Cách tìm phần trăm chênh lệch giữa các giá trị trong Excel

Spread the love

Bạn có thể sử dụng Excel để tính toán phần trăm thay đổi giữa hai giá trị một cách nhanh chóng. Trong ví dụ đơn giản của chúng tôi, chúng tôi chỉ cho bạn những điều bạn cần biết để có thể tính toán những thứ như giá khí đốt đã thay đổi bao nhiêu qua đêm hoặc tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm của giá cổ phiếu.

Phần trăm thay đổi hoạt động như thế nào

Phần trăm thay đổi giữa giá trị gốc và giá trị mới được định nghĩa là hiệu số giữa giá trị ban đầu và giá trị mới, chia cho giá trị ban đầu.

(new_value - original_value)/(original_value)

Ví dụ: nếu giá một gallon xăng là 2,999 đô la ngày hôm qua khi bạn lái xe về nhà và nó đã tăng lên 3,199 đô la vào sáng nay khi bạn đổ đầy bình, bạn có thể tính toán phần trăm thay đổi bằng cách thêm các giá trị đó vào công thức.

($3.199 - $2.999)/($2.999) =  0.067 = 6.7%

Hãy xem một ví dụ

Đối với ví dụ đơn giản của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét danh sách giá giả định và xác định tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa giá gốc và giá mới.

  Cách chơi 'Super Smash Bros. Melee' trực tuyến (với Slippi)

Đây là dữ liệu mẫu của chúng tôi chứa ba cột: “Giá gốc”, “Giá mới” và “Phần trăm thay đổi”. Chúng tôi đã định dạng hai cột đầu tiên là số tiền.

Bắt đầu bằng cách chọn ô đầu tiên trong cột “Phần trăm thay đổi”.

Nhập công thức sau rồi nhấn Enter:

=(F3-E3)/E3

Kết quả sẽ xuất hiện trong ô. Nó chưa được định dạng dưới dạng phần trăm. Để làm điều đó, trước tiên hãy chọn ô chứa giá trị.

Trong menu “Trang chủ”, điều hướng đến menu “Số”. Chúng tôi sẽ sử dụng hai nút — một để định dạng giá trị ô dưới dạng phần trăm và một nút khác để giảm số vị trí thập phân để ô chỉ hiển thị vị trí phần mười. Đầu tiên, nhấn nút “%”. Tiếp theo, nhấn nút “.00 ->. 0”. Bạn có thể sử dụng một trong các nút ở phía bên phải của menu để tăng hoặc giảm độ chính xác được hiển thị của giá trị.

  Cách truy cập điều khiển trợ năng từ thanh menu và trung tâm điều khiển trên máy Mac

Giá trị hiện được định dạng dưới dạng phần trăm với chỉ một chữ số thập phân được hiển thị.

Bây giờ chúng ta có thể tính toán tỷ lệ phần trăm thay đổi cho các giá trị còn lại.

Chọn tất cả các ô của cột “Phần trăm thay đổi” rồi nhấn Ctrl + D. Phím tắt Ctrl + D điền dữ liệu xuống hoặc sang phải qua tất cả các ô đã chọn.

Bây giờ chúng ta đã hoàn tất, tất cả phần trăm thay đổi giữa giá gốc và giá mới đã được tính toán. Lưu ý rằng khi giá trị “Giá mới” thấp hơn giá trị “Giá gốc”, kết quả là số âm.

  Cách hủy đăng ký Xbox Game Pass của bạn

x