Chọn cái nào và khi nào

Spread the love

Khi tôi mới bắt đầu phát triển giao diện người dùng, JavaScript, React, HTML và CSS là một số thuật ngữ tôi thường gặp. HTML và CSS rất dễ hiểu. Tuy nhiên, JavaScript và React có thể khó thành thạo.

Cuộc tranh luận về React và JavaScript không bao giờ kết thúc trong thế giới UI. Sự khác biệt giữa React và JavaScript là gì? Khi nào chúng ta nên sử dụng React thay vì JavaScript và ngược lại? Đây có thể là một số câu hỏi đang chạy trong đầu bạn lúc này.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu React và JavaScript là những ngôn ngữ phát triển web hàng đầu, so sánh các tính năng của chúng và tư vấn khi nào nên sử dụng từng ngôn ngữ trong việc xây dựng ứng dụng.

JavaScript là gì?

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để làm cho các trang web trở nên tương tác và năng động. Bạn sẽ gặp những người sử dụng Vanilla JavaScript hoặc Plain JavaScript để mô tả ngôn ngữ này. Hầu hết các nhà phát triển giao diện người dùng đều sử dụng JavaScript, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) và biểu định kiểu xếp tầng (CSS) để tạo giao diện người dùng.

JavaScript rất linh hoạt; bạn có thể xây dựng web, trò chơi và ứng dụng di động. Tính dễ sử dụng và linh hoạt của nó đã xếp nó là ngôn ngữ lập trình được ưa thích nhất dựa trên Khảo sát StackOverflow 2023.

Nguồn hình ảnh: stackoverflow.co

Tính năng JavaScript

JavaScript đã củng cố vị thế là ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất trong nhiều năm. Những tính năng này giải thích sự thống trị và cách sử dụng của nó:

Ngôn ngữ kịch bản sử dụng Lập trình không đồng bộ

Bạn có thể sử dụng JavaScript để viết các tập lệnh mà bạn có thể thực thi trên môi trường thời gian chạy. Ngôn ngữ kịch bản như JavaScript phù hợp để tạo mẫu nhanh, xây dựng ứng dụng web và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

JavaScript không chặn và sử dụng các tính năng như gọi lại, Lời hứa và async/await để hỗ trợ lập trình không đồng bộ. Tính năng này giúp dễ dàng tìm nạp dữ liệu từ máy chủ mà không chặn luồng chính.

Hãy nhìn vào mã này:

function fetchData() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      resolve("Data fetched successfully!");
    }, 2000);
  });
}

fetchData().then(data => {
  console.log(data); // Outputs: Data fetched successfully!
});

Hàm FetchData trả về một lời hứa. Việc hoàn thành hoặc thất bại các tham số ‘giải quyết’ và ‘từ chối’ của hoạt động không đồng bộ.

Thao tác DOM

Thao tác Mô hình đối tượng tài liệu (DOM) giúp dễ dàng thao tác cấu trúc của tài liệu HTML dựa trên đầu vào của người dùng.

Lấy mã này làm ví dụ:

var heading = document.getElementById('myHeading');

    document.getElementById('changeTextButton').addEventListener('click', function() {
      heading.textContent="Text changed!";
    });

    document.getElementById('highlightButton').addEventListener('click', function() {
      heading.classList.add('highlight');
    });

Chúng tôi có trình xử lý sự kiện lắng nghe các thay đổi dựa trên đầu ra của người dùng. Sau khi nhấp vào nút, màu của tiêu đề sẽ thay đổi.

Gõ động

Các loại biến trong JavaScript được xác định khi chạy. Tính năng này giúp các nhà phát triển dễ dàng viết mã nhanh chóng vì họ không phải chỉ định loại biến.

Hãy xem xét mã này làm ví dụ:

let variable1 = 42; // variable1 is of type number
console.log(variable1); // Outputs: 42

variable1 = "Welcome to techpoe.com!"; // Now variable1 is of type string
console.log(variable1); // Outputs: Welcome to techpoe.com!

Như bạn có thể thấy, chúng tôi đã phân bổ biến1 giá trị 42 trong ví dụ đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể phân bổ một giá trị khác cho nó “Chào mừng đến với techpoe.com!” trong ví dụ 2.

