Làm thế nào để thiết lập các biến môi trường hệ thống trong Windows?

Spread the love

Windows sử dụng các biến môi trường để lưu trữ thông tin có giá trị về quy trình hệ thống, sử dụng tài nguyên, đường dẫn tệp và hơn thế nữa.

Chúng ta hãy tìm hiểu cách thiết lập các biến môi trường hệ thống trong Windows.

Biến môi trường trong Windows là gì?

Các biến môi trường giúp Windows thiết lập môi trường phần mềm và hoạt động như các thùng chứa thông tin cho tất cả các ứng dụng chạy trên hệ điều hành. Hãy tưởng tượng một ứng dụng muốn biết đường dẫn đến một tệp cụ thể trên máy tính của bạn. Chương trình có thể đi qua toàn bộ hệ thống và tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy tệp. Một cách sáng tạo hơn là gọi biến môi trường PATH chứa các đường dẫn đến tất cả các tệp hệ thống.

Hơn nữa, các biến môi trường hệ thống cũng ảnh hưởng đến việc cài đặt Bộ phát triển Java, Java Runtime Environment, và các phần mềm thiết yếu khác. Cũng giống như các ví dụ trên, có rất nhiều trường hợp sử dụng trong thế giới thực nhỏ và rộng rãi của các biến môi trường mà về tổng thể làm cho Windows trở thành một phiên bản nhanh hơn của chính nó.

Các loại biến môi trường

Windows tạo và sử dụng một số biến môi trường, một số biến phụ thuộc vào người dùng và những biến khác vẫn giữ nguyên cho tất cả người dùng trên một máy. Chúng ta có thể phân loại các biến môi trường bằng cách sử dụng sự phụ thuộc của người dùng làm tham số và gọi chúng là biến môi trường hệ thống và biến môi trường người dùng.

Thông tin như vị trí của các tệp tạm thời từ một tài khoản, vị trí của hồ sơ người dùng của bạn, v.v., được lưu trữ dưới các biến người dùng. Windows cung cấp cho tài khoản người dùng đặc quyền để chỉnh sửa các biến người dùng, nhưng các tài khoản người dùng khác không thể chỉnh sửa chúng.

  Sửa lỗi Directx Liên minh huyền thoại trong Windows 10

Khác với điều này, Windows chứa các biến môi trường hệ thống được tạo bởi hệ điều hành, chương trình, trình điều khiển và hơn thế nữa. Bạn không thể tinh chỉnh các biến môi trường hệ thống, nhưng Windows cung cấp tùy chọn để tinh chỉnh các giá trị của biến môi trường người dùng.

Phương pháp thiết lập các biến môi trường hệ thống trong Windows

Bạn có thể thiết lập các biến môi trường hệ thống bằng các phương pháp khác nhau trong Windows. Mặc dù các phương thức dòng lệnh vẫn không thay đổi đối với tất cả các phiên bản Windows, nhưng các phương pháp dựa trên GUI sẽ hơi khác đối với các phiên bản Windows khác nhau. Chúng ta hãy xem xét tất cả các phương pháp này một cách chuyên sâu.

Phương pháp dựa trên GUI

Các phương pháp dựa trên GUI bao gồm sử dụng menu Bắt đầu tìm kiếm, Cửa sổ Chạy và menu Cài đặt để điều chỉnh các biến môi trường hệ thống. Hãy xem cách bạn có thể truy cập GUI từ các phiên bản Windows khác nhau.

Các bước dành cho Windows 11

Nhấp vào Menu Bắt đầu và tìm kiếm “các biến môi trường”.

Tùy chọn “Chỉnh sửa các biến môi trường hệ thống” sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nhấp vào tương tự và Windows 11 sẽ hiển thị danh sách tất cả các biến môi trường.

Các bước dành cho Windows 10

Đi tới cài đặt và nhập menu “Giới thiệu”.

Bây giờ, hãy chuyển đến “Cài đặt hệ thống nâng cao”. Hộp thoại Thuộc tính Hệ thống sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

Nhấp vào tab “Nâng cao” và chọn “Biến Môi trường”. Windows 10 bây giờ sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các biến người dùng và hệ thống được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Sử dụng Cửa sổ Chạy

Nhấn Windows + R để khám phá Cửa sổ Chạy.

Bây giờ nhập lệnh sau:

rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables

Tất cả các phương pháp này sẽ mở danh sách tất cả các biến môi trường được phân loại trong các phần riêng biệt cho các biến môi trường hệ thống và người dùng. Bạn có thể tạo các biến người dùng mới, chỉnh sửa các biến hiện có hoặc xóa chúng bằng cách sử dụng cùng một hộp thoại.

  Cách bật và tắt thẻ thông tin trong Cortana trong Windows 10

Các bước để tạo một biến môi trường mới

Nhấp vào tùy chọn “Mới” bằng cách sử dụng hộp thoại Biến Môi trường.

Bây giờ hãy nhập Tên biến và Giá trị của nó dưới các cột tương ứng và nhấn OK.

Tạo biến môi trường JAVA_HOME là một bước quan trọng để cài đặt Bộ phát triển Java. Vì vậy, hãy tạo biến JAVA_HOME và sau đó xác minh sự tồn tại của nó. Nhấp vào tùy chọn Mới và nhập “JAVA_HOME” làm tên biến. Ngoài ra, hãy nhập đường dẫn cài đặt cho JDK làm giá trị biến cho JAVA_HOME.

Biến JAVA_HOME hiện hiển thị trên danh sách tất cả các biến môi trường, với giá trị biến là đường dẫn đến JDK. Bạn có thể xác minh điều đó bằng cách đi tới cài đặt “chỉnh sửa biến hệ thống” và biến JAVA_HOME sẽ xuất hiện ngay tại đó.

