Cách xóa tài khoản Microsoft Teams

Spread the love

Tài khoản Microsoft Teams, sau khi được tạo, không dễ xóa. Vấn đề này tồn tại bởi vì hai lý do; tài khoản thường được liên kết với email được liên kết với tài khoản Microsoft 365 hoặc đó là tài khoản Active Directory và nó phải được xóa khỏi trang web SharePoint của miền để xóa người dùng một cách hiệu quả.

Nói chung, việc xóa tài khoản Microsoft Teams thường sẽ yêu cầu người dùng xóa giấy phép cho sản phẩm cũng như xóa chính họ khỏi bất kỳ miền nào mà họ gắn vào. Việc xóa tài khoản Microsoft Teams miễn phí thường phức tạp hơn việc xóa tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản doanh nghiệp.

Xóa tài khoản Microsoft Teams

Để xóa tài khoản Microsoft Teams, trước tiên bạn nên xác định mọi thứ được liên kết với nó. Thông thường, bạn sẽ sử dụng cùng một tài khoản này với nhiều dịch vụ khác của Microsoft và khi xóa tài khoản, bạn rất có thể mất quyền truy cập vào các dịch vụ cũng như dữ liệu được lưu trữ trong đó.

  Reddit sôi động dành cho những người chỉ ở trong đó cho hình ảnh và video

Xóa tài khoản Microsoft Teams – Miễn phí

Việc xóa tài khoản miễn phí Microsoft Teams thường mang theo rất nhiều tài sản thế chấp nếu tài khoản đó được liên kết với tài khoản Microsoft 365. Nếu tài khoản của bạn không được liên kết với bất kỳ dịch vụ nào khác của Microsoft, bạn sẽ không bị mất nhiều dữ liệu. Để xóa tài khoản, bạn phải xóa Tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Microsoft Teams.

Tham quan Đóng tài khoản của bạn trang.
Đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft mà bạn muốn xóa.
Xác nhận rằng bạn hiểu từng mục sẽ bị mất khi bạn xóa tài khoản.
Chọn một lý do để xóa nó.
Nhấp vào nút xóa.
Tài khoản sẽ được đánh dấu để xóa.

  Lyrics Finder Tìm lời bài hát và thêm chúng vào tệp MP3 của bạn

Lưu ý: tài khoản có thể được phục hồi trong vòng 60 ngày nhưng không phải sau đó. Nếu bạn có đăng ký Microsoft 365 được liên kết với tài khoản, hãy hủy đăng ký đó, kiểm tra xem bạn có thể được hoàn lại tiền hay không, rồi tiếp tục.

Xóa tài khoản Microsoft Teams – Tổ chức / Doanh nghiệp

Để xóa tài khoản Microsoft Teams, bạn phải có quyền quản trị đối với trung tâm quản trị Microsoft 365,

Truy cập trung tâm quản trị Microsoft 365.
Trong cột bên trái, hãy mở rộng Người dùng.
Chọn Người dùng đang hoạt động.
Chọn người dùng bạn muốn xóa.
Nhấp vào Xóa người dùng.

  Cách bắt đầu với Procreate cho iPad Pro

Thao tác này sẽ xóa người dùng khỏi Microsoft Teams nhưng email của họ vẫn hoạt động và có thể được sử dụng để truy cập các dịch vụ khác có sẵn cho tài khoản. Bạn cũng nên xóa nó khỏi Active Directory.

Sự kết luận

Không thể tách tài khoản Microsoft Teams khỏi Tài khoản Microsoft được liên kết với. Bạn luôn có thể mua tài khoản Microsoft 365 từ một tài khoản khác với tài khoản được liên kết với tài khoản Microsoft Teams của bạn nhưng việc xóa tài khoản này thường sẽ dẫn đến nhiều thiệt hại về tài sản thế chấp.

x