Cách xóa hình mờ trong Microsoft Word

Spread the love

Hình mờ là một cách đơn giản để giữ cho hình ảnh và video không bị ăn cắp ý tưởng. Khái niệm này hoạt động khá tốt cho các tài liệu cũng như nếu tài liệu không thể được chỉnh sửa. Bạn sẽ thấy rằng, không giống như hình ảnh và video, hình mờ được áp dụng cho tài liệu, chẳng hạn như tài liệu DOC hoặc DOCX được tạo trong Microsoft Word rất dễ sử dụng.

Xóa hình mờ trong Microsoft Word

Microsoft Word có thể làm mờ các tài liệu được tạo trong đó. Nó có một tính năng tích hợp đặc biệt cho công việc. Hình mờ không vĩnh viễn như hình mờ bạn áp dụng cho hình ảnh nếu bạn chia sẻ tài liệu ở định dạng DOCX hoặc DOC. Điều này là do các định dạng này có thể chỉnh sửa trực tiếp trong Word. Bất kỳ ai có ứng dụng đều có thể xóa ứng dụng đó khá dễ dàng.

  Cách tạo ngăn dẫn hướng tùy chỉnh trong Outlook

Lưu ý: Bài viết này không nhằm mục đích giúp đạo văn tài liệu. Sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây để xóa hình mờ khỏi tài liệu mà bạn sở hữu quyền chỉnh sửa và xuất bản.

1. Tắt hình mờ

Phương pháp đầu tiên bạn nên thử để xóa hình mờ là tính năng tích hợp trong Microsoft Word.

Mở tài liệu có hình mờ trong Microsoft Word.
Chuyển đến tab Thiết kế và nhấp vào nút Hình mờ.
Chọn Xóa hình mờ.

2. Tắt từ Chân trang

Chân trang (hoặc đầu trang) có thể bao gồm hình ảnh mà đôi khi được sử dụng để áp dụng hình mờ thay vì sử dụng tính năng cụ thể. Điều này sẽ chỉ hoạt động nếu hình mờ là văn bản, tức là nó không phải là hình ảnh.

  Cách xóa danh bạ khỏi iPhone của bạn

Mở tài liệu trong Microsoft Word.
Trên tab Trang đầu, chọn nút Đầu trang và chân trang.
Chọn tùy chọn xóa chân trang.

3. Chỉnh sửa thuộc tính tệp

Đây là một công việc phức tạp hơn nếu bạn không thể chỉnh sửa hình mờ hoặc nếu tài liệu bị khóa không cho chỉnh sửa.

Mở tài liệu trong Microsoft Word.
Đi tới Tệp> Lưu dưới dạng và lưu tài liệu ở định dạng XML.
Bấm chuột phải vào tài liệu mới được lưu và chọn Mở bằng… từ trình đơn ngữ cảnh.
Mở tài liệu trong Notepad.
Sử dụng Ctrl + F để mở thanh Tìm.
Tìm cụm từ được sử dụng để làm mờ tài liệu.
Xóa nó (đảm bảo bạn không xóa các dấu ngoặc kép xung quanh nó).

  Cách lưu các đối tượng Google Slides dưới dạng hình ảnh

Phần kết luận

Các tài liệu được đánh dấu chìm có thể được sử dụng cho mục đích dự định của chúng, tức là bạn có thể thấy những gì trong đó, bạn có thể đọc một tài liệu được đánh dấu mờ và nó có thể in được. Hình mờ sẽ ngăn người khác xác nhận nó là của họ trong hầu hết các trường hợp. Hình mờ không nhất thiết phải được sử dụng như một công cụ chống trộm. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh dấu một tài liệu vẫn còn là bản nháp hoặc nếu nó là bí mật.

x