Cách xóa ảnh GIF trên bình luận Facebook

Spread the love

Facebook đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp với mọi người và tạo ra một cơ sở để chúng ta kết nối với mọi người trên toàn thế giới. Ngoài ra, chúng tôi thích bình luận về các bài đăng của bạn bè và rất vui. Nhưng bạn đã nhận xét về một ảnh GIF không chính xác và muốn xóa nó đi? Dưới đây là hướng dẫn về cách xóa GIF trên bình luận Facebook và xóa nhãn dán và ảnh GIF trên Facebook. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu cách xóa lịch sử GIF và hủy tìm kiếm GIF trên Messenger.

Hãy tiếp tục đọc để biết các bước giải thích chi tiết cách xóa GIF trên Facebook bình luận với hình ảnh minh họa hữu ích để hiểu rõ hơn.

Mục lục

GIF trên Facebook là gì?

GIF là viết tắt của Graphic Interchange Format, cho phép người dùng tuyên truyền các phản ứng ngắn, chuyển động đối với các nhận xét và tin nhắn.

  Tại sao Thêm bạn bè không hiển thị trên Facebook?

Bạn có thể tắt ảnh GIF bằng cách nào?

Nhấn phím Escape trên bàn phím là một cách hay để tắt ảnh GIF.

Làm thế nào bạn có thể xóa nhãn dán và ảnh GIF trên Facebook?

Nếu bạn muốn xóa nhãn dán và ảnh GIF trên Facebook, bạn có thể dễ dàng xóa gói nhãn dán, ngược lại bạn không thể xóa ảnh GIF. Làm theo các bước sau:

1. Mở cuộc trò chuyện trên Tin nhắn ứng dụng.

2. Nhấn vào biểu tượng biểu tượng cảm xúc từ trường văn bản.

3. Nhấn vào biểu tượng nhãn dán từ trên cùng.

4. Nhấn vào biểu tượng cửa hàng từ góc dưới cùng bên phải.

5. Nhấn vào tab DÉP CỦA BẠN.

6. Nhấn vào EDIT từ góc trên cùng bên phải.

7. Nhấn vào biểu tượng xóa bên cạnh nhãn dán bạn muốn xóa, như hình dưới đây.

Làm cách nào bạn có thể xóa ảnh GIF mà bạn đã chia sẻ trên Facebook?

Làm theo bất kỳ phương pháp nào bên dưới tùy thuộc vào thiết bị:

Tùy chọn I: Trên Máy tính để bàn

  Tài khoản Facebook bị Hủy kích hoạt trông như thế nào trên Messenger?

1. Mở cuộc trò chuyện mà bạn đã chia sẻ GIF.

2. Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh GIF bạn phải xóa.

3. Chọn Xóa.

4. Chọn nút radio Unsend cho mọi người và nhấp vào Xóa khỏi lời nhắc.

Tùy chọn II: Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

1. Mở cuộc trò chuyện mong muốn trên Messenger.

2. Nhấn và giữ GIF mong muốn mà bạn muốn xóa và nhấn vào Thêm từ dưới cùng.

3. Nhấn vào Xóa khỏi cửa sổ bật lên.

4. Nhấn vào Unsend.

Lưu ý: Nếu bạn chọn Xóa cho bạn, nó sẽ chỉ bị xóa đối với bạn và người nhận sẽ vẫn nhìn thấy nó.

Làm thế nào bạn có thể xóa một GIF mà bạn vô tình đăng trên Facebook?

Thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào bên dưới tùy thuộc vào thiết bị bạn sử dụng:

Tùy chọn I: Trên Máy tính để bàn

1. Đi đến bài đăng mong muốn.

2. Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh tên hồ sơ của bạn từ nhận xét GIF.

3. Nhấp vào Xóa.

4. Nhấp vào Xóa từ cửa sổ bật lên.

Tùy chọn II: Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

1. Nhấn vào nhận xét của bài đăng mà bạn muốn xóa GIF.

2. Nhấn và giữ GIF bạn muốn xóa.

3. Nhấn vào Xóa.

4. Nhấn vào XÓA từ cửa sổ bật lên.

Làm theo các bước dưới đây để đăng GIF trên Facebook Messenger bình luận:

1. Mở cuộc trò chuyện mong muốn và nhấn vào biểu tượng cảm xúc từ hộp văn bản.

2. Chọn từ một loạt ảnh GIF phù hợp với thông điệp của bạn.

Làm theo các bước dưới đây về cách xóa GIF trên bình luận Facebook:

Tùy chọn I: Trên Máy tính để bàn

1. Điều hướng đến bài đăng mong muốn.

2. Nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm> Xóa.

3. Nhấp vào Xóa từ cửa sổ bật lên.

  Bản cập nhật Facebook Messenger Thêm tính năng cuộc gọi VoIP miễn phí

Tùy chọn II: Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

1. Nhấn vào nhận xét của bài đăng mà bạn muốn xóa GIF mong muốn.

2. Nhấn và giữ GIF và nhấn vào Xóa.

3. Nhấn vào XÓA khỏi cửa sổ bật lên.

Làm thế nào bạn có thể xóa một nhận xét GIF trên Facebook Android?

Làm theo các bước dưới đây để xóa nhận xét GIF trên Facebook Android:

1. Trên ứng dụng Messanger, hãy nhấn vào nhận xét mong muốn của bài đăng.

2. Nhấn và giữ GIF và chọn Xóa.

3. Nhấn vào Xóa trong lời nhắc.

Làm cách nào bạn có thể xóa ảnh GIF trên iPhone của mình?

Thực hiện theo các bước dưới đây về cách xóa ảnh GIF trên ứng dụng Messanger trên iPhone.

1. Nhấn vào nhận xét của bài đăng mà bạn muốn xóa.

2. Nhấn và giữ GIF mong muốn và nhấn vào Xóa> Xóa.

Bạn có thể xóa lịch sử ảnh GIF bằng cách nào?

Làm theo các bước dưới đây để xóa lịch sử GIF:

Lưu ý: Vì điện thoại thông minh không có các tùy chọn Cài đặt giống nhau, chúng khác nhau giữa các nhà sản xuất. Do đó, hãy đảm bảo cài đặt chính xác trước khi thay đổi bất kỳ. Các bước dưới đây được thực hiện trên OnePlus Nord 5G.

1. Mở Cài đặt trên thiết bị của bạn.

2. Trượt xuống và nhấn vào Cài đặt hệ thống.

3. Nhấn vào Bàn phím và phương thức nhập.

4. Chọn Gboard trong BÀN PHÍM CÓ SN, như hình dưới đây.

5. Nhấn vào Nâng cao.

6. Nhấn vào Xóa các từ và dữ liệu đã học.

7. Nhập mã và nhấn OK.

Bạn có thể chỉnh sửa ảnh GIF trên Facebook bằng cách nào?

Làm theo bất kỳ phương pháp nào bên dưới để chỉnh sửa GIF:

Tùy chọn I: Trên Máy tính để bàn

1. Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh tên hồ sơ của bạn trong GIF.

2. Nhấp vào Chỉnh sửa.

3. Sau khi nhập nhận xét mới, nhấn phím Enter để đăng ảnh GIF.

Tùy chọn II: Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

1. Nhấn và giữ GIF trong phần bình luận.

2. Chọn Chỉnh sửa.

3. Nhập một nhận xét mới và nhấn vào Cập nhật.

Ảnh GIF đã đi đâu trên Facebook?

Facebook vẫn cho phép người dùng chia sẻ ảnh GIF. Bất cứ điều gì khác với những gì được lan truyền trên tin tức là một trò lừa bịp.

Làm thế nào bạn có thể mở một GIF trên Messenger?

Thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào bên dưới để hủy kết nối GIF trên Messenger:

Tùy chọn I: Trên Máy tính để bàn

1. Mở cuộc trò chuyện mà bạn đã chia sẻ GIF.

2. Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh GIF bạn phải xóa và chọn Xóa.

3. Chọn Unsend cho mọi người và nhấp vào Remove trong lời nhắc.

Tùy chọn II: Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

1. Mở một cuộc trò chuyện trên Messenger mà bạn muốn xóa GIF mong muốn.

2. Nhấn và giữ GIF mong muốn mà bạn muốn xóa và nhấn vào Thêm từ dưới cùng.

3. Nhấn vào Xóa trong cửa sổ bật lên.

4. Nhấn vào Unsend.

***

Vì vậy, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu cách xóa GIF trên bình luận Facebook và hủy kết nối GIF trên Messenger với các bước chi tiết để hỗ trợ bạn. Bạn có thể cho chúng tôi biết bất kỳ truy vấn hoặc đề xuất nào về bất kỳ chủ đề nào khác mà bạn muốn chúng tôi thực hiện một bài báo. Thả chúng trong phần bình luận bên dưới cho chúng tôi biết.

x