Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) được giải thích trong 5 phút hoặc ít hơn

Spread the love

Các tác nhân đe dọa không ngừng nhắm mục tiêu vào các công ty để đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Vì vậy, bạn cần tăng cường bảo mật thông tin hơn bao giờ hết.

Với hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS), bạn có thể bảo vệ dữ liệu có giá trị của mình một cách hiệu quả và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trong bất kỳ sự cố bảo mật nào.

Hơn nữa, ISMS cũng có thể giúp bạn tuân thủ quy định và tránh các hậu quả pháp lý.

Hướng dẫn chi tiết này sẽ giải nén mọi thứ bạn cần biết về ISMS và cách triển khai nó.

Hãy đi sâu vào.

ISMS là gì?

Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) thiết lập các chính sách và thủ tục để hướng dẫn, giám sát và cải thiện bảo mật thông tin trong công ty của bạn.

ISMS cũng đề cập đến cách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của tổ chức khỏi bị đánh cắp hoặc phá hủy và trình bày chi tiết tất cả các quy trình giảm thiểu cần thiết để đáp ứng các mục tiêu bảo mật thông tin.

Mục tiêu chính của việc triển khai ISMS là xác định và giải quyết các rủi ro bảo mật xung quanh tài sản thông tin trong công ty của bạn.

ISMS thường xử lý các khía cạnh hành vi của nhân viên và nhà cung cấp trong khi xử lý dữ liệu tổ chức, công cụ bảo mật và kế hoạch đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố bảo mật nào.

Mặc dù hầu hết các tổ chức triển khai ISMS một cách toàn diện để giảm thiểu rủi ro bảo mật thông tin, nhưng bạn cũng có thể triển khai ISMS để quản lý một cách có hệ thống bất kỳ loại dữ liệu cụ thể nào, chẳng hạn như dữ liệu khách hàng.

ISMS hoạt động như thế nào?

ISMS cung cấp cho nhân viên, nhà cung cấp và các bên liên quan khác của bạn một khung có cấu trúc để quản lý và bảo vệ thông tin nhạy cảm trong công ty.

Vì ISMS bao gồm các chính sách và hướng dẫn bảo mật về cách quản lý an toàn các quy trình và hoạt động liên quan đến bảo mật thông tin nên việc triển khai ISMS có thể giúp tránh các sự cố bảo mật như vi phạm dữ liệu.

Ngoài ra, ISMS thiết lập các chính sách về vai trò và trách nhiệm đối với các cá nhân chịu trách nhiệm quản lý bảo mật thông tin một cách có hệ thống trong công ty của bạn. ISMS vạch ra các quy trình để các thành viên trong nhóm bảo mật của bạn xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Việc triển khai ISMS sẽ giúp bạn giám sát hiệu quả của các biện pháp bảo mật thông tin của mình.

Tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi để tạo ISMS là ISO/IEC 27001. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế đã cùng phát triển tiêu chuẩn này.

ISO 27001 xác định các yêu cầu bảo mật mà ISMS phải đáp ứng. Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 có thể hướng dẫn công ty của bạn tạo, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến ISMS.

Có chứng nhận ISO/IEC 27001 có nghĩa là công ty của bạn cam kết quản lý thông tin nhạy cảm một cách an toàn.

Tại sao công ty của bạn cần ISMS

Sau đây là những lợi ích chính của việc sử dụng ISMS hiệu quả trong công ty của bạn.

  Làm cách nào để nhận Minecoins trong Minecraft?

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn

ISMS sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản thông tin, bất kể loại của chúng. Điều này có nghĩa là thông tin trên giấy, dữ liệu được lưu kỹ thuật số trên ổ cứng và thông tin được lưu trên đám mây sẽ chỉ có sẵn cho những người được ủy quyền.

Hơn nữa, ISMS sẽ giảm mất dữ liệu hoặc trộm cắp.

Giúp đáp ứng tuân thủ quy định

Một số ngành bị ràng buộc bởi luật pháp để bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Ví dụ, ngành y tế và tài chính.

