Sửa thư mục tải xuống mất quá nhiều thời gian để mở trong Windows 10

Spread the love

Thư mục Tải xuống trong Windows 10 là vị trí mặc định mà tất cả các trình duyệt lưu tệp khi bạn tải xuống. Bất kỳ ứng dụng nào cần lưu tệp từ internet sẽ sử dụng cùng vị trí này, bao gồm cả ứng dụng khách torrent và trình quản lý tải xuống. Nhiều ứng dụng và trình duyệt thường cho phép bạn mở tệp đã tải xuống từ giao diện của riêng chúng, chẳng hạn như bạn có thể nhấp vào bản tải xuống đã hoàn tất trên thanh tải xuống trong Chrome để mở hoặc bạn có thể mở thư mục tệp đã được lưu vào. Bạn có tùy chọn để thay đổi vị trí lưu vào một thư mục khác nhưng hầu hết mọi người đều tuân theo cài đặt mặc định. Nếu bạn đang sử dụng thư mục Tải xuống mặc định nhưng thấy mất nhiều thời gian để mở, cho dù từ trình duyệt của bạn hay từ File Explorer, thì đây là một bản sửa lỗi đơn giản mà bạn có thể thử để mở nhanh hơn.

  Mã hóa BitLocker của Windows 10 Không còn tin tưởng SSD của bạn nữa

Mở Trình khám phá tệp và nhấp chuột phải vào thư mục Tải xuống. Bạn có thể truy cập nó từ vị trí Truy cập nhanh trên thanh điều hướng, hoặc từ PC này, hoặc từ C: Users Tên người dùng của bạn. Từ menu ngữ cảnh, chọn Thuộc tính.

Trong cửa sổ thuộc tính, hãy chuyển đến tab ‘Tùy chỉnh’ và trong trình đơn thả xuống ‘Tối ưu hóa thư mục này cho’, hãy chọn ‘Mục Chung’. Nhấp vào Áp dụng và thư mục sẽ mở nhanh hơn.

Nếu thư mục được đặt làm bất kỳ thứ gì khác, chẳng hạn như tài liệu, Windows sẽ xử lý các tệp trong đó như vậy và cố gắng tối ưu hóa chúng để xem. Vấn đề là, thư mục Tải xuống có tất cả các loại tệp từ tài liệu, bản trình bày, hình ảnh đến các tệp lưu trữ nén. ‘Mục Chung’ là lựa chọn nội dung tốt nhất cho các Tải xuống do nội dung của nó để phần ‘tối ưu hóa’ không mất quá nhiều thời gian.

  Cách sử dụng Near Share trong Windows 10

Một lưu ý nhỏ với thủ thuật này là Windows có thể đảo ngược thay đổi bạn đã thực hiện đối với thuộc tính của thư mục Tải xuống. Đó là một thư mục do hệ thống tạo nên Windows có thể thử và kiểm soát quá nhiều đối với nó. Nếu thủ thuật này phù hợp với bạn nhưng bạn lại gặp phải tình trạng thư mục hoạt động chậm chạp sau đó, hãy kiểm tra các thuộc tính để đảm bảo rằng nó chưa hoàn nguyên về trạng thái có vấn đề.

  Cách tải xuống tệp ISO Windows 8.1

Điều thú vị là bạn có thể sử dụng thủ thuật tương tự này để tối ưu hóa một thư mục tải nhanh hơn. Nếu bạn có một thư mục chỉ chứa hình ảnh hoặc tài liệu, hãy truy cập các thuộc tính của nó, chuyển đến tab ‘Tùy chỉnh’ và chọn loại phù hợp nhất với nó.

x