Phát triển nhân sự (HRD) và Quản lý nhân sự (HRM): Giải thích sự khác biệt

Spread the love

Phát triển nhân sự (HRD) và quản lý nhân sự (HRM) là hai trụ cột quan trọng của một tổ chức hợp tác cùng nhau để đạt được các hoạt động nhân sự thành công.

Cạnh tranh giữa các ứng viên đang gia tăng; do đó, việc tuyển dụng ứng viên có tay nghề ngày càng khó khăn hơn.

Vì vậy, cần phải thuê người một cách thông minh và quan tâm đến họ về mọi mặt, từ quá trình giới thiệu và thanh toán cho đến duy trì một môi trường an toàn hơn để họ phát triển.

Để làm như vậy, các tổ chức tuân theo hai chương trình – Phát triển Nhân sự và Quản lý Nhân sự.

Cả hai chương trình liên quan đến các chiến lược khác nhau để quản lý lực lượng lao động. Họ cùng nhau sắp xếp các hoạt động nhân sự để đạt được mục tiêu của công ty. Ngoài ra, họ giúp lực lượng lao động phát triển các kỹ năng của họ, làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình cho công ty và nhận được phần thưởng tương tự.

Mặc dù trông có vẻ giống nhau, nhưng HRD và HRM khác nhau ở các bộ chức năng riêng trong một tổ chức.

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về HRD và HRM, chức năng của chúng và sự khác biệt của chúng.

Chúng ta đi đây!

Phát triển nguồn nhân lực là gì?

Phát triển nguồn nhân lực (HRD) là một tập hợp con của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) tập trung vào phát triển lực lượng lao động của một tổ chức. Nó nhằm mục đích nâng cao các kỹ năng, kiến ​​thức, thái độ, năng lực và hành vi của nhân viên làm việc trong một công ty.

Ngoài ra, các hoạt động HRD được thực hiện nhằm trao quyền và tăng cường năng lực của nhân viên nhằm xây dựng các thước đo hiệu suất tốt hơn trong tổ chức. Nó cung cấp các cơ hội có lợi cho sự phát triển chung của nhân viên. Các hoạt động chính bao gồm:

 • Phát triển sự nghiệp
 • Quản lý tài năng
 • Huấn luyện và cố vấn
 • Đào tạo và phát triển
 • Kế hoạch thành công
 • quản lý hiệu suất
 • Nhận dạng nhân viên thiết yếu

Từ ngày gia nhập cho đến khi thôi việc hoặc nghỉ hưu, bộ phận HRD hoạt động vì sự phát triển của nhân viên.

Quản lý nguồn nhân lực là gì?

Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là quản lý nhân viên làm việc trong một tổ chức. Nó cũng liên quan đến việc quản lý tất cả các chiến lược của tổ chức để nâng cao và tối đa hóa hiệu suất, trải nghiệm và sự gắn kết của nhân viên. Điều này có thể được thực hiện thông qua tuyển dụng, thu hút nhân tài, đào tạo, giới thiệu, tiền lương, bồi thường, khuyến khích, v.v.

Các chuyên gia HRM, như nhân sự, đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhân viên trong một tổ chức, bao gồm tuyển dụng và sa thải, tạo mô tả công việc, ấn định mức lương và duy trì kỷ luật cũng như quy tắc ứng xử.

Mục đích của HRM là đảm bảo quản lý nhân viên phù hợp, cải thiện hiệu suất và sự gắn kết của họ, đồng thời tạo ra một môi trường công ty thịnh vượng. Có nhiều nguyên tắc khác nhau của công ty áp dụng cho HRM để nhân viên có thể làm việc hiệu quả.

Hơn nữa, HRM không chỉ giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của công ty mà còn cả năng suất. Ngoài ra, nó liên quan đến việc lựa chọn đúng ứng viên cho đúng công việc. Điều này cho phép các chuyên gia HRM tận dụng tối đa lực lượng lao động của tổ chức.

HRM là một bộ phận rộng hơn bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như tuyển dụng, tuyển dụng, giới thiệu, đào tạo, phát triển kỹ năng, bảo trì, an toàn, động lực, kế hoạch phúc lợi, sức khỏe, quản lý thay đổi, v.v. Nó nhằm mục đích duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong toàn tổ chức và các cấp quản lý khác nhau.