Việc triển khai ISMS giúp công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quy định và hợp đồng.

Cung cấp kinh doanh liên tục

Việc triển khai ISMS giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng nhắm vào các hệ thống thông tin để đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Kết quả là, tổ chức của bạn giảm thiểu sự cố bảo mật xảy ra. Điều này có nghĩa là ít gián đoạn hơn và ít thời gian chết hơn.

ISMS cũng đưa ra các hướng dẫn để điều hướng thông qua các sự cố bảo mật như vi phạm dữ liệu theo cách giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Giảm chi phí vận hành

Khi triển khai ISMS trong công ty của mình, bạn tiến hành đánh giá rủi ro chuyên sâu đối với tất cả các tài sản thông tin. Do đó, bạn có thể xác định tài sản có rủi ro cao và tài sản có rủi ro thấp. Điều này giúp bạn chi tiêu ngân sách bảo mật một cách có chiến lược để mua các công cụ bảo mật phù hợp và tránh chi tiêu bừa bãi.

Vi phạm dữ liệu tiêu tốn số tiền rất lớn. Vì một ISMS giảm thiểu các sự cố bảo mật và giảm thời gian ngừng hoạt động nên nó có thể giảm chi phí vận hành trong công ty của bạn.

Nâng cao văn hóa an ninh mạng

ISMS đưa ra một khuôn khổ và cách tiếp cận có hệ thống để quản lý rủi ro bảo mật liên quan đến tài sản thông tin. Nó giúp nhân viên, nhà cung cấp và các bên liên quan khác của bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn. Kết quả là, họ hiểu những rủi ro liên quan đến tài sản thông tin và tuân theo các biện pháp bảo mật tốt nhất để bảo vệ những tài sản đó.

Cải thiện tình hình an ninh tổng thể

Khi triển khai ISMS, bạn sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập và bảo mật khác nhau để bảo vệ dữ liệu thông tin của mình. Bạn cũng tạo một chính sách bảo mật mạnh mẽ để đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro. Tất cả điều này cải thiện tình hình bảo mật tổng thể của công ty bạn.

Cách triển khai ISMS

Các bước sau đây có thể giúp bạn triển khai ISMS trong công ty của mình để chống lại các mối đe dọa.

#1. Đặt mục tiêu

Đặt mục tiêu là rất quan trọng cho sự thành công của ISMS mà bạn triển khai trong công ty của mình. Điều này là do các mục tiêu cung cấp cho bạn định hướng và mục đích rõ ràng để triển khai ISMS, đồng thời giúp bạn ưu tiên các nguồn lực và nỗ lực.

Vì vậy, hãy đặt mục tiêu rõ ràng để triển khai ISMS. Xác định tài sản nào bạn muốn bảo vệ và lý do bạn muốn bảo vệ chúng. Hãy nghĩ về nhân viên, nhà cung cấp và các bên liên quan khác, những người quản lý dữ liệu nhạy cảm của bạn khi đặt mục tiêu.

#2. Tiến hành đánh giá rủi ro

Bước tiếp theo là tiến hành đánh giá rủi ro, bao gồm đánh giá tài sản xử lý thông tin và tiến hành phân tích rủi ro.

Việc xác định đúng tài sản là rất quan trọng cho sự thành công của ISMS mà bạn đang dự định triển khai trong công ty của mình.

Tạo danh sách các tài sản quan trọng trong kinh doanh mà bạn muốn bảo vệ. Danh sách tài sản của bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở phần cứng, phần mềm, điện thoại thông minh, cơ sở dữ liệu thông tin và vị trí thực tế. Sau đó, xem xét các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật bằng cách phân tích các yếu tố rủi ro gắn liền với nội dung bạn đã chọn.

Ngoài ra, hãy phân tích các yếu tố rủi ro bằng cách đánh giá các yêu cầu pháp lý hoặc nguyên tắc tuân thủ.