  21 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn OOP và câu trả lời cần biết hôm nay

Khả năng mở rộng

Bạn có thể mở rộng khả năng sử dụng của JavaScript bằng nhiều thư viện và khung công tác của bên thứ ba. Angular là một ví dụ về khung JavaScript, trong khi React là thư viện JavaScript.

Phản ứng là gì?

Phản ứng là một thư viện JavaScript phổ biến để xây dựng giao diện người dùng trên thiết bị di động và web. Thư viện này được Meta (trước đây là Facebook) phát triển để sử dụng nội bộ nhưng sau đó được phát hành dưới dạng thư viện nguồn mở. React được thiết kế để giảm thiểu các lỗi mà nhà phát triển gặp phải khi xây dựng giao diện người dùng. Thư viện này cho phép bạn xây dựng các thành phần có thể tái sử dụng, là những đoạn mã nhỏ.

React được biết đến với cú pháp JSX, kết hợp HTML và JavaScript. Cú pháp này cho phép các nhà phát triển viết HTML và JavaScript trong một tệp duy nhất. Bạn cũng có thể sử dụng React với các framework front-end như Bootstrap để tạo kiểu cho ứng dụng của mình.

Tính năng phản ứng

React là một trong những framework và công nghệ web nổi tiếng nhất dựa trên Khảo sát Stackoverflow 2023.

Nguồn hình ảnh: stackoverflow.co

Đây là một số tính năng giải thích sự phổ biến của nó:

Dựa trên thành phần

React áp dụng kiến ​​trúc mô-đun giúp việc xây dựng các đoạn mã nhỏ và có thể tái sử dụng trở nên dễ dàng. Do đó, bạn có thể thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các thành phần đó mà không cần viết lại toàn bộ mã.

Thư viện này có thư mục ‘src’, nơi đặt tất cả các thành phần. Đây là cấu trúc thư mục của ứng dụng React.

khai báo

Thư viện này cho phép các nhà phát triển mô tả trạng thái của ứng dụng và giao diện người dùng. React sau đó xử lý các bản cập nhật cơ bản dựa trên những gì nhà phát triển mô tả. Về cơ bản, nhà phát triển mô tả kết quả mong muốn và React xác định cách thực hiện.

Hãy xem ví dụ này:

const numbers = [1, 2, 3, 4];

const DoubledNumbersList = () => {
 return (
  <ul>
   {numbers.map(number => (
    <li key={number}>{number * 2}</li>
   ))}
  </ul>
 );
};

// Render the component
ReactDOM.render(<DoubledNumbersList />, document.getElementById('root'));

Chúng tôi có mảng ‘số’ và thành phần ‘DoubledNumbersList’. Chúng tôi tuyên bố rằng mỗi số sẽ được nhân đôi và hiển thị dưới dạng danh sách. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã mô tả giao diện người dùng sẽ trông như thế nào.

Liên kết dữ liệu một chiều

React sử dụng luồng dữ liệu một chiều. Tính năng này mô tả cách dữ liệu truyền từ thành phần cha mẹ đến thành phần con. Nếu có sự thay đổi đối với thành phần cha, các thành phần con sẽ tự động phản ánh những thay đổi đó.

Tuy nhiên, những thay đổi trong thành phần con sẽ không ảnh hưởng đến thành phần cha. Tính năng liên kết dữ liệu một chiều này giúp bạn dễ dàng quản lý trạng thái ứng dụng một cách dễ dự đoán hơn.

import React, { useState } from 'react';

// Child Component
const ChildComponent = ({ data }) => {
 return (
  <div>
   <p>Data received from parent: {data}</p>
  </div>
 );
};

// Parent Component
const ParentComponent = () => {
 const [parentData, setParentData] = useState('Initial Data');

 const handleDataChange = () => {
  // Modifying the state in the parent component
  setParentData('Updated Data');
 };

 return (
  <div>
   <button onClick={handleDataChange}>Change Data</button>
   {/* Passing data down to the child component as a prop */}
   <ChildComponent data={parentData} />
  </div>
 );
};

// App Component
const App = () => {
 return (
  <div>
   <h1>React One-Way Data Binding Example</h1>
   {/* Rendering the parent component */}
   <ParentComponent />
  </div>
 );
};

export default App;

ParentComponent sử dụng useState để quản lý trạng thái của ParentData. Hàm handDataChange sửa đổi trạng thái của nó.

