Cách tính phần trăm lợi nhuận [4 Profit Margin Calculator]

Spread the love

Để tăng trưởng liên tục, một doanh nghiệp cần phải làm quen với hành trình tài chính của mình. Một trong những cách quan trọng nhất là tiếp tục theo dõi tỷ lệ phần trăm lợi nhuận.

Phần trăm lợi nhuận là gì?

Số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được tính theo tỷ lệ phần trăm được gọi là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận. Đó là việc tính toán lợi ích tài chính theo tỷ lệ phần trăm sau khi doanh nghiệp đã thanh toán hết các chi phí của mình.

Có hai loại tỷ lệ phần trăm lợi nhuận:

Markup: tính toán tỷ lệ phần trăm lợi nhuận so với giá vốn.

Biên lợi nhuận: tính toán tỷ lệ phần trăm lợi nhuận so với giá bán.

Đây là một trong những cách quan trọng nhất để xác định sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Nó có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn và giải quyết các rủi ro tài chính trong tương lai một cách hiệu quả. Bên cạnh việc lập kế hoạch tài chính hiệu quả, tỷ lệ lợi nhuận tốt có thể giúp thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến với doanh nghiệp.

Chỉ số lợi nhuận biên

Có ba số liệu chính được sử dụng làm đầu vào để tính phần trăm lợi nhuận.

  4 ứng dụng kiếm tiền bằng cách chia sẻ Internet của bạn

Đó là:

Giá vốn (CP): Là giá mua một mặt hàng. Trong trường hợp sản xuất, nó có thể bao gồm tất cả các chi phí như nguyên vật liệu, thuế, chi phí quản lý và tất cả.

Giá bán (SP): Là giá bán một mặt hàng.

Lợi nhuận: Lợi nhuận là điều kiện khi giá bán của một mặt hàng lớn hơn giá vốn của cùng một mặt hàng.

Lợi nhuận = Giá bán (SP) – Giá vốn (CP)

Công thức tính mức lợi nhuận

Để tính toán phần trăm lợi nhuận, bạn sẽ cần công thức được đề cập dưới đây.

Phần trăm lợi nhuận (Đánh dấu) = Lợi nhuận ròng (SP – CP) / Giá vốn (CP) X 100

Phần trăm lợi nhuận (Ký quỹ) = Lợi nhuận ròng (SP – CP) / Giá bán (SP) X 100

Hãy cùng tìm hiểu ứng dụng của các công thức này với ví dụ đơn giản sau đây.

Một người bán hàng đã mua một cuốn sách với giá 100 đô la và bán nó với giá 125 đô la. Bây giờ chúng ta cần tính toán tỷ lệ phần trăm lợi nhuận (đánh dấu cũng như lợi nhuận).

% Lợi nhuận (Đánh dấu) = $ 25 (SP – CP) / $ 100 (CP) X 100, tương đương với 25%

Lợi nhuận% (Ký quỹ) = $ 25 (SP – CP) / $ 125 (SP) X 100, tương đương với 20%

Biết các công cụ tính toán lợi nhuận tốt nhất

Trong một lịch trình kinh doanh bận rộn, bạn chắc chắn sẽ không có đủ thời gian để thực hiện tất cả các phép toán lợi nhuận một cách thủ công. Tuy nhiên, có rất nhiều công cụ tính toán tỷ suất lợi nhuận trực tuyến thực hiện công việc này một cách nhanh chóng.

  Cách sử dụng nhiều màn hình trên máy Mac của bạn

Dưới đây là một số tùy chọn tốt nhất để chọn:

Máy tính lợi nhuận Shopify

Máy tính tỷ suất lợi nhuận của Shopify công cụ giúp bạn xác định giá bán của sản phẩm mà bạn nên đặt. Kết quả là, với giá bán ước tính của nó, bạn có thể tăng lợi nhuận kinh doanh.

Bạn chỉ cần thêm chi phí của mỗi sản phẩm cùng với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bạn muốn kiếm được trên mỗi lần bán hàng. Nó hoạt động dựa trên công thức tỷ suất lợi nhuận có sẵn và tính toán kết quả ngay lập tức.

Để xây dựng chiến lược giá cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể sử dụng công cụ này và tính toán tỷ suất lợi nhuận.

Shopify cũng cho phép bạn bắt đầu cửa hàng trực tuyến của mình trong vài phút.

Máy tính giỏi

Máy tính giỏi là một nền tảng đi kèm với một số lượng lớn các công cụ máy tính trực tuyến, bao gồm cả máy tính tỷ suất lợi nhuận. Bạn được yêu cầu nhập chi phí và giá bán cho mỗi đơn vị cùng với số lượng và giá trị chiết khấu. Và nó tính toán lợi nhuận đánh dấu cùng với chi phí và giá trị đơn vị bán.

Tính toán hàng ngày

Tính toán hàng ngày cung cấp một công cụ tính toán lỗ và lãi trực tuyến để tính toán giá bán của sản phẩm. Nó sử dụng công thức lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận để thực hiện các phép tính. Nó cũng có sẵn để tải xuống cho các thiết bị Android và iOS. Với các phiên bản đã tải xuống của nó, bạn có thể tận hưởng các tính toán của nó ngay cả khi ngoại tuyến.

CalculatorSoup

CalculatorSoup là một máy tính tỷ suất lợi nhuận trực tuyến có thể thực hiện các phép tính trong một cú nhấp chuột. Với máy tính này, bạn có thể tính toán lợi nhuận ròng, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận bằng cách sử dụng chi phí và doanh thu. Bạn chỉ cần nhập giá thành của sản phẩm và tổng doanh thu. Nó tạo ra một liên kết đến phép tính mà bạn có thể chia sẻ qua email, mạng xã hội hoặc hơn thế nữa.

Sự kết luận

Biên lợi nhuận cung cấp cho bạn một cái nhìn tuyệt vời về tình trạng tài chính của doanh nghiệp, điều này giúp bạn cuối cùng trong việc định hình các chiến lược kinh doanh. Vì vậy, để tính toán hiệu quả lợi nhuận của doanh nghiệp của bạn, hãy sử dụng bất kỳ công cụ trực tuyến nào sau đây và quyết định kế hoạch tài chính của bạn.

Rất thích đọc bài báo? Làm thế nào về việc chia sẻ với thế giới?

x