Sau khi bạn có một bức tranh rõ ràng về các yếu tố rủi ro liên quan đến tài sản thông tin mà bạn muốn bảo vệ, hãy cân nhắc tác động của các yếu tố rủi ro đã xác định này để xác định bạn phải làm gì với những rủi ro đó.

Dựa trên tác động của rủi ro, bạn có thể chọn:

Giảm thiểu rủi ro

Bạn có thể thực hiện kiểm soát bảo mật để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ: cài đặt phần mềm bảo mật trực tuyến là một cách để giảm rủi ro bảo mật thông tin.

  TV Mini-LED là gì, và tại sao bạn muốn có một chiếc?

Chuyển rủi ro

Bạn có thể mua bảo hiểm an ninh mạng hoặc hợp tác với bên thứ ba để chống lại rủi ro.

Chấp nhận rủi ro

Bạn có thể chọn không làm gì nếu chi phí kiểm soát an ninh để giảm thiểu những rủi ro đó lớn hơn giá trị thiệt hại.

Tránh rủi ro

Bạn có thể quyết định bỏ qua những rủi ro mặc dù những rủi ro đó có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho doanh nghiệp của bạn.

Tất nhiên, bạn không nên trốn tránh rủi ro mà hãy nghĩ đến việc giảm thiểu và chuyển giao rủi ro.

#3. Có công cụ và nguồn lực để quản lý rủi ro

Bạn đã tạo một danh sách các yếu tố rủi ro phải được giảm thiểu. Đã đến lúc chuẩn bị cho việc quản lý rủi ro và lập kế hoạch quản lý ứng phó sự cố.

Một ISMS mạnh mẽ xác định các yếu tố rủi ro và cung cấp các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro.

Dựa trên rủi ro của tài sản tổ chức, hãy triển khai các công cụ và tài nguyên giúp bạn giảm thiểu rủi ro hoàn toàn. Điều này có thể bao gồm tạo chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, phát triển kiểm soát truy cập, có chính sách quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và đầu tư vào các chương trình phần mềm bảo mật.

Bạn cũng nên chuẩn bị các hướng dẫn về an ninh nguồn nhân lực, an ninh vật chất và môi trường để tăng cường bảo mật thông tin một cách toàn diện.

#4. Đào tạo nhân viên của bạn

Bạn có thể triển khai các công cụ an ninh mạng mới nhất để bảo vệ tài sản thông tin của mình. Nhưng bạn không thể có bảo mật tối ưu trừ khi nhân viên của bạn biết bối cảnh mối đe dọa đang phát triển và cách bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi bị xâm phạm.

Do đó, bạn nên tiến hành đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật thường xuyên trong công ty của mình để đảm bảo nhân viên của bạn biết các lỗ hổng dữ liệu phổ biến liên quan đến tài sản thông tin cũng như cách ngăn chặn và giảm thiểu các mối đe dọa.

Để tối đa hóa thành công của ISMS, nhân viên của bạn nên hiểu tại sao ISMS lại quan trọng đối với công ty và họ nên làm gì để giúp công ty đạt được các mục tiêu của ISMS. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với ISMS của mình vào bất kỳ lúc nào, hãy thông báo cho nhân viên của bạn về điều đó.

#5. Hoàn thành kiểm tra chứng nhận

Nếu bạn muốn cho người tiêu dùng, nhà đầu tư hoặc các bên quan tâm khác thấy rằng bạn đã triển khai ISMS, bạn sẽ cần có chứng chỉ tuân thủ do một cơ quan độc lập cấp.

Ví dụ: bạn có thể quyết định được chứng nhận ISO 27001. Để làm như vậy, bạn sẽ phải chọn một tổ chức chứng nhận được công nhận để đánh giá bên ngoài. Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các thông lệ, chính sách và thủ tục của bạn để đánh giá xem ISMS mà bạn đã triển khai có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001 hay không.

Sau khi cơ quan chứng nhận hài lòng với cách bạn quản lý bảo mật thông tin, bạn sẽ nhận được chứng nhận ISO/IEC 27001.

