Kiểm tra bảo mật trang web là gì? Làm thế nào bạn có thể kết hợp nó vào trang web của bạn?

Spread the love

An ninh đứng vững trên ba trụ cột: Bảo mật, Tính toàn vẹn và Tính sẵn sàng, thường được gọi là bộ ba CIA. Nhưng Internet đi kèm với những mối đe dọa có thể gây nguy hiểm cho những trụ cột quan trọng này.

Tuy nhiên, bằng cách chuyển sang kiểm tra bảo mật trang web, bạn có thể phát hiện ra các lỗ hổng ẩn, có khả năng giúp bạn tránh khỏi những sự cố tốn kém.

Kiểm tra bảo mật trang web là gì?

Kiểm tra bảo mật trang web là quá trình xác định mức độ bảo mật của trang web bằng cách kiểm tra và phân tích nó. Nó liên quan đến việc xác định và ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật, sai sót và sơ hở trong hệ thống của bạn. Quá trình này giúp ngăn ngừa lây nhiễm phần mềm độc hại và vi phạm dữ liệu.

Việc thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ sẽ đảm bảo nguyên trạng bảo mật hiện tại của trang web của bạn, tạo cơ sở cho các kế hoạch bảo mật trong tương lai—phản hồi sự cố, tính liên tục trong kinh doanh và kế hoạch khắc phục thảm họa. Cách tiếp cận chủ động này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành. Nó cũng xây dựng niềm tin của khách hàng và củng cố danh tiếng của công ty bạn.

Tuy nhiên, đó là một quy trình rộng rãi, bao gồm nhiều quy trình kiểm tra khác như quy tắc chất lượng mật khẩu, kiểm tra chèn SQL, cookie phiên, kiểm tra tấn công vũ phu và quy trình ủy quyền người dùng.

Các loại kiểm tra bảo mật trang web

Có nhiều loại kiểm tra bảo mật trang web khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào ba loại quan trọng: quét lỗ hổng, kiểm tra thâm nhập cũng như xem xét và phân tích mã.

1. Quét lỗ hổng

Nếu công ty của bạn lưu trữ, xử lý hoặc truyền dữ liệu tài chính dưới dạng điện tử thì tiêu chuẩn ngành, Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS), yêu cầu chạy quét lỗ hổng bên trong và bên ngoài.

  Giữa hành trình so với khuếch tán ổn định so với Bing Image Creator

Hệ thống cấp cao, tự động này xác định các lỗ hổng mạng, ứng dụng và bảo mật. Các tác nhân đe dọa cũng lợi dụng thử nghiệm này để phát hiện các điểm xâm nhập. Bạn có thể tìm thấy những lỗ hổng này trong mạng, phần cứng, phần mềm và hệ thống của mình.

Quét bên ngoài, tức là được thực hiện bên ngoài mạng của bạn, sẽ phát hiện các sự cố trong cấu trúc mạng, trong khi quét lỗ hổng bên trong (được thực hiện trong mạng của bạn) sẽ phát hiện điểm yếu của máy chủ. Quét xâm nhập khai thác lỗ hổng khi bạn tìm thấy, trong khi quét không xâm nhập xác định điểm yếu để bạn có thể khắc phục.

Bước tiếp theo sau khi phát hiện ra những điểm yếu này là đi theo “con đường khắc phục”. Bạn có thể vá các lỗ hổng này, sửa cấu hình sai và chọn mật khẩu mạnh hơn, cùng nhiều mật khẩu khác.

Bạn có nguy cơ xảy ra kết quả dương tính giả và phải kiểm tra từng điểm yếu theo cách thủ công trước lần kiểm tra tiếp theo, nhưng những lần quét này vẫn có giá trị.

