Cách tính số ngày giữa các ngày trong Google Trang tính

Spread the love

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của Google Trang tính là tạo lịch và xử lý thông tin về ngày tháng, chẳng hạn như bảng chấm công hoặc lịch nghỉ. Nhiều người dùng tạo bảng tính liên quan đến ngày tháng nhận thấy mình cần phải tính toán xem có bao nhiêu ngày giữa hai ngày; nghĩa là, họ cần tìm có bao nhiêu ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 31 tháng 1 năm 2019.

Bạn có thể chỉ cần nhìn trên lịch và đếm ngày bằng tay, và điều đó sẽ hiệu quả nếu các ngày rất gần nhau, nhưng đối với một số lượng lớn ngày hoặc ngày cách xa nhau, một chút trợ giúp từ máy tính chắc chắn sẽ Đẹp. May mắn thay, Google Trang tính có một số cách để tìm số ngày giữa hai ngày.

Hãy cùng xem các hàm bạn có thể sử dụng để tính ngày giữa các ngày trong Google Trang tính.

Cách tính số ngày giữa các ngày trong Google Trang tính

Trước khi bắt đầu, điều quan trọng cần lưu ý là các phương pháp này chỉ hoạt động khi sử dụng định dạng ngày tháng của Mỹ. Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, bạn có thể truy cập Google Trang tính và thay đổi Ngôn ngữ và Múi giờ của mình nếu bạn muốn sử dụng các phương pháp này.

Nói như vậy, hãy cùng xem cách tìm số ngày giữa hai ngày trong Google Trang tính.

Cách tính số ngày giữa các ngày trong Google Trang tính bằng hàm MINUS

Không giống như Excel, Google Trang tính có một chức năng trừ rất tiện dụng để tính toán chênh lệch ngày đơn giản. MINUS là hàm trừ của Trang tính và do cách ngày được lưu trữ bên trong (dưới dạng số nguyên mô tả số ngày kể từ một ngày nhất định trong quá khứ), nó hoạt động tốt khi trừ một ngày này khỏi một ngày khác. Nghĩa là, miễn là cả hai ngày đều ở cùng một định dạng. Cú pháp cho MINUS là: = MINUS (giá trị 1, giá trị 2).

  Sự khác biệt giữa Zoom kỹ thuật số và Zoom quang học là gì?
 • Mở bảng tính Google Trang tính trống trong trình duyệt của bạn và nhập (làm ví dụ) ‘4/5/2017’ và ‘5/15/2017’ vào các ô B3 và C3.
 • Bây giờ, chọn ô D3, đây là nơi chúng ta sẽ đặt hàm MINUS. Nhấp vào bên trong thanh ‘fx’, sau đó nhập ‘= MINUS (C3, B3)’ và nhấn Enter. Ô D3 bây giờ sẽ trả về giá trị 40, như được hiển thị ngay bên dưới.
 • Điều này có nghĩa là có 40 ngày từ ngày 4/5/2017 đến ngày 15/5/2017.

  Bạn cũng có thể tìm thấy sự khác biệt giữa các ngày chỉ bằng cách nhập các tham chiếu ô và không bận tâm đến hàm MINUS.

 • Ví dụ: nhấp vào ô E3 và nhập ‘= C3-B3’ vào thanh chức năng, như được hiển thị trong ảnh chụp nhanh ngay bên dưới. Điều đó cũng sẽ trả về 40. Mặc dù, vì bạn đang trừ trực tiếp ngày mà không có TRỪ, giá trị trong ô E có thể sẽ hiển thị ở định dạng ngày tháng và trông rất lạ.
 • Bạn có thể chuyển đổi định dạng ô để hiển thị giá trị số nguyên bằng cách chọn Định dạng> Số và Số.

  Bạn cũng có thể nhập các tham chiếu ô với ngày trước đó trước. Nếu bạn đã nhập ‘= B3-C3’ vào thanh chức năng, ô sẽ chứa giá trị -40. Điều này cho thấy ngày 4/4/2017 chậm hơn 40 ngày so với ngày 15/5/2017.

  Cách tính số ngày giữa các ngày trong Google Trang tính bằng cách sử dụng hàm DATEDIF

  DATEDIF là một hàm giúp bạn tìm tổng số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Bạn có thể tìm tổng số ngày giữa hai ngày đã nhập trên bảng tính hoặc bao gồm các ngày trong DATEDIF thay thế.

  Cú pháp cho DATEDIF là:

  DATEDIF (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, đơn vị). Đơn vị cho hàm có thể là D (ngày), M (tháng) hoặc Y (năm).

 • Để tìm sự khác biệt giữa 4/4/2017 và 15/5/2017 với DATEDIF, bạn nên chọn một ô để thêm hàm vào (F3, trong trường hợp của chúng tôi) và nhập ‘= DATEDIF (B3, C3, “D”) ‘trong thanh’ fx ‘.
 • DATEDIF cũng sẽ hoạt động nếu bạn đặt thông tin ngày trực tiếp vào công thức.

 • Nhấp vào một ô bảng tính để thêm DATEDIF vào, rồi nhập ‘= DATEDIF (“4/5/2017”, “5/15/2017 ″,” D ”)’ vào thanh fx.
 •   Cách tải xuống sách điện tử miễn phí với Amazon Prime

  Như bạn có thể thấy, kết quả là như nhau.

  Cách tính số ngày giữa các ngày trong Google Trang tính bằng cách sử dụng hàm DAYS360

  Google Trang tính bao gồm DAY360, tính toán sự khác biệt giữa các ngày trong năm 360 ngày. Lịch 360 ngày được sử dụng chủ yếu cho các bảng tính tài chính trong đó có thể yêu cầu tính toán lãi suất.