Các bước chỉnh sửa biến môi trường

Nhấp vào biến môi trường bạn muốn chỉnh sửa và nhấn tùy chọn “Chỉnh sửa”.

Bây giờ nhập Tên biến và Giá trị của nó và nhấn nút OK.

Bây giờ chúng ta hãy chỉnh sửa biến JAVA_HOME mà chúng ta vừa tạo và thay đổi giá trị của nó thành một thư mục khác. Nhấp vào biến và chọn tùy chọn “Chỉnh sửa”. Bây giờ hãy nhập một giá trị biến khác thay thế giá trị trước đó và bấm OK.

Tại đây, bạn cũng có thể xác minh giá trị đã thay đổi trên danh sách biến môi trường.

Biến được cập nhật có trong danh sách biến người dùng.

Các bước để xóa các biến môi trường

Nhấp vào biến môi trường bạn muốn Xóa.

Bây giờ Nhấn tùy chọn “Xóa” và nhấn OK.

Ví dụ: hãy xóa biến JAVA_HOME mà chúng tôi đã chỉnh sửa gần đây. Chọn biến và nhấn “Xóa” và “OK” sau đó. Biến đã chọn sẽ bị xóa khỏi danh sách các biến.

Biến JAVA_HOME bị xóa khỏi danh sách.

Phương thức Dấu nhắc Lệnh

Bạn có thể sử dụng Command Prompt hoặc Windows PowerShell để thiết lập các biến môi trường. Đầu tiên chúng ta hãy xem cách sử dụng phương thức dấu nhắc lệnh.

Xem các biến môi trường

Mở dấu nhắc lệnh trong Windows.

Bây giờ nhập “set” và nhấn Enter. Bạn có thể xem toàn bộ danh sách các biến môi trường mà không cần bất kỳ phân loại nào, không giống như phương pháp dựa trên GUI.

Tạo các biến môi trường mới

Mở dấu nhắc lệnh.

  Cách ghim tệp vào menu Start trong Windows 10

Sử dụng cú pháp sau bằng lệnh setx và nhấn Enter:

setx [variable_name] “[variable_value]”

[variable_name] là viết tắt của tên biến mà bạn muốn nhập.

[variable_value] là viết tắt của giá trị cho biến mới được tạo.

Ví dụ: hãy tạo một “TEST_VARIABLE” với giá trị “XYZ” và sau đó xác minh sự tồn tại của nó bằng Command Prompt. Chúng tôi sử dụng lệnh sau:

setx [TEST_VARIABLE] “[XYZ]”

Xin chúc mừng! Bạn vừa tạo một biến người dùng mới bằng Command Prompt. Bây giờ, hãy xác minh sự tồn tại của nó. Sử dụng lệnh “set” để xem danh sách tất cả các biến.

Phương pháp Windows PowerShell

PowerShell cung cấp cho bạn sự linh hoạt hơn với các biến môi trường và cho phép bạn xem, chỉnh sửa và tạo chúng, nhưng những biến này chỉ hợp lệ cho một phiên PowerShell. Danh sách biến trở về dạng ban đầu sau khi bạn đóng phiên PowerShell.

Xem các biến hệ thống

Mở Windows PowerShell.

Bây giờ nhập lệnh sau:

Get-ChildItem Env:

Windows PowerShell sẽ hiển thị danh sách đầy đủ các biến môi trường.

Các biến môi trường sẽ không được phân loại theo biến hệ thống và biến người dùng, nhưng bạn có thể sử dụng các lệnh sau để chỉ xem các biến hệ thống bằng PowerShell:

[Environment]::GetEnvironmentVariables("Machine")

Nếu không, bạn có thể sử dụng lệnh sau để chỉ xem các biến môi trường người dùng:

[Environment]::GetEnvironmentVariables("User")

Tạo và chỉnh sửa các biến môi trường

Bạn có thể chỉnh sửa và tạo các biến môi trường mới bằng cách sử dụng biến tích hợp $ env. Sử dụng lệnh sau để tạo một biến mới bằng PowerShell:

$env:Variable_name="Variable_value"

Ở đây Variable_name là viết tắt của tên của biến môi trường mới được tạo, và biến_value là viết tắt của giá trị của nó.

Hãy tạo một biến thử nghiệm khác TEST_VARIABLE làm ví dụ và sau đó xác minh sự tồn tại của nó. Chúng tôi sử dụng lệnh sau trong PowerShell:

$env:TEST_VARIABLE = '[ABC]'

Chúng tôi cũng đã xác nhận giá trị biến cho TEST_VARIABLE bằng mã sau:

$env:TEST_VARIABLE

PowerShell hiển thị đầu ra cho biến TEST_VARIABLE dưới dạng [ABC].

Hơn nữa, bạn cũng có thể điều chỉnh giá trị cho một giá trị môi trường hiện có bằng cách sử dụng lệnh sau:

$env:Variable_name=";Variable_value2"

Điều này sẽ nối giá trị mới được đề cập vào giá trị ban đầu cho biến môi trường.

Kết luận 🧑‍💻

Tạo và điều chỉnh các biến môi trường hệ thống là rất quan trọng để định hướng các chương trình và sử dụng chức năng của chúng. Windows cung cấp cho bạn các tùy chọn dựa trên GUI và Dòng lệnh để làm điều tương tự. Các phương pháp dựa trên GUI rất đơn giản và dễ làm theo. Mặt khác, các phương thức Dòng lệnh nhanh hơn nhưng phức tạp hơn.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra Điều chỉnh các biến hệ thống MySQL để có hiệu suất cao.

x