Chức năng của HRD

#1. Lập kế hoạch nhân lực, duy trì và tuyển dụng

Các nhóm nhân sự tuân theo một cách chiến lược để thuê nhân viên để họ có thể xây dựng một lực lượng lao động có trình độ. Mối quan tâm chính của họ là lập kế hoạch phát triển nhân viên, tuyển dụng nhân tài mới và giữ chân họ lâu dài hơn. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp.

  “IRL” có nghĩa là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?

Phát triển nhân viên giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng; để khi cần dự báo và lập kế hoạch nhu cầu nhân sự, bạn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp cho vai trò đó. Phát triển các kỹ năng của nhân viên giúp bạn thu hút cũng như giữ chân họ, đặc biệt là trong thị trường lao động cạnh tranh ngày nay.

#2. Quản lý nhân tài và lập kế hoạch kế nhiệm

Kế hoạch quản lý nhân tài mang lại lợi ích cho nhân viên bằng cách tập trung vào sự phát triển của họ về kỹ năng, hành vi, v.v. Ngoài ra, nó giúp thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn giữa các nhân viên.

Một chương trình phát triển nguồn nhân lực giúp chứng minh tương lai và nâng cao năng suất của tổ chức của bạn bằng cách lập kế hoạch kế nhiệm.

#3. Chính sách và Thủ tục

HRD xác định nhu cầu phát triển các chính sách phù hợp cùng với các thủ tục để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bạn. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng một chu trình khởi động, sáng tạo, cải tiến và giám sát các sáng kiến ​​nhằm phát triển nhân viên.

HRD thu thập phản hồi và lập báo cáo dựa trên các chính sách và quy trình để đạt được các mục tiêu của bộ phận một cách dễ dàng.

#4. Quản lý hiệu suất

Hệ thống quản lý hiệu suất phụ thuộc vào sự liên kết của lực lượng lao động của bạn dựa trên các mục tiêu chiến lược của công ty. Các hệ thống quản lý này kết hợp các công nghệ và phương pháp đo lường và phát triển hiệu suất của mỗi nhân viên.

HRD liên tục theo dõi và cải thiện các kế hoạch phát triển cùng với các yếu tố quản lý hiệu suất khác.

#5. Chương trình phúc lợi và bồi thường

Lợi ích và bồi thường đề cập đến các khái niệm riêng biệt. Phúc lợi ở dạng phần thưởng không dùng tiền mặt, trong khi tiền bồi thường đề cập đến tiền lương hoặc tiền lương của nhân viên, nơi bạn nhận được tiền mặt.

HRD sử dụng cả hai để cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp thông qua việc mua sắm các nền tảng học tập khác nhau, tạo ra các chương trình đào tạo nội bộ, tài trợ cho các nhóm khác nhau, v.v.

#6. Giá trị thương hiệu

Thương hiệu cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút nhân viên. Vì vậy, HRD cho phép nhân viên của bạn xây dựng thương hiệu cho họ. Nói chung, bạn không thể tạo dựng được thương hiệu nhà tuyển dụng vững mạnh nếu không đầu tư nhiều.

Chức năng của HRM

HRM cho phép nhân viên thực hiện các bước suôn sẻ để tiến tới sản xuất. Quá trình này bắt đầu bằng việc xây dựng chính sách phù hợp cho việc làm và kết thúc bằng sự tăng trưởng kinh doanh thành công.

Vì vậy, nó được coi là tác nhân vô hình của một công ty, gắn kết mọi người lại với nhau trong một tổ chức.

#1. Thiết kế và phân tích công việc

Chức năng thiết yếu nhất của HRM là thiết kế và phân tích công việc. Nó bao gồm một số quy trình, chẳng hạn như mô tả hoạt động, trách nhiệm và nghĩa vụ của công việc.

Để tuyển dụng nhân viên dựa trên sự nghiên cứu và tính hợp lý, cần xác định được đặc điểm, tố chất của ứng viên. Điều này có thể dễ dàng đạt được bằng cách mô tả các đặc điểm tính cách và kỹ năng của những nhân viên có thành tích tốt nhất.

Phân tích công việc liên quan đến việc hiểu các yêu cầu công việc, như kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và trình độ. Vì vậy, bạn phải mô tả chi tiết các công việc hàng ngày vì điều này sẽ quyết định hướng hành động của ứng viên khi tuyển dụng.

