụm từ tìm kiếm và nhấp vào nút ‘Tìm kiếm’.

Tất cả các kết quả sẽ được siêu liên kết để bạn có thể nhấp và mở tệp có cụm từ được tìm kiếm và chuyển thẳng đến trang nơi nó xuất hiện.

  Cách xóa tài khoản Gmail của bạn mà không cần xóa tài khoản Google của bạn

Đối với bất kỳ ai làm nghiên cứu học thuật hoặc bất kỳ loại nghiên cứu nào, đây có thể là cách tốt nhất để đọc lướt qua các tài liệu PDF lớn và tìm thấy chính xác những gì bạn cần. Nó làm cho mọi thứ từ tra cứu thông tin và thêm tài liệu tham khảo trở nên vô cùng dễ dàng. Không cần phải nói văn bản bên trong tài liệu phải có thể tìm kiếm được. Nếu đó là một hình ảnh thì Foxit Reader, hoặc bất kỳ trình đọc PDF nào khác cho vấn đề đó, không thể giúp bạn.

  Các Dịch vụ Phiên âm Trực tuyến có An toàn và Riêng tư không?

Cài đặt Foxit Reader

x