  Cú pháp cho DAYS360 là:

  = DAYS360 (start_date, end_date, [method]). Các [method] là một chỉ báo tùy chọn mà bạn có thể bao gồm cho phương pháp đếm ngày.

 • Ví dụ: nhập ‘1/1/2016’ vào ô B4 làm ngày bắt đầu, sau đó nhập ‘1/1/2017’ vào C4 làm ngày kết thúc cho hàm.
 • Bây giờ, chọn ô D4, nhập hàm ‘= DAYS360 (B4, C4)’ vào thanh ‘fx’ và nhấn Enter.
 • Ô D4 sẽ bao gồm tổng cộng 360 ngày giữa các ngày đã chọn. Lưu ý rằng mục đích sử dụng thực sự duy nhất cho chức năng cụ thể này là nếu bạn đang làm việc với lãi suất.

  Cách tính số ngày giữa các ngày trong Google Trang tính bằng cách sử dụng hàm NETWORKDAYS

  NETWORKDAYS cũng tính toán số ngày giữa các ngày, nhưng nó không hoàn toàn giống với các ngày khác. Hàm này chỉ đếm các ngày trong tuần, do đó, nó loại bỏ các ngày cuối tuần trong phương trình. (Đọc nó là “Ngày làm việc thực” thay vì “Ngày mạng”.)

  Như vậy, bạn có thể tìm tổng số ngày trong tuần giữa một vài ngày với NETWORKDAYS và bạn cũng có thể chỉ định các ngày nghỉ phụ để loại trừ các ngày khác.

  Cú pháp cho NETWORKDAYS là:

  NETWORKDAYS (start_date, end_date, [holidays]).

 • Sử dụng ngày từ ví dụ trước, 4/4/2017 và 15/5/2017 được nhập vào các ô B3 và C3.
 • Chọn một ô và nhập ‘= NETWORKDAYS (B3, C3)’ và nhấn Enter.
 • Để thêm ngày lễ vào hàm, trước tiên, hãy nhập ‘4/17/2017’ vào ô A3, sau đó sửa đổi hàm bằng cách thêm tham chiếu ô A3 vào ô đó. Vì vậy, hàm sau đó sẽ là ‘= NETWORKDAYS (B3, C3, A3)’, sẽ trả về 28 với số ngày nghỉ ngân hàng bổ sung cũng được trừ vào tổng số ngày.
 • Các chức năng quan trọng khác liên quan đến ngày tháng

  Có một số chức năng liên quan đến ngày tháng trong Trang tính mà bạn nên làm quen nếu bạn sắp làm nhiều việc với ngày tháng.

  • Hàm DATE chuyển đổi một năm, tháng và ngày đã cho thành một ngày. Định dạng là DATE (năm, tháng, ngày). Ví dụ: DATE (2019,12,25) trả về “25/12/2019”.
  • Hàm DATEVALUE chuyển đổi một chuỗi ngày được định dạng đúng thành một số nguyên ngày. Định dạng là DATEVALUE (chuỗi ngày); chuỗi ngày có thể là bất kỳ chuỗi thích hợp nào, chẳng hạn như “12/25/2019” hoặc “1/23/2012 8: 5: 30”.
  • Hàm DAY trả về ngày trong tháng có một ngày cụ thể, ở định dạng số. Định dạng là DAY (ngày). Ví dụ: DAY (“25/12/2019”) trả về 25.
  • Hàm DAYS trả về số ngày giữa hai ngày. Định dạng là DAYS (ngày kết thúc, ngày bắt đầu). Ví dụ: DAYS (“25/12/20189”, “8/3/2019”) trả về 116.
  • Hàm EDATE trả về một ngày một số tháng cụ thể trước hoặc sau ngày nhất định. Định dạng là EDATE (ngày bắt đầu, số tháng). Ví dụ: EDATE (“8/31/2019”, -1) trả về “31/7/2019”.
  • Hàm MONTH trả về tháng trong năm có một ngày cụ thể, ở định dạng số. Định dạng là MONTH (ngày). Ví dụ: MONTH (“30/8/2019”) trả về 8.
  • Hàm TODAY trả về ngày hiện tại dưới dạng giá trị ngày. Định dạng là TODAY (). Ví dụ: tại thời điểm viết bài này, TODAY () sẽ trả về “8/31/2019”.
  • Hàm WEEKDAY trả về một giá trị số hiển thị ngày trong tuần của ngày được cung cấp. Định dạng là WEEKDAY (ngày, loại) và loại có thể là 1, 2 hoặc 3. Nếu loại là 1, ngày được tính từ Chủ nhật và Chủ nhật có giá trị là 1. Nếu loại là 2, ngày được tính từ Thứ hai và giá trị của Thứ Hai là 1. Nếu loại là 3, các ngày được tính từ Thứ Hai và giá trị của Thứ Hai là 0. Ví dụ: 30/04/2019 là Thứ Ba và WEEKDAY (“4/30/2019”, 1) sẽ trả về 3, trong khi WEEKDAY (“4/30/2019”, 2) sẽ trả về 2 và WEEKDAY (“4/30/2019”, 3) sẽ trả về 1.
  • Hàm YEAR trả về một giá trị số hiển thị năm của ngày tháng được cung cấp. Định dạng là YEAR (ngày). Ví dụ: YEAR (“25/12/2019”) sẽ trả về năm 2019.
    Hướng dẫn cơ bản để kích hoạt chế độ tối ở mọi nơi

  Tính toán ngày đi

  Google Trang tính là một chương trình cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là đối với một ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Mặc dù nó có thể không hoàn toàn mạnh mẽ như Microsoft Excel, nhưng nó vẫn có thể xử lý nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm cả tác vụ này.

  x