  20 trình tạo tên miền tốt nhất

Chúng tôi có một thành phần chức năng, ChildComponent, hiển thị dữ liệu được truyền cho nó dưới dạng đạo cụ.

DOM ảo

React tạo một DOM ảo mỗi khi trạng thái của thành phần React thay đổi. Thư viện này sau đó so sánh các thay đổi trong DOM ảo và DOM thực tế và chỉ cập nhật những phần cần thiết.

Hãy nhìn vào mã này:

import React, { useState } from 'react';

const App = () => {
 // State to keep track of a counter
 const [counter, setCounter] = useState(0);

 // Event handler to update the counter
 const incrementCounter = () => {
  setCounter(counter + 1);
 };

 return (
  <div>
   <h1>Counter: {counter}</h1>
   <button onClick={incrementCounter}>Increment</button>
  </div>
 );
};

export default App;

Chúng tôi đã khai báo một biến có nút tăng dần mỗi khi người dùng nhấp vào nút. React không thay đổi toàn bộ DOM nơi người dùng nhấp vào nút. Tuy nhiên, Nó chỉ kiểm tra các thay đổi, so sánh chúng với DOM thực tế và sau đó cập nhật nó.

Phản ứng so với JavaScript

FeatureReactJavaScriptUsage/typeJavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong phát triển web. Nó chủ yếu được sử dụng trong phát triển front-end. Tuy nhiên, gần đây nó đã được áp dụng trong lập trình phía máy chủ với các công nghệ như Node.js.Vanilla JavaScript dễ học hơn React. Là một nhà phát triển, bạn cần biết cách HTML và CSS hoạt động để sử dụng JavaScript hiệu quả. Đường cong học tậpReact có một lộ trình học tập khó khăn vì nó giới thiệu cú pháp JSX và kiến ​​trúc dựa trên thành phần. Kiến thức về cách hoạt động của JavaScript cũng cần thiết để nhanh chóng tìm hiểu các khái niệm React.JavaScript được ra mắt vào năm 1995. Ngôn ngữ lập trình này đã trở nên phổ biến và là ngôn ngữ lập trình được ưa thích nhất trong những năm qua. PopularityReact được phát hành vào năm 2013. Mặc dù thư viện này rất phổ biến nhưng nó có thể Không thể so sánh với JavaScript, vốn có hàng trăm thư viện và khung công tác. JavaScript được ra mắt vào năm 1995. Ngôn ngữ lập trình này đã trở nên phổ biến và là ngôn ngữ lập trình được ưa thích nhất trong nhiều năm qua.MaintenanceReact cho phép người dùng xây dựng các thành phần có thể cắm và tái sử dụng. Việc duy trì các thành phần như vậy thật dễ dàng vì bạn không phải viết lại toàn bộ mã nếu muốn thêm các tính năng mới hoặc cập nhật các tính năng hiện có. Các ứng dụng lớn có thể tốn kém để duy trì. Việc có nhiều JavaScript trong cùng một tệp cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng đọc codeUI/UX của bạn. React sử dụng DOM ảo để giúp dễ dàng xây dựng và quản lý các giao diện người dùng phức tạp. Thư viện này cho phép người dùng sắp xếp mã thành các bit nhỏ, điều này khiến cho việc cập nhật DOM fastPlain JavaScript yêu cầu nhiều sự can thiệp thủ công để đạt được mức hiệu suất mong muốn. SecurityReact được xây dựng có tính đến khả năng tương tác. Tính năng này làm cho nó dễ bị tấn công. Tuy nhiên, bạn có thể tăng cường bảo mật cho ứng dụng React bằng ứng dụng của bên thứ ba.JavaScript có nhiều tính năng bảo mật tích hợp khác nhau. API ngôn ngữ lập trình này không cung cấp mã thông báo bảo mật tạm thời, giúp nó an toàn hơnEcosystemReact có một bộ sưu tập lớn các thư viện và khung của bên thứ ba. Tuy nhiên, hệ sinh thái của nó nhỏ hơn so với JavaScriptJavaScript có hàng nghìn thư viện như React và các framework như Vue và Angular. Một số thư viện và khung có thể được sử dụng trong các hệ sinh thái khác nhau

