Cách tìm mật khẩu WiFi trên Windows 11

Spread the love

Windows 11 có giao diện người dùng mới. Các bảng và nút chuyển đổi nhanh mà người dùng có quyền truy cập trên Windows 10 đã được di chuyển hoặc thiết kế lại để chúng ít hữu ích hơn so với trên Windows 10. Trên Windows 11, bây giờ bạn cần đi qua ứng dụng Cài đặt để truy cập các cài đặt cơ bản. dễ dàng hơn để truy cập trên Windows 10.

Mật khẩu WiFi trên Windows 11

Khi bạn kết nối với mạng WiFi trên Windows 11, trước tiên bạn phải nhập mật khẩu cho mạng đó. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu một lần. Miễn là mật khẩu của mạng không thay đổi, bạn sẽ tự động kết nối với mạng khi nó nằm trong vùng phủ sóng. Mật khẩu được lưu trữ cục bộ.

  Phím tắt Tạo thư mục mới trong Windows 10 là gì

Xem mật khẩu WiFi trên Windows 11

Mật khẩu WiFi được lưu trữ trên Windows 11 và người dùng có thể tra cứu bất cứ lúc nào họ cần. Bạn phải kết nối với mạng WiFi để xem mật khẩu của mạng đó.

Mở Bảng điều khiển.
Đi tới Mạng và Internet.
Chọn Mạng và trung tâm chia sẻ.
Nhấp vào mạng WiFi mà bạn đã kết nối.

Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào nút Thuộc tính không dây.
Trong cửa sổ mở ra, hãy bật tùy chọn ‘Hiển thị ký tự’ và xác thực bằng mật khẩu quản trị viên.

  Trì hoãn chế độ ngủ của hệ thống & ngăn màn hình chờ trong Windows

Xem mật khẩu WiFi cho các mạng khác

Nếu bạn muốn xem mật khẩu của mạng WiFi mà bạn đã kết nối trước đó nhưng hiện tại chưa được kết nối, bạn có thể. Rất tiếc, bạn không thể thực hiện việc này thông qua GUI. Bạn sẽ phải đi qua Command Prompt.

Mở Command Prompt.
Chạy lệnh này: netsh wlan show profile
Ghi lại tên của mạng WiFi mà bạn muốn tìm mật khẩu.

Chạy lệnh này: netsh wlan show profile “WiFi network name” key = clear
Cuộn xuống và tìm giá trị Nội dung chính để tìm mật khẩu cho mạng.
Lặp lại cho các mạng khác.

  Cách nhận thông báo khi hoàn thành lệnh Command Prompt trên Windows 10

Lưu ý: Khi bạn chạy lệnh ở bước 4, hãy đảm bảo rằng tên được đặt trong dấu ngoặc kép.

Phần kết luận

Trên Windows 7, trước đây rất dễ dàng để xem mật khẩu của mạng WiFi mà bạn hiện đang kết nối. Nó đã thay đổi trong Windows 10 để cửa sổ cụ thể này khó hiển thị hơn. Thay đổi vẫn chưa được hoàn tác trong Windows 11. Control Panel vẫn hiện diện trên Windows 11, vì vậy quá trình tìm kiếm mật khẩu cho mạng WiFi ít nhiều giống với trong Windows 10. Nếu bạn chọn quên mạng WiFi, bạn sẽ không thể tra cứu mật khẩu của mạng đó nữa.

x