#2. Lựa chọn và tuyển dụng nhân viên

Tuyển dụng, là chức năng chính của HRM, nhằm mục đích có được những nhân viên hiệu quả và có trình độ và giữ chân họ để đạt được các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Tất cả điều này phụ thuộc vào việc tuyển dụng đúng ứng viên từ một nhóm ứng viên.

Các chuyên gia HRM xác định và tìm kiếm ứng viên lý tưởng để phỏng vấn và lựa chọn cuối cùng. Sau đó, các ứng viên sẽ trải qua quá trình sàng lọc để lọc ra những ứng viên phù hợp. Tiếp theo, các ứng viên phải đối mặt với nhiều vòng phỏng vấn dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và kiến ​​thức cần thiết cho vị trí đó.

#3. Đào tạo và phát triển

Đào tạo nhân viên và phát triển họ trong hành trình nghề nghiệp của họ ảnh hưởng đến sự phát triển và thành công của một tổ chức.

Các chuyên gia HRM liên tục nghiên cứu hiệu suất của từng nhân viên, mức độ họ tiếp thu kiến ​​thức từ khóa đào tạo cũng như mức độ phát triển và tăng trưởng của họ phù hợp với công ty.

Điều này sẽ thúc đẩy năng suất và hiệu quả tổng thể của lực lượng lao động, dẫn đến tăng trưởng kinh doanh. HRM đóng một vai trò quan trọng trong một tổ chức trong việc chuẩn bị cho tất cả nhân viên đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn.

  Điện thoại có thể gập lại hoạt động như thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được một chiếc?

#4. Lợi ích và bồi thường

Chức năng này liên quan đến việc trả lương cho nhân viên cho công việc của họ. Các chuyên gia HRM xây dựng một lợi ích hấp dẫn cho nhân viên để khuyến khích họ làm việc tốt, có hành vi tốt nhất và phù hợp với văn hóa làm việc trong khi vẫn giữ được sự tôn nghiêm của môi trường công ty.

Ưu điểm chính của chức năng này là thiết lập mức lương công bằng và bình đẳng cho mọi nhân viên. Ngoài ra, bộ phận nhân sự còn sử dụng chức năng này để tối đa hóa năng suất của nhân viên và tạo dựng hình ảnh tốt về doanh nghiệp trên thị trường.

#5. Hiệu suất của nhân viên

Quản lý hiệu suất hiệu quả của nhân viên đảm bảo rằng nhân viên đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Nó tập trung vào hiệu suất của một nhân viên cũng như của nhóm, bộ phận và tổ chức.

#6. Quan hệ lao động và quản lý

Quan hệ lao động có hai loại là quan hệ lao động và quan hệ quản lý. Quan hệ lao động chủ yếu là mối quan hệ giữa công ty và lực lượng lao động, trong khi quan hệ quản lý là mối quan hệ giữa nhiều quy trình trong một tổ chức.

Những mối quan hệ này xác định công việc cần thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định và cách quản lý lực lượng lao động để đạt được mục tiêu. Đó là về việc cung cấp công việc phù hợp cho đúng nhân viên để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

#7. Giao tiếp và gắn kết nhân viên

Giao tiếp và gắn kết nhân viên đảm bảo sự hài lòng của nhân viên cao hơn và năng suất tốt hơn. Điều này giúp nâng cao tỷ lệ giữ chân nhân viên. HRM là nguồn quản lý phù hợp giúp quản lý sự gắn kết của nhân viên một cách liền mạch.

Sự tương tác và giao tiếp phù hợp sẽ nâng cao sự tham gia của nhân viên và giúp họ vui vẻ suốt cả ngày. Người ta nói rằng nhân viên càng gắn bó thì họ sẽ càng có động lực và cam kết với công việc.

#số 8. Quy định về an toàn và sức khỏe

Người sử dụng lao động phải tuân theo các quy định về an toàn và sức khỏe do cơ quan chức năng thiết kế. Luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp đào tạo, cung cấp vật tư, thông tin cần thiết và PPE để đảm bảo an toàn và sức khỏe. HRM tích hợp các quy định về an toàn và sức khỏe với các quy trình của tổ chức để đảm bảo mọi nhân viên của tổ chức đều được an toàn.