2. Kiểm tra thâm nhập

Thử nghiệm này mô phỏng một cuộc tấn công mạng nhằm tìm ra điểm yếu trong hệ thống máy tính. Đó là một phương pháp mà các hacker có đạo đức sử dụng và thường toàn diện hơn việc chỉ thực hiện đánh giá lỗ hổng. Bạn cũng có thể sử dụng bài kiểm tra này để đánh giá việc tuân thủ các quy định của ngành. Có nhiều loại thử nghiệm thâm nhập khác nhau: thử nghiệm thâm nhập hộp đen, thử nghiệm thâm nhập hộp trắng và thử nghiệm thâm nhập hộp xám.

Ngoài ra, chúng có sáu giai đoạn. Nó bắt đầu bằng việc trinh sát và lập kế hoạch, nơi người thử nghiệm thu thập thông tin liên quan đến hệ thống mục tiêu từ các nguồn công cộng và tư nhân. Điều này có thể là từ kỹ thuật xã hội hoặc mạng không xâm nhập và quét lỗ hổng. Tiếp theo, bằng cách sử dụng các công cụ quét khác nhau, người kiểm tra sẽ kiểm tra hệ thống để tìm lỗ hổng và sau đó hợp lý hóa chúng để khai thác.

Ở giai đoạn thứ ba, tin tặc có đạo đức cố gắng xâm nhập vào hệ thống bằng các cuộc tấn công bảo mật ứng dụng web phổ biến. Nếu họ tạo được sự kết nối, họ sẽ duy trì nó càng lâu càng tốt.

Trong hai giai đoạn cuối, tin tặc phân tích kết quả thu được từ hoạt động này và có thể xóa dấu vết của các quy trình để ngăn chặn một cuộc tấn công hoặc khai thác mạng thực tế. Cuối cùng, tần suất của các cuộc kiểm tra này phụ thuộc vào quy mô, ngân sách và quy định của ngành của công ty bạn.

  11 công cụ bảng phân cảnh tốt nhất [With Free Templates]

3. Đánh giá mã và phân tích tĩnh

Đánh giá mã là các kỹ thuật thủ công mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra chất lượng mã của mình—mức độ tin cậy, an toàn và ổn định của mã. Tuy nhiên, việc xem xét mã tĩnh giúp bạn phát hiện các kiểu mã hóa chất lượng thấp và các lỗ hổng bảo mật mà không cần chạy mã. Điều này phát hiện các vấn đề mà các phương pháp kiểm tra khác có thể không nắm bắt được.

Nói chung, phương pháp này phát hiện các vấn đề về mã và điểm yếu bảo mật, xác định tính nhất quán trong định dạng thiết kế phần mềm của bạn, tuân thủ các quy định và yêu cầu của dự án cũng như kiểm tra chất lượng tài liệu của bạn.

Bạn tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra lỗi phần mềm cũng như rủi ro liên quan đến các cơ sở mã phức tạp (phân tích mã trước khi thêm chúng vào dự án của mình).

Cách tích hợp kiểm tra bảo mật trang web vào quy trình phát triển web của bạn

Quá trình phát triển web của bạn phải phản ánh vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), với mỗi bước sẽ tăng cường bảo mật. Đây là cách bạn có thể tích hợp bảo mật web vào quy trình của mình.

1. Xác định quy trình thử nghiệm của bạn

Trong quá trình phát triển web của mình, bạn thường triển khai bảo mật trong các giai đoạn thiết kế, phát triển, thử nghiệm, dàn dựng và triển khai sản xuất.

Sau khi xác định các giai đoạn này, bạn nên xác định mục tiêu kiểm tra bảo mật của mình. Nó phải luôn phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu và mục đích của công ty bạn đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và luật pháp của ngành.

Cuối cùng, bạn sẽ cần một kế hoạch kiểm tra, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm có liên quan. Một kế hoạch được ghi chép đầy đủ bao gồm việc ghi lại thời gian, những người liên quan, những công cụ bạn sẽ sử dụng cũng như cách bạn báo cáo và sử dụng kết quả. Nhóm của bạn nên bao gồm các nhà phát triển, chuyên gia bảo mật đã được thử nghiệm và người quản lý dự án.

