Cách tổng số hàng và cột trong Microsoft Word

Spread the love

Nếu bạn cần tính tổng các giá trị trong bảng Word, bạn có thể làm như vậy mà không cần tách ra máy tính hoặc nhập dữ liệu vào Excel rồi sao chép lại. Word có thể thực hiện các phép tính đơn giản như tính tổng, nhân và tính trung bình.

Giả sử bạn có một bảng như sau. Bạn có các đơn vị đã bán và giá mỗi đơn vị, và bạn muốn nhân các đơn vị đó để có tổng.

Bắt đầu bằng cách đặt điểm chèn của bạn vào ô trống trên cùng trong cột “Tổng”.

Tiếp theo, chuyển sang tab “Bố cục” mới xuất hiện ở phía cuối bên phải của Ruy-băng (có một tab Bố trí riêng chỉ dành cho bảng) và sau đó nhấp vào nút “Công thức”.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ nhân giá trị trong cột “Đơn vị” với giá trị trong cột “Chi phí đơn vị”. Để thực hiện việc này, hãy nhập nội dung sau vào trường “Công thức” để nhân các giá trị trong hai ô ở bên trái của ô hiện tại:

=PRODUCT(LEFT)

Chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống Định dạng số để chỉ định định dạng cho kết quả của công thức.

  Đây là tất cả những gì bạn nên biết

Nhấp vào “OK” để chấp nhận cài đặt và chèn công thức vào ô.

Kết quả của công thức hiển thị trong ô.

Thật không may, Word không cho phép bạn chọn một loạt các ô cùng một lúc và tạo công thức cho tất cả chúng trong một bước, vì vậy bạn sẽ phải thực hiện các bước tương tự trong mỗi ô khác trong cột “Tổng số”.

Khi bạn hoàn thành, bạn sẽ có một bảng hoàn chỉnh.

Kỹ thuật này hoạt động khá giống với các cột cũng như đối với các hàng. Ví dụ: giả sử chúng tôi muốn thêm tất cả các giá trị trong cột “Tổng” để tính tổng doanh số bán hàng tổng thể của chúng tôi.

  Tại sao Chuông cửa có hình là Tiện ích Smarthome Tốt nhất

Đặt điểm chèn của bạn vào một ô trống ở cuối cột “Tổng cộng” (chèn thêm một hàng nếu bạn cần). Đi tới tab “Bố cục” và nhấp lại vào nút “Công thức”.

Lần này, chúng tôi sẽ sử dụng công thức sau:

=SUM(ABOVE)

Tham số “ABOVE” yêu cầu Word thêm tất cả các giá trị phía trên ô hiện tại.

Chọn một định dạng Số thích hợp và nhấp vào “OK”.

Tổng của tất cả các giá trị trong cột “Tổng” hiển thị trong ô.

Lưu ý: Nếu bạn thêm hàng hoặc cột giá trị mới vào bảng trong Word, các công thức bạn đã có sẵn sẽ không tự động cập nhật. Để cập nhật công thức, hãy nhấp chuột phải vào công thức và chọn “Trường cập nhật” từ menu bật lên.

  Sử dụng kênh âm thanh đơn âm để có âm thanh tốt hơn khi sử dụng một tai nghe

Khi nói đến quản lý dữ liệu trong bảng, Word không cung cấp sức mạnh của Excel. Sẽ tốt cho các bảng nhỏ như thế này, nơi bạn không mong đợi các giá trị thay đổi nhiều và bạn không cần phải xem dữ liệu của mình theo các cách khác nhau. Nếu bạn cần nhiều chức năng hơn, tốt hơn hết bạn nên chèn một bảng tính Excel thực tế vào tài liệu Word của mình.

x