Chứng chỉ thường có giá trị trong tối đa 3 năm, miễn là bạn tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ như một quy trình cải tiến liên tục.

#6. Lập kế hoạch cải tiến liên tục

Không cần phải nói rằng một ISMS thành công đòi hỏi phải cải tiến liên tục. Vì vậy, bạn nên theo dõi, kiểm tra và kiểm toán các biện pháp bảo mật thông tin của mình để đánh giá hiệu quả của chúng.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ thiếu sót nào hoặc xác định một yếu tố rủi ro mới, hãy thực hiện các thay đổi cần thiết để giải quyết vấn đề.

Thực tiễn tốt nhất của ISMS

Sau đây là những thực tiễn tốt nhất để tối đa hóa sự thành công của hệ thống quản lý bảo mật thông tin của bạn.

Giám sát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu

Để ISMS của bạn thành công, bạn phải giám sát việc truy cập dữ liệu trong công ty của mình.

Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra những điều sau đây:

  • Ai đang truy cập dữ liệu của bạn?
  • Dữ liệu đang được truy cập ở đâu?
  • Khi nào dữ liệu được truy cập?
  • Thiết bị nào đang được sử dụng để truy cập dữ liệu?

Ngoài ra, bạn cũng nên triển khai một khung được quản lý tập trung để theo dõi thông tin đăng nhập và xác thực. Điều này sẽ giúp bạn biết rằng chỉ những người được ủy quyền mới được truy cập dữ liệu nhạy cảm.

  Top 18 ứng dụng gọi WiFi miễn phí tốt nhất cho iPhone

Tăng cường bảo mật cho tất cả các thiết bị

Các tác nhân đe dọa khai thác lỗ hổng trong hệ thống thông tin để đánh cắp dữ liệu. Vì vậy, bạn nên tăng cường bảo mật cho tất cả các thiết bị xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Đảm bảo rằng tất cả các chương trình phần mềm và hệ điều hành được đặt thành tự động cập nhật.

Thực thi mã hóa dữ liệu mạnh

Mã hóa là điều bắt buộc để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn, vì nó sẽ ngăn chặn các tác nhân đe dọa đọc dữ liệu của bạn trong trường hợp có bất kỳ vi phạm dữ liệu nào. Vì vậy, hãy đặt quy tắc mã hóa tất cả dữ liệu nhạy cảm, cho dù dữ liệu đó được lưu trên ổ cứng hay đám mây.

Sao lưu dữ liệu nhạy cảm

Hệ thống bảo mật bị lỗi, vi phạm dữ liệu xảy ra và tin tặc mã hóa dữ liệu để lấy tiền chuộc. Vì vậy, bạn nên sao lưu tất cả dữ liệu nhạy cảm của mình. Tốt nhất, bạn nên sao lưu dữ liệu của mình cả về mặt kỹ thuật số và vật lý. Và đảm bảo rằng bạn đã mã hóa tất cả dữ liệu đã sao lưu của mình.

Bạn có thể khám phá các giải pháp sao lưu dữ liệu này cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thường xuyên kiểm tra các biện pháp an ninh nội bộ

Đánh giá bên ngoài là một phần của quy trình chứng nhận. Nhưng bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra nội bộ các biện pháp bảo mật thông tin của mình để xác định và khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Những thiếu sót của một ISMS

ISMS không phải là hoàn hảo. Dưới đây là những thiếu sót nghiêm trọng của ISMS.

lỗi của con người

Lỗi của con người là không thể tránh khỏi. Bạn có thể sở hữu các công cụ bảo mật tinh vi. Tuy nhiên, một cuộc tấn công lừa đảo đơn giản có khả năng đánh lừa nhân viên của bạn, khiến họ vô tình tiết lộ thông tin xác thực đăng nhập cho các tài sản thông tin quan trọng.

Thường xuyên đào tạo nhân viên của bạn về các phương pháp hay nhất về an ninh mạng có thể giảm thiểu lỗi do con người trong công ty của bạn một cách hiệu quả.