#9. Hỗ trợ cá nhân

Khi nhân viên gặp phải các vấn đề cá nhân có thể làm chậm tiến độ công việc, HRM sẽ hỗ trợ họ. Sau đại dịch COVID, kịch bản hỗ trợ cá nhân đã tăng lên. Cho dù đó là hỗ trợ về bảo hiểm, nghỉ phép thêm, hỗ trợ y tế, v.v., các chuyên gia HRM sẽ trợ giúp để nhân viên cảm thấy tốt hơn và làm việc tập trung cao độ.

#10. Kế hoạch thành công

Lập kế hoạch kế nhiệm nhằm theo dõi, lập kế hoạch và quản lý con đường của nhân viên trong tổ chức. Để làm được điều này, bộ phận nhân sự tuyển chọn những nhân viên và giám sát viên thông minh và đầy triển vọng để phát triển con đường phát triển của họ.

Mục đích ở đây là truyền niềm tin vào nhân viên để thúc đẩy lòng trung thành của họ đối với tổ chức trong thời gian dài nhất. Vì vậy, khi phát triển các lộ trình phát triển cho nhân viên, các công ty phải quan tâm đến nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm phân công các nhiệm vụ, hoạt động đầy thách thức và cải thiện sự gắn kết.

#11. Quan hệ lao động

Các công ty, đặc biệt là trong các dây chuyền sản xuất và chế tạo, phải tuân theo các thông lệ về quan hệ lao động. Điều này giúp họ gắn kết với các Công đoàn hiện có trong các nhà máy một cách tích cực và thân thiện và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Mục tiêu chính của việc này là để hiểu các vấn đề trong các ngành công nghiệp và tìm giải pháp. Ví dụ, nó giúp đáp ứng các tiêu chuẩn về tiền lương, giảm đình công và biểu tình, cải thiện điều kiện làm việc và an toàn, giảm lãng phí và giảm thiểu thời gian sản xuất.

Nếu được xử lý đúng cách, quan hệ lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc tránh bạo lực, kiện cáo, đình công, biểu tình, mất sản xuất và kinh phí, v.v.

Ưu điểm của NNL

 • Nhân viên có kỹ năng được cải thiện: Nhân viên được yêu cầu xây dựng một bộ kỹ năng xác định tiềm năng của họ trong một tổ chức. HRD chăm sóc các kỹ năng mềm và cứng của nhân viên trong công ty.
 • Cải thiện sự đa dạng của lực lượng lao động: Một bộ phận HRD mạnh sẽ mở rộng các cơ hội khác nhau cho nhân viên về đào tạo thái độ và hành vi. Điều này giúp nhóm HRD mang lại một nơi làm việc đa dạng và hoạt động tốt hơn.
 • Người hỗ trợ mục tiêu kinh doanh: Để mang lại mục tiêu kinh doanh rộng hơn, việc điều chỉnh trật tự nhân sự là cần thiết. Tại đây, nhóm HRD tổ chức các chương trình phát triển cho nhân viên nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh.
 • Quản lý nhân viên đơn giản: HRD cho phép nhân viên phối hợp với nhau và cấp trên để giảm bớt áp lực. Tất cả điều này sẽ dẫn đến việc cải thiện các kỹ năng quản lý thời gian và chức năng hướng tới các mục tiêu.
  6 Cách Tạo Đường Viền Đôi Trong CSS

Những thách thức của HRD

 • Các chương trình HRD rất tốn kém để duy trì và thực hiện
 • Các chương trình này chỉ áp dụng cho một số công việc và nhân viên
 • Một số nhân viên không muốn thay đổi và phản đối việc tham gia các chương trình
 • Các chương trình HRD có thể tốn thời gian của người quản lý và nhân viên

