Cảnh báo quan trọng trên iPhone và iPad là gì và Làm cách nào để kích hoạt chúng?

Spread the love

Cảnh báo quan trọng là thông báo xuất hiện ngay cả khi iPhone hoặc iPad của bạn ở chế độ Không làm phiền hoặc ở chế độ im lặng. Chúng bao gồm các thông báo với thông tin quan trọng về các trường hợp khẩn cấp về thời tiết hoặc các cảnh báo sức khỏe quan trọng từ các thiết bị được kết nối.

Cảnh báo quan trọng hoạt động như thế nào?

IOS 12 của Apple đã giới thiệu các cảnh báo quan trọng cùng với một số cải tiến về thông báo khác. Không thể tắt tiếng chúng vì chúng chứa thông tin cần thiết mà bạn cần biết. Ví dụ: các ứng dụng thời tiết, sức khỏe và bảo mật có thể tạo ra một thông báo cảnh báo quan trọng. Giống như các thông báo tiêu chuẩn, bạn cần chọn tham gia để nhận chúng.

  Ví Bitcoin tốt nhất cho năm 2019

Không phải tất cả các ứng dụng đều được phép gửi cảnh báo quan trọng. Trước khi một ứng dụng có thể gửi các cảnh báo quan trọng, nhà phát triển cần đăng ký quyền lợi từ Apple. Apple kiểm tra các ứng dụng theo cách thủ công để đảm bảo thông tin quan trọng.

Cảnh báo quan trọng khác với thông báo tiêu chuẩn. Chúng sẽ hoạt động ngay cả khi bạn không cho phép các thông báo khác từ ứng dụng. Bạn có thể không có bất kỳ ứng dụng nào có thể gửi cảnh báo quan trọng, nhưng nếu bạn làm vậy, có một số cách để bật những thông báo đó.

Cách bật cảnh báo quan trọng của ứng dụng

Nhiều ứng dụng có cảnh báo quan trọng sẽ nhắc bạn bật chúng ngay lần đầu tiên bạn mở ứng dụng. Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết ứng dụng “muốn gửi cho bạn những cảnh báo quan trọng”. Nhấn vào “Cho phép” để kích hoạt các cảnh báo quan trọng từ ứng dụng đó. Bạn có thể tùy chỉnh những gì ứng dụng cảnh báo cho bạn từ bên trong chính ứng dụng.

  Cách sử dụng hàm FREQUENCY trong Excel

Nếu bạn không bật cảnh báo quan trọng khi ứng dụng được khởi chạy lần đầu tiên (hoặc chỉ cần thay đổi cài đặt), bạn có thể chỉnh sửa nó trong Cài đặt> Thông báo.

Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn điều chỉnh cài đặt Cảnh báo quan trọng, sau đó chuyển sang công tắc “Cho phép Cảnh báo quan trọng”.

Đó là nó! Nếu bạn đã bật tính năng này, các cảnh báo quan trọng sẽ đổ chuông trên iPhone hoặc iPad của bạn ngay cả khi chế độ Không làm phiền được bật.

Tại sao bạn nên bật cảnh báo quan trọng

Không phải mọi ứng dụng đều có các cảnh báo quan trọng. Bạn sẽ tìm thấy tính năng này trong các ứng dụng được thiết kế để giữ an toàn cho bạn, bao gồm các ứng dụng sức khỏe, thời tiết và bảo mật.

  Cách ghi lại cuộc gọi điện thoại trên iPhone của bạn

Có những lúc bạn muốn ngắt kết nối hoặc giảm thiểu sự gián đoạn của mình. Tuy nhiên, khi có lốc xoáy trong khu vực của bạn, bạn không thể bị ngắt kết nối. Đó là những cảnh báo quan trọng — cảnh báo khiến bạn mất kết nối có thể cứu mạng bạn.

Apple không muốn các ứng dụng lạm dụng tính năng mạnh mẽ này, đó là lý do tại sao các nhà phát triển ứng dụng phải áp dụng và tranh luận trường hợp của họ với Apple trước khi đưa tính năng này vào. Apple biết đôi khi ngắt kết nối là điều cần thiết, nhưng bạn vẫn có thể muốn nhận các thông báo bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Điều đó đang được nói, cảnh báo quan trọng là một dịch vụ chọn tham gia. Bạn không cần phải lấy chúng, nhưng nếu một ứng dụng bạn đang sử dụng cung cấp cho chúng, thì có lẽ bạn nên chấp nhận.

x