2. Chọn công cụ và phương pháp tốt nhất

Việc chọn các công cụ và phương pháp phù hợp đòi hỏi phải nghiên cứu những gì phù hợp với yêu cầu và ngăn xếp công nghệ của trang web của bạn. Các công cụ này bao gồm từ thương mại đến nguồn mở.

Tự động hóa có thể cải thiện hiệu quả của bạn đồng thời tạo thêm thời gian cho việc kiểm tra thủ công và xem xét các khía cạnh phức tạp hơn. Bạn cũng nên cân nhắc việc thuê ngoài việc kiểm tra trang web của mình cho các chuyên gia bảo mật bên thứ ba để đưa ra ý kiến ​​và đánh giá khách quan. Cập nhật các công cụ kiểm tra của bạn thường xuyên để tận dụng những cải tiến bảo mật mới nhất.

  Hãy thử các Công cụ viết email lạnh bằng AI này để viết các email có khả năng chuyển đổi cao

3. Thực hiện quy trình thử nghiệm

Bước này tương đối đơn giản. Huấn luyện nhóm của bạn về các biện pháp bảo mật tốt nhất và cách sử dụng các công cụ kiểm tra một cách hiệu quả. Mỗi thành viên trong nhóm đều có trách nhiệm. Bạn nên chuyển thông tin đó qua.

Tích hợp các nhiệm vụ thử nghiệm vào quy trình phát triển và tự động hóa càng nhiều quy trình càng tốt. Phản hồi sớm giúp bạn giải quyết các vấn đề nhanh chóng khi chúng phát sinh.

4. Hợp lý hóa và đánh giá các lỗ hổng

Bước này bao gồm việc xem xét tất cả các báo cáo từ quá trình kiểm tra bảo mật của bạn và phân loại chúng dựa trên tầm quan trọng của chúng. Ưu tiên khắc phục bằng cách xử lý từng lỗ hổng theo mức độ nghiêm trọng và tác động của nó.

Tiếp theo, bạn nên kiểm tra lại trang web của mình để đảm bảo bạn đã sửa hết lỗi. Với những bài tập này, công ty của bạn có thể học cách cải thiện trong khi có dữ liệu cơ bản để cung cấp thông tin cho các quá trình ra quyết định sau này.

Các phương pháp thực hành tốt nhất hàng đầu để kiểm tra bảo mật trang web

Ngoài việc lưu ý những loại thử nghiệm nào bạn cần và cách bạn nên triển khai chúng, bạn nên xem xét các phương pháp tiêu chuẩn chung để đảm bảo bảo vệ trang web của mình. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất hàng đầu.

 • Thực hiện kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là sau khi cập nhật quan trọng cho trang web của bạn, để phát hiện bất kỳ điểm yếu mới nào và giải quyết chúng nhanh chóng.
 • Sử dụng cả công cụ tự động và phương pháp kiểm tra thủ công để đảm bảo bạn đã nắm rõ mọi cơ sở.
 • Hãy chú ý đến cơ chế xác thực và ủy quyền trang web của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép.
 • Triển khai Chính sách bảo mật nội dung (CSP) để lọc tài nguyên nào có thể tải trên trang web của bạn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công XSS.
 • Cập nhật các thành phần, thư viện và khung phần mềm của bạn thường xuyên để tránh các lỗ hổng đã biết trong phần mềm cũ.
 • Kiến thức của bạn về các mối đe dọa phổ biến trong ngành như thế nào?

  Học các cách tốt nhất để kiểm tra trang web của bạn và kết hợp các giao thức bảo mật vào quá trình phát triển của bạn là điều tuyệt vời, nhưng hiểu được các mối đe dọa phổ biến sẽ giảm thiểu rủi ro.

  Việc có nền tảng kiến ​​thức vững chắc về những cách phổ biến mà tội phạm mạng có thể khai thác phần mềm của bạn sẽ giúp bạn quyết định những cách tốt nhất để ngăn chặn chúng.

  x