Ưu điểm của HRM

 • Cải thiện doanh thu: Các chuyên gia nhân sự lựa chọn những ứng viên lý tưởng cho vai trò này, giúp công ty tiết kiệm chi phí. Các lợi ích và chế độ đãi ngộ phù hợp được vạch ra một cách hoàn hảo để giúp nhân viên tập trung vào vai trò của họ.
 • Giải quyết xung đột: Xung đột thường xảy ra trong một công ty, nơi có nhiều ý kiến ​​khác nhau và các cá nhân làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, quản lý nhân sự tốt sẽ giải quyết xung đột một cách hiệu quả và giải quyết chúng nhanh hơn. Điều này sẽ giúp cả hai bên giữ bình tĩnh và cho phép các chuyên gia HRM hỗ trợ họ một cách bình đẳng.
 • Tăng hiệu suất của nhân viên: Các nhóm HRM quản lý các hệ thống quản lý hiệu suất. Họ xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên, cho phép mọi nhân viên duy trì bầu không khí tốt trong công ty. Điều này sẽ dẫn đến một môi trường làm việc tốt hơn và nâng cao hiệu suất và năng suất.
 • Sự hài lòng của nhân viên: Các chuyên gia HRM tổ chức các cuộc khảo sát, tập trung vào các chiến lược phỏng vấn và hơn thế nữa để thuê ứng viên phù hợp cho vị trí phù hợp. Sau khi được tuyển dụng, họ thường xuyên kiểm tra trạng thái cảm xúc và hiệu suất của họ, v.v., đồng thời đưa ra phần thưởng và hỗ trợ để cải thiện sự hài lòng của nhân viên.

Những thách thức của quản lý nhân sự

 • Các chương trình quản lý nhân sự làm tăng chi phí liên quan đến tuyển dụng, tuyển dụng và đào tạo.
 • Có thể có sự thiên vị đối với một số nhân viên, ảnh hưởng đến tinh thần và sự tin tưởng của các nhân viên khác.
 • HRM phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng lãnh đạo. Nếu không hiệu quả, nó có thể dẫn đến hỗn loạn và bất hòa giữa các nhân viên.
 • Hoạt động nhân sự phải tuân thủ các yêu cầu quy định và pháp lý. Nếu không, sẽ có những thách thức pháp lý.

Phát triển nhân sự so với quản lý nhân sự

Phát triển nhân sự Quản lý nhân sự Nó đề cập đến việc phát triển các kỹ năng của nhân viên trong tổ chức để nâng cao hiệu suất của mỗi nhân viên. Nó đề cập đến việc quản lý môi trường làm việc, các vấn đề cá nhân của nhân viên, v.v. một cách hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực là một chức năng phụ của quản lý nhân sự. Quản lý nhân sự là toàn bộ chức năng quản lý của một tổ chức dành riêng cho nhân viên. Các chức năng của HRD mang tính chủ động và phải được áp dụng liên tục để nâng cao năng suất của nhân viên. Các chức năng HRM có tính phản ứng được áp dụng để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu chính của HRD là kết nối với việc nâng cao kiến ​​thức, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực. Mục tiêu chính của HRM là nâng cao hiệu suất tổng thể của mỗi nhân viên trong một tổ chức. Quy trình HRD là các quy trình đang diễn ra. Quy trình HRM là các quy trình thường xuyên được thực hiện khi có yêu cầu. HRD là một tập hợp con của HRM lấy các chức năng, quy trình và chức năng từ HRM.HRM độc lập và bao gồm nhiều phần, bao gồm tuyển dụng và giữ chân, lương thưởng, HRD, đánh giá, hiệu suất, v.v. Các chức năng HRD có thể không chính thức giúp nhận được sự huấn luyện từ người quản lý hoặc cấp trên. Các chức năng HRM là chính thức được áp dụng trong đào tạo trong phòng thí nghiệm hoặc lớp học. Nó có kế hoạch chiến lược và mục tiêu dài hạn. Nó có nhu cầu hoạt động ngay lập tức và nhắm đến các mục tiêu ngắn hạn. Đó là hướng đến nhân viên, hướng đến sự gắn kết, tăng trưởng và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Đó là hướng đến tổ chức, hướng đến quản lý tài nguyên và hiệu quả.

Phần kết luận

HRD và HRM đều tập trung vào việc phát triển và quản lý lực lượng lao động của một công ty. Những mục đích này nhằm nâng cao năng suất và hiệu suất của nhân viên bằng cách sử dụng các chương trình đào tạo khác nhau. Mặc dù cả hai có vẻ giống nhau, nhưng chúng thực sự khác nhau về cách phát triển và quản lý.

HRM là một khái niệm lớn hơn HRD. Nó tập trung vào việc lập kế hoạch, bố trí nhân sự, phát triển, duy trì, giám sát, quản lý và đánh giá.

Mặt khác, HRD là một phần của HRM chỉ tập trung vào phần phát triển, bao gồm học tập, quản lý tài năng, gắn kết nhân viên, phát triển nghề nghiệp, đào tạo và trao quyền.

Bạn cũng có thể khám phá một số phần mềm quản lý con người tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

x