Số cổng mặc định bạn cần biết khi làm Sysadmin

Spread the love

Một trong những nhiệm vụ khó khăn đối với quản trị viên là ghi nhớ số cổng mặc định.

Bạn có thể nhớ những cái phổ biến nhất như HTTP, FTP, SSH nhưng nếu bạn đang làm việc trên các ngăn xếp công nghệ khác nhau thì rất khó để nhớ tất cả chúng.

Ở đây tôi đã liệt kê số cổng mặc định của các ứng dụng khác nhau để giúp bạn trong thế giới thực.

Ứng dụng / Máy chủ Web

Tên
Số cổng
Khởi động Tomcat
8080
Khởi động Tomcat (SSL)
8443
Tomcat Shutdown
8005
Đầu nối Tomcat AJP
8009
GlassFish HTTP
8080
GlassFish HTTPS
8181
Máy chủ quản trị GlassFish
4848
Cầu tàu
8080
Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Jonas
9000
Quản trị IHS
8008
Bảng điều khiển dành cho quản trị viên JBoss
8080
Bảng điều khiển dành cho quản trị viên WildFly
9990
Bảng điều khiển dành cho quản trị viên WebLogic
7001
WAS Bảng điều khiển dành cho quản trị viên (SSL)
9043
WAS Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
9060
LÀ JVM HTTP
9080 (chỉ cái đầu tiên)
LÀ JVM HTTPS
9443 (chỉ cái đầu tiên)
Alfresco Explorer / Chia sẻ
8080
Máy chủ mạng Apache Derby
1527
OHS
7777
OHS (SSL)
4443
Jenkins
8080
Máy chủ quản trị
4848
HTTP
8080
HTTPS
8181
IIPO
3700
IIOP_SSL
3820
IIOP_MUTUALAUTH và xác thực lẫn nhau
3920
JMX_ADMIN
8686

  Cách đặt tên báo thức trên điện thoại và máy tính để bàn của bạn

Các giao thức phổ biến nổi tiếng

Tên
Số cổng
FTP
20 và 21
HTTP
80
HTTPS
443
LDAP
389
LDAP (SSL)
636
SNMP
161
SSH
22
Telnet
23
SMTP
25
Microsoft RDP
3389
Dịch vụ DNS
53
NNTP
119
IMAP
143
IMAP (SSL)
993
DNS
53
DHCP server
67
Máy khách DHCP
68
TFTP
69
SNMPTRAP
162
NHẠC POP
110
NTP
123
Netstat
15
ARPA
42
Windows Internet Name Service
42
AI LÀ
43
TACACS
49
Kerbos
88
SFTP
115
Giao thức truyền tin tức mạng
119
VMNET
175
BGP
179
IMAP
220
Giao thức Multicast Border Gateway
264
POP3
995
Telnet
992

  5 cách để sửa sim 4 không thể bắt đầu nội dung dữ liệu người dùng của bạn

Cơ sở dữ liệu / Kho dữ liệu

Tên
Số cổng
DB2
50000
Máy chủ Redis
6379
Trình nghe Oracle
1521
mongoDB
27017
MySQL
3306
MS SQL
1433
Đã ghi nhớ
11211
MariaDB
3306
Dịch vụ SQL
156

Nhắn tin / Chuyển

Tên
Số cổng
Trình nghe MQ
1414
IBM Connect: Trực tiếp
1364
Giao diện người dùng web RabbitMQ
15672
Tibco RV Daemon
7474
GoToMyPC
8200

Misc

Tên
Số cổng
Syslog
514 (UDP)

Đây là một phiên bản đồ họa thông tin mà bạn có thể tải xuống hoặc chia sẻ với bạn bè của mình.

  Tìm kiếm telnet trên RHEL 8? Thử nc

Một số từ viết tắt được sử dụng trong danh sách trên

  • ĐƯỢC – Máy chủ ứng dụng WebSphere
  • AJP – Giao thức Apache JServ
  • SSL – Lớp cổng bảo mật
  • HTTP – Giao thức truyền siêu văn bản
  • LDAP – Giao thức truy cập thư mục nhẹ
  • SSH – Vỏ an toàn
  • SMTP – Giao thức truyền thư đơn giản
  • IHS – Máy chủ HTTP của IBM
  • NNTP – Network News Transport Protocol
  • SNMP – Giao thức quản lý mạng đơn giản

Tôi hy vọng bảng gian lận này sẽ giúp bạn như một hướng dẫn tham khảo trong công việc của bạn. Nếu bạn đang muốn nâng cấp kỹ năng của mình thì hãy xem hàng nghìn các khóa học trực tuyến tại đây.

Rất thích đọc bài báo? Làm thế nào về việc chia sẻ với thế giới?

x