  Nhận kết quả tốt hơn với các chiến lược làm sạch dữ liệu phù hợp [+5 Tools]

Hạn chế của phản ứng

Mặc dù có nhiều tính năng và ưu điểm nhưng nó vẫn còn thiếu sót ở một số lĩnh vực. Một số hạn chế là:

 • Không hỗ trợ các trình duyệt cũ hơn: React được thiết kế để hoạt động với các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari và Microsoft Edge. Bạn có thể gặp sự cố khi chạy React nếu làm việc với trình duyệt cũ hơn.
 • Hướng tới front-end: React được thiết kế để giúp các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó với các framework Node.js như ExpressJS nếu bạn muốn có một ứng dụng full-stack.
 • Đường cong học tập dốc: Học React có thể khó nếu bạn mới làm quen với lập trình.

Hạn chế của JavaScript

JavaScript rất mạnh mẽ. Dựa theo nhân viên thống kêhơn 63% số người được hỏi sử dụng JavaScript.

Tuy nhiên, ngôn ngữ lập trình này có những nhược điểm sau:

 • Tốn thời gian: Nhà phát triển phải viết mã từ đầu khi sử dụng JavaScript thuần/vanilla trong ứng dụng của bạn.
 • Không phù hợp với các ứng dụng lớn: Việc duy trì các ứng dụng JavaScript lớn có thể là một thách thức.
 • Đơn luồng: JavaScript xử lý một thao tác tại một thời điểm. Tính năng này có thể hạn chế đối với các tác vụ sử dụng nhiều CPU.

React vs JavaScript: Bạn nên chọn cái nào?

Tất cả những gì tôi có thể nói là React và JavaScript không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. React chỉ là một phần trong nhiều thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng.

Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn có thể chọn giữa JavaScript và React để xây dựng ứng dụng của mình. Mặt khác, có những trường hợp React sẽ phù hợp hơn JavaScript và ngược lại. Từ phân tích của tôi, bạn có thể sử dụng khi:

Khi nào nên chọn React thay vì JavaScript

 • Muốn xây dựng ứng dụng nhanh chóng: React cung cấp mã soạn sẵn giúp việc tạo ứng dụng trở nên dễ dàng. Bạn cũng có thể sử dụng nó với nhiều khung và thư viện khác nhau để dễ dàng thực hiện công việc của mình.
 • Xây dựng các ứng dụng lớn: Kiến trúc mô-đun của React giúp việc xây dựng và duy trì các ứng dụng lớn trở nên dễ dàng. Bạn có thể cập nhật, xóa hoặc thêm các thành phần mới để mở rộng ứng dụng của mình mà không cần thay đổi mã nguồn.
 • Xây dựng ứng dụng có nội dung động: Bạn có thể sử dụng React với các thư viện của bên thứ ba như Chuyển đổi lại để quản lý trạng thái ứng dụng của bạn. Thư viện này cũng tạo một DOM ảo chỉ cập nhật những phần cần thiết khi người dùng cập nhật ứng dụng.

Khi nào nên chọn JavaScript thay vì React

 • Ứng dụng nhỏ: JavaScript phù hợp với các ứng dụng nhỏ không cần nhiều tương tác của người dùng.
 • Khi bạn muốn tìm hiểu cách hoạt động của JavaScript: Vanilla JavaScript cho phép bạn thiết lập hầu hết mọi thứ từ đầu. Do đó, bạn có thể sử dụng JavaScript đơn giản khi muốn hiểu sâu hơn về JavaScript.

Phần kết luận

Chúng tôi hy vọng bây giờ bạn đã hiểu sự khác biệt giữa React và JavaScript, các tính năng của chúng và thời điểm sử dụng từng loại. Theo phân tích của chúng tôi, JavaScript sẽ hoàn toàn phù hợp cho một dự án nhỏ khi bạn muốn tìm hiểu cách JavaScript hoạt động một cách sâu sắc.

Mặt khác, bạn có thể sử dụng React khi bạn có một dự án lớn và muốn tập trung vào giao diện người dùng. Cả React và JavaScript đều cho phép bạn sử dụng các khung và thư viện JavaScript khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công nghệ cạnh tranh trực tiếp với React, hãy xem bài viết của chúng tôi về React vs Angular.

x