Bối cảnh các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng

Các mối đe dọa mới liên tục xuất hiện. Vì vậy, ISMS của bạn có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp cho bạn khả năng bảo mật thông tin đầy đủ trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Thường xuyên kiểm tra nội bộ ISMS của bạn có thể giúp bạn xác định các lỗ hổng bảo mật trong ISMS của mình.

Giới hạn tài nguyên

Không cần phải nói, bạn cần các nguồn lực đáng kể để triển khai ISMS toàn diện. Các công ty nhỏ với ngân sách hạn chế có thể gặp khó khăn trong việc triển khai đủ nguồn lực, dẫn đến việc triển khai ISMS không đầy đủ.

Công nghệ mới nổi

Các công ty đang nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới như AI hoặc Internet vạn vật (IoT). Và việc tích hợp các công nghệ này trong khung ISMS hiện có của bạn có thể gây khó khăn.

Rủi ro của bên thứ ba

Công ty của bạn có thể dựa vào các nhà cung cấp, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba cho các khía cạnh hoạt động khác nhau của công ty. Các thực thể bên ngoài này có thể có lỗ hổng bảo mật hoặc các biện pháp bảo mật không đầy đủ. ISMS của bạn có thể không giải quyết toàn diện các rủi ro bảo mật thông tin do các bên thứ ba này gây ra.

Vì vậy, hãy triển khai phần mềm quản lý rủi ro của bên thứ ba để giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật từ bên thứ ba.

Tài nguyên học tập

Việc triển khai ISMS và chuẩn bị cho đánh giá bên ngoài có thể là quá sức. Bạn có thể làm cho hành trình của mình dễ dàng hơn bằng cách xem qua các tài nguyên quý giá sau:

#1. ISO 27001:2013 – Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

Khóa học Udemy này sẽ giúp bạn hiểu tổng quan về ISO 27001, các loại kiểm soát khác nhau, các cuộc tấn công mạng phổ biến, v.v. Thời lượng khóa học là 8 giờ.

#2. ISO/IEC 27001:2022. Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

Nếu bạn là người hoàn toàn mới bắt đầu, thì khóa học Udemy này là lý tưởng. Khóa học bao gồm tổng quan về ISMS, thông tin về khuôn khổ ISO/IEC 27001 để quản lý bảo mật thông tin, kiến ​​thức về các biện pháp kiểm soát bảo mật khác nhau, v.v.

#3. Quản lý an ninh thông tin

Cuốn sách này cung cấp tất cả thông tin cần thiết mà bạn cần biết để triển khai ISMS trong công ty của mình. Management of Information Security có các chương về chính sách bảo mật thông tin, quản lý rủi ro, mô hình quản lý bảo mật, thực hành quản lý bảo mật, v.v.

#4. Sổ tay ISO 27001

Như tên cho thấy, Sổ tay ISO 27001 có thể hoạt động như một sổ tay để triển khai ISMS trong công ty của bạn. Nó bao gồm các chủ đề chính, chẳng hạn như tiêu chuẩn ISO/IEC 27001, bảo mật thông tin, đánh giá và quản lý rủi ro, v.v.

Những tài nguyên hữu ích này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để triển khai ISMS một cách hiệu quả trong công ty của bạn.

Triển khai ISMS để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn

Các tác nhân đe dọa đang nhắm mục tiêu không mệt mỏi vào các công ty để đánh cắp dữ liệu. Ngay cả một sự cố vi phạm dữ liệu nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thương hiệu của bạn.

Do đó, bạn nên tăng cường bảo mật thông tin trong công ty của mình bằng cách triển khai ISMS.

Hơn nữa, ISMS tạo dựng niềm tin và tăng giá trị thương hiệu vì người tiêu dùng, cổ đông và các bên quan tâm khác sẽ nghĩ rằng bạn tuân theo các phương pháp hay nhất để bảo vệ dữ liệu của họ.

x