Cách tìm thư mục thư viện của bạn trên máy Mac

Spread the love

Khi khắc phục sự cố trên máy Mac, đôi khi bạn cần phải xắn tay áo và sửa đổi trực tiếp các tệp cài đặt hệ thống trong thư mục Thư viện của mình. Apple ẩn thư mục Thư viện theo mặc định, vì vậy rất khó để xác định vị trí. Đây là cách tìm nó.

Cẩn thận trong Thư mục Thư viện của bạn

Apple ẩn thư mục Thư viện vì một lý do chính đáng: Nó chứa các tệp cấu hình cần thiết cho cả macOS và các ứng dụng của bạn. Nếu bạn vô tình xóa hoặc sửa đổi các tệp đó, bạn có thể gây ra sự cố nghiêm trọng với hệ thống của mình. Vì vậy, trước khi đi sâu vào Thư viện, hãy đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu Cỗ máy thời gian hiện tại và một kế hoạch cho những gì bạn sẽ làm.

  Cách thêm dữ liệu meta vào các bản nhạc Spotify

Bạn cũng nên giữ một bản sao lưu của các tệp bạn sẽ di chuyển hoặc thay thế trong thư mục Thư viện. Ví dụ: nếu bạn định ghi đè tệp có tên “email.plist”, trước tiên bạn nên đổi tên tệp hiện có là “email.plist.old”. Nếu xảy ra sự cố với tệp thay thế của bạn, bạn có thể xóa tệp đó và khôi phục tệp trước đó bằng cách đổi tên tệp trở lại “email.plist”.

Phương pháp 1: Sử dụng Go Menu

Trong Finder, khi bạn nhấp vào menu Go ở đầu màn hình, “Thư viện” thường không có trong danh sách. Nhưng nếu bạn giữ phím Tùy chọn khi nhấp vào “Bắt đầu”, “Thư viện” sẽ xuất hiện.

Từ đó, bạn có thể nhấp vào tùy chọn “Thư viện” và bạn sẽ được đưa trực tiếp đến thư mục Thư viện của mình.

Phương pháp 2: “Đi tới” Thư mục Thư viện của bạn Trực tiếp

Ngoài ra, nếu bạn muốn làm cho mọi thứ phức tạp hơn một chút, bạn cũng có thể truy cập thư mục Thư viện của mình bằng cách chuyển sang Finder và chọn Go> Go to Folder trong thanh menu.

  Chia sẻ màn hình PC của bạn với bất kỳ máy tính nào qua WiFi hoặc mạng LAN bằng ScreenTask

Trong hộp văn bản bật lên, nhập “~ / Library” và nhấn “Bắt đầu”.

Cứ như vậy, bạn sẽ được đưa thẳng đến thư mục Thư viện của mình.

Phương pháp 3: Phím tắt hiển thị tệp ẩn

Nếu bạn đang duyệt thư mục chính của tài khoản người dùng của mình trong Trình tìm kiếm và Thư viện bị ẩn, hãy nhấn Command + Shift +. (đó là một dấu chấm) trên bàn phím. Tất cả các tệp ẩn trong thư mục sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng mờ, bao gồm cả thư mục Thư viện.

Từ đó, bạn có thể nhấp đúp vào biểu tượng thư mục Thư viện để mở nó.

Nếu bạn muốn ẩn thư mục Thư viện một lần nữa, chỉ cần nhấn Command + Shift +. và các tệp ẩn sẽ biến mất nhanh chóng khi chúng xuất hiện.

Cách làm cho thư mục thư viện luôn hiển thị trong macOS

Nếu bạn truy cập thư mục Thư viện thường xuyên và muốn luôn có thể xem nó, thì cũng có một tùy chọn cho điều đó. Để xem nó, hãy mở cửa sổ Finder và điều hướng đến View> Show View Options trong thanh menu ở đầu màn hình. Hoặc bạn có thể nhấn Command + J.

  Cách ngăn Siêu nhân (và các ứng dụng khác) theo dõi email của bạn mở ra

Trong cửa sổ nhỏ bật lên, tìm tùy chọn có nội dung “Hiển thị Thư mục Thư viện” và chọn hộp bên cạnh nó.

Sau đó, Thư viện sẽ luôn xuất hiện trong cả thư mục Trang chủ của bạn và trong trình đơn Tìm kiếm của Trình tìm kiếm. Hãy cẩn thận và